Skip to content

Efter larm om oseriösa fondbolag och dålig förvaltning - Riksrevisionen tar tag i PPM

Foto: Fredrik Sandberg / TT

Riksrevisionen granskar Premiepensionssystemet efter ett flertal larm om allvarliga brister i förvaltningen av systemet. Förutom rapporter om dåliga resultat och ineffektivitet har det även framkommit att en rad oseriösa fondbolag agerar på pensionsmarknaden som idag står utan egentlig tillsyn.

 

- Att pensionskapitalet förvaltas kostnadseffektivt och att de avgifter som tas ut ligger i linje med riksdagens intentioner är viktigt, speciellt eftersom premiepensionsspararna inte själva alltid är så aktiva eller insatta i alla pensionsval. Det sänder oroväckande signaler om dagens förvaltning inte lever upp till de kraven eftersom det handlar om våra framtida pensioner, säger riksrevisor Stefan Lundgren.

Riksrevisionen ska granska förvaltningen av Premiepensionssystemet då rapporter slagit larm om dålig förvaltning.

Premiepensionssystemet omfattar idag cirka sju miljoner placerare med ett samlat kapital på cirka 1 000 miljarder kronor. Man beräknar att systemet ska vara fullt utbyggt om 40 år då cirka 13 miljoner pensionssparare med ett pensionskapital på cirka 6 000 miljarder kronor ska spara i systemet.

Brister i förvaltningen
Trots att systemet är storskaligt och berör många har det under de senaste åren uppdagats en rad svagheter och effektivitetsbrister vad gäller förvaltningen.

Till exempel är avgifterna för förvaltningen och transaktionskostnaderna alldeles för höga. Dessutom är förvaltningsresultaten dåliga varför spararna riskerar negativa konsekvenser i det långa loppet.

Oseriösa fondbolag
Förutom brister i förvaltningen har det framkommit uppgifter i media om oseriösa fondbolag som agerar på fondtorget och som inte agerar för kundernas bästa. Just nu pågår till exempel en förundersökning mot flera ledande personer i ett fondbolag som misstänks ha lurat till sig stora summor från spararna.

Bolaget misstänks ha utnyttjat att spararna har låg kännedom om systemet. 

Pensionsmyndigheten har utrett frågan
Även Pensionsmyndigheten har undersökt regelefterlevnaden bland fondbolag på pensionstorget. Myndighetens slutsats var att det behövs en aktör med ansvar för premiepensionskapitalets förvaltning då delar av premiepensionskapitalet idag är "herrelöst".

Trots att Pensionsmyndigheten ville föreslå en riktad tillsyn av de fonder som ingår i premiepensionssystemet hindrar EU-rätten Pensionsmyndigheten från att införa krav på att en fond ska stå under tillsyn av Finansinspektionen för att få verka på fondtorget.

Syftet med granskningen
Syftet med Riksrevisionens granskning är därmed att undersöka om de totala förvaltningskostnaderna i premiepensionssystemet ligger i linje med riksdagens intentioner, om regleringen och tillsynen räcker för att garantera en kostnadseffektiv förvaltning samt vilka effekter dagens förvaltningskostnader riskerar att ha på individers framtida pensioner.

 

 

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt