Skip to content

Domstolarna kräver nästan halv miljard extra - "exceptionell" situation för migrationsdomstolarna

Domstolsverkets generaldirektör Martin Holmgren. Foto: Fredrik Sandberg/TT och Anders Wiklund/TT

Domstolarna kommer att behöva 450 miljoner kronor extra de kommande åren för att klara av det ökade antalet mål. Bakgrunden är bland annat att 2015 års flyktingkris fortsätter att belasta migrationsdomstolarna på ett "exceptionellt" sätt - och att polisens ökade anslag får effekt för domstolarna.

 

Under de senaste två åren har antalet inkomna mål till svenska domstolar ökat kraftigt. Det konstaterar Domstolsverket som nu kräver 350 miljoner kronor extra i anslag av regeringen de kommande åren - och ytterligare 100 miljoner till migrationsdomstolarna. 

"Exceptionellt hög"
Enligt Domstolsverket är måltillströmningen fortsatt "exceptionellt hög" för migrationsdomstolarna till följd av flyktingkrisen 2015.

Men ökningen är markant inom alla områden och gäller såväl allmänna domstolar som förvaltningsdomstolar. Det behövs mer pengar för att man helt enkelt ska klara av att avgöra fler mål inom rimliga tidsmarginaler.

Fler brottmål
Både Polis- och Åklagarmyndigheterna fick ökade resurser i budgetpropositionen för år 2018, vilket enligt Domstolsverket "kan förväntas leda till en ökad tillströmning av brottmål".

Även antalet familjemål och mål enligt socialtjänstlagen väntas öka.

Malmö hör till de regioner där man redan märker av att polisen har fått mer resurser. 

- I Malmö märker vi tydligt att polisen börjat leverera, säger Eva Wendel Rosberg, lagman vid Malmö tingsrätt.

Enligt henne har brottmålen ökat med 19 procent under årets två första månader. 

"Betydande problem"
Även vid Förvaltningsrätten i Härnösand har man enligt Domstolsverket märkt av en stor ökning av antalet mål och ärenden. Där varnar man nu för "betydande problem med allt längre handläggningstider".

Även Domstolsverkets generaldirektör Martin Holmgren är bekymrad över handläggningstiderna.

- Det är viktigt för både rättssäkerheten och samhällsekonomin att domstolarna nu ges förutsättningar att kunna avgöra fler mål.

Fasta säkerhetskontroller 
De 350 miljoner kronor extra gäller åren 2019 till och med 2021. Medlen ska främst täcka upp för ökad måltillströmning i allmän domstol och förvaltningsdomstol men också gå till förbättrad säkerhet i form av fasta säkerhetskontroller i allt fler domstolar.

Migrationsdomstolarna begär en anslagsförstärkning på drygt 100 miljoner kronor för 2019.

 

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt