Skip to content

Domstolarna kräver nästan halv miljard extra - "exceptionell" situation för migrationsdomstolarna

Domstolsverkets generaldirektör Martin Holmgren. Foto: Fredrik Sandberg/TT och Anders Wiklund/TT

Domstolarna kommer att behöva 450 miljoner kronor extra de kommande åren för att klara av det ökade antalet mål. Bakgrunden är bland annat att 2015 års flyktingkris fortsätter att belasta migrationsdomstolarna på ett "exceptionellt" sätt - och att polisens ökade anslag får effekt för domstolarna.

 

Under de senaste två åren har antalet inkomna mål till svenska domstolar ökat kraftigt. Det konstaterar Domstolsverket som nu kräver 350 miljoner kronor extra i anslag av regeringen de kommande åren - och ytterligare 100 miljoner till migrationsdomstolarna. 

"Exceptionellt hög"
Enligt Domstolsverket är måltillströmningen fortsatt "exceptionellt hög" för migrationsdomstolarna till följd av flyktingkrisen 2015.

Men ökningen är markant inom alla områden och gäller såväl allmänna domstolar som förvaltningsdomstolar. Det behövs mer pengar för att man helt enkelt ska klara av att avgöra fler mål inom rimliga tidsmarginaler.

Fler brottmål
Både Polis- och Åklagarmyndigheterna fick ökade resurser i budgetpropositionen för år 2018, vilket enligt Domstolsverket "kan förväntas leda till en ökad tillströmning av brottmål".

Även antalet familjemål och mål enligt socialtjänstlagen väntas öka.

Malmö hör till de regioner där man redan märker av att polisen har fått mer resurser. 

- I Malmö märker vi tydligt att polisen börjat leverera, säger Eva Wendel Rosberg, lagman vid Malmö tingsrätt.

Enligt henne har brottmålen ökat med 19 procent under årets två första månader. 

"Betydande problem"
Även vid Förvaltningsrätten i Härnösand har man enligt Domstolsverket märkt av en stor ökning av antalet mål och ärenden. Där varnar man nu för "betydande problem med allt längre handläggningstider".

Även Domstolsverkets generaldirektör Martin Holmgren är bekymrad över handläggningstiderna.

- Det är viktigt för både rättssäkerheten och samhällsekonomin att domstolarna nu ges förutsättningar att kunna avgöra fler mål.

Fasta säkerhetskontroller 
De 350 miljoner kronor extra gäller åren 2019 till och med 2021. Medlen ska främst täcka upp för ökad måltillströmning i allmän domstol och förvaltningsdomstol men också gå till förbättrad säkerhet i form av fasta säkerhetskontroller i allt fler domstolar.

Migrationsdomstolarna begär en anslagsförstärkning på drygt 100 miljoner kronor för 2019.

 

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

15 comments

Min käpphäst - ta bort gratis biträden och gratis tolk och översättare i överklagande av MV´s beslut (precis som i andra förvaltningsärenden). Så försvinner kön av mål i ett nafs! Liksom MV´s arbete med dessa överklaganden. ca 95% av alla dessa överklaganden, görs enbart för att fördröja "laga kraft" och hoppas på nån proteststorm eller ändrade politiska beslut, de ändras ju inte i domstolarna. Hur tror ni skattebeslut, vårdnadsbeslut, bygglovsbeslut, försäkringskassebeslut m.m. skulle se ut OM dessa myndigheter samtidigt med beslutet anvisade gratis advokat och förifyllda överklaganden?

Då kunde MV i stället ägna sig åt dem med verkliga asylskäl och trycket på migrationsdomstolarna försvann direkt. Finns ingen som helst orättvisa, rättsosäkerhet eller andra argument FÖR dessa "gratis allting". (Utom advokaternas önskan om mer fakturerbar tid och asylanternas önskan att bli försörjda)

Självklart skulle MÖJLIGHETEN att överklaga finnas kvar - liksom i alla förvaltningsärenden, men på den sökandes egen bekostnad...

Christian Nissen.
Avseende "ta bort gratis biträden och gratis tolk och översättare i överklagande av MV´s beslut, så försvinner kön av mål i ett nafs", och därav fråga till dig.
Hur anser du att MV personal ska kunna fatta beslut när de inte förstår de asylsökandes språk?
Hur ska den av dig "självklara möjligheten att överklaga beslut kunna ske" när de asylsökandena inte talar/förstår svenska?

Av dig: Då kan MV i stället ägna sig åt dem med verkliga asylskäl och trycket på migrationsdomstolarna försvann direkt", kan förvisso innefatta att du delar, av ett antal intresseorganisationer åsikt som är att MV svenska personal ska bytas ut mot personal som talar de asylsökandes språk?
Mvh, Thérèse Angélique med ProBono Team.

Nu gällde ju saken gratis juridiska biträden, samt gratis tolkar i överklaganden i domstol i första hand.

Att MV har översättare för att behandla själva ansökan är en annan femma. Du kan ju fundera på hur många länder som ger svenskar som vill migrera till landet, gratis tolkar, översättare och juridiska biträden, samt gratis bostad och uppehälle?

Vidare skulle MV´s arbetsbörda minska med minskande antal överklaganden, det är ju deras avslag som överklagas och därför belastar dem med arbete inför domstolsförhandlingarna.

Om du jobbar pro bono, så all heder åt dig. 95% av överklagandena har ju inte ett skit med rättsäkerhet att göra. Du och andra biträden vet väl att överklagandena sällan har någon bäring för ett ändrat beslut, utan bara görs för att fördröja laga kraft och fortsätta kunna få "gratis allting".

Vad man gör med sina egna resurser är var och ens ensak, vad man vill göra med skattebetalarnas något helt annat. Vilket är vad saken egentligen gäller. Du och många med dig vill tvinga andra ska betala för det du vurmar för.

Christian Nissen.
Att emigrera till ett land och att komma till ett land och uppge att man är flykting bemöts naturligtvis olika beroende på landets lagar, tillika nämns avseende emigration till oavsett land, finns föreningar och organisationer som drivs med statsbidrag vars team består av så ock jurister vars uppråg är att utan kostnader hjälpa till att tolka och i övrigt vara behjälplig med samhällsinformation.

Avseende till andra stater anlända som uppger att de är flyktingar förs till uppsamlingsplatser och efter utredning och förhör med tolkar närvarande, blir beslut antingen avvisning och de som får tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd får det boende landet kan erbjuda, som kan vara att dela den med andra och samtligas uppehälle är betalat av skattebetalarna tillika är krav att varje dag infinna sig till de kurser, som lär dem landets språk.

Sverige mottagande av anlända som uppger sig är flyktingar får direkt bostad gratis tolkar, översättare och juridiska biträden och i övrigt uppehälle betalat av skattebetalarna utan enda krav på motprestation, vilket endast ska belastas politikerna!

I Sverige inkompetenta politikers beslut ska naturligtvis inte belasta vare sig MV vars arbetsbörda, skulle precis som du säger "minska med minskande antal överklaganden, avslag som överklagas med belastning också för domstolarna, tillika har överklaganden oavsett rubricering och vem som överklagandet avser, har med rättsäkerhet att göra.
Eftersom vi valt att endast åta oss tre felaktiga beslut vars sedermera beslut blev till fördel med av Ambassad sänd "Tazkera/Personbevis, som styrkte lämnade uppgifter.
Oavsett fäderne, oavsett flykting eller inte och oavsett gärning någon svensk eller utlänning begått, är lagen lika för alla och rättssäkerheten får inte under några förhållanden tummas på!

Avseende "Vad man gör med sina egna resurser är var och ens ensak och vad man vill göra med skattebetalarnas något helt annat", instäms i och med insikt i att bara lilla jag betalat många miljoner i skatt varje år vilket lär fortsätta till dess jag slår igen mina blå, så bör du och övriga befolkningen ta ert eget ansvar och se egen delaktighet i rådande av politiker skapat kaos, ty de är ni som röstat in dem att representera och rasera landet.

Ett litet tips i all välmening är att ni bör sluta att gnälla och rakryggat inkompetensförklara politikerna som du, övriga befolkningen inkluderande jag med team som inte röstat in dem tillika också försörjer, ty ostridigt är.
Dessa politiker inte bara vill, utan har tvingar befolkningen att betala för deras skenbart med öppna hjärtan vurmande raseringspolitik, men för att beivra det krävs att du och många andra inser att även denna gång har politikerskenet bedragit er och de facto är "endast vad saken egentligen gäller, ingenting annat!
Mvh igen!

Även om jag håller med Christian i sak till stor del så är förslaget inte genomförbart då rätten till biträde i MD härrör från EU:s Asylprocedurdirektiv och det kommer inte ändras i den delen. Däremot är Sverige ett av de få (om inte den enda) MS som erbjuder gratis rättshjälp i form av offentligt biträde redan i första instans vilket vi inte behöver. Den rättigheten borde tas bort. Dels kostar det väldigt mycket pengar och dels leder det till att 99% av alla avslagsbeslut överklagas, även de när chansen att lyckas i ett överklagande är försumbar. Någon form av stöd behöver såklart en asylsökande från helt andra kulturer och helt andra och många gånger rättsosäkra system men det stödet kan utformas på annat sätt. I många MS tillhandahålls till exempel rättsligt stöd i säg 2-3 timmar av någon frivilligorganisation. Det stödet betalar såklart skattebetalarna också för men det är en väsentlig skillnad ändå jämfört med dagens svenska system.

Peter. Du synes missförstått att "Sverige ett av de få (om inte den enda) MS som erbjuder gratis rättshjälp i form av offentligt biträde redan i första instans", ty.
Med några få undantag har i alla stater flyktingar/asylsökande lagstadgad rätt till tolk och juridiska ombud som bevakar deras juridiska och mänskliga rättigheter.
Mvh Thérèse Angélique med ProBono Team.

Domarna förnekar sig inte. De klagar alltid på extrem arbetsbelastning. Trots det har många, till och med i vår högsta domstol, tid över för välavlönade extraknäck. En stor del domare fortsätter att döma som pensionärer, vilket motsäger att de skulle ha haft stor arbetsbörda före pensioneringen. Det kan jämföras med åklagarkåren där man sällan ser någon arbeta efter uppnådd pensionsålder.

Låt oss införa reglerad arbetstid för domare och förbjud dem att inneha avlönade bisysslor. Då minskar behovet att öka anslagen till domstolarna.

Advokat.
Av allmänheten i gemen är inte känt "att domare innehar avlönade bisysslor", inte heller känt är att i Högsta Domstolen Justitieråd/domare till och med har försvarsuppdrag som bisyssla.

Avseende att "En stor del domare fortsätter att döma som pensionärer" uppfattas för det mesta bero på att dem vid full vigör håller sig uppdaterade genom att åta sig ett och annat mål.
Det som avseende pensionerade domare bör belysas och beivras är att det så ock finns dem som på åklagares begäran åtar sig mål som saknar rättslig grund med, beställd fällande Dom.

Det sistnämnda kan låta som en allvarlig anklagelse men är de facto och för ordningens skull nämns att denna fakta naturligtvis också styrks med starkt så ock "talande bevismaterial".
Mvh, Thérèse Angélique med ProBono Team.

På förekommen anledning. Jag är inte Anderson.

Andersson vad bra att det löste sig med kärleken. Men du borde lära frugan att stava istället för att debattera på DJ. :)

Anders! Det är du som borde lära dig stava. Jag stavar Andersson med två 's' och Anderson stavar Anderson med ett 's'!

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.