Skip to content

Domstol underkänner förbud mot tiggeri - obefogade inskränkningar i enskildas frihet inte tillåtna

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Det blir inget förbud mot tiggeri i Vellinge kommun. Det beslutade förvaltningsrätten idag och under-kände därmed kommunens lokala ordningsstadga eftersom en sådan inte får innebära "obefogade inskränkningar i den enskildes frihet". Domstolen var dock oenig.

 

Kommunfullmäktige i Vellinge kommun beslutade i september förra året att införa förbud mot "passiv insamling av pengar" - alltså tiggeri - inom vissa områden.

Enligt kommunen hade tiggeriet orsakat "omfattande störningar av den allmänna ordningen, bl.a. i anslutning till butiker, och skapat en känsla av otrygghet hos kommuninvånarna". 

Kommunen överklagade till domstol
Beslutet anmäldes till Länsstyrelsen i Skåne som i oktober upphävde förbudet med hänvisning till att själva insamlandet av pengar inte hade orsakat några störningar i den allmänna ordningen.

Vellinge kommun överklagade beslutet som nu har prövats av Förvaltningsrätten i Malmö.

Obefogad inskränkning
Förvaltningsrätten konstaterar att tiggeri på allmän plats i och för sig kan förbjudas i lokal ordningsstadga - om det är motiverat från ordningssynpunkt.

Förvaltningsrätten skriver dock :

"Lokala ordningsstadgor ska dock bara innehålla regler som verkligen behövs och som inte innebär obefogade inskränkningar i den enskildes frihet."

"Vellinge kommun har fått synpunkter från boende i kommunen bl.a. på att det förekommer passiv insamling av pengar i anslutning till butiker, men det framgår inte att det har orsakat olägenheter eller störningar av den allmänna ordningen av sådan omfattning och karaktär att det är motiverat att införa ett förbud mot passiv insamling av pengar."

Skiljaktig nämndeman
Förvaltningsrätten går därför på länsstyrelsens linje och underkänner Vellinge kommuns beslut.

En nämndeman är dock skiljaktig. Han skriver i sin skiljaktiga mening att tiggeriet "medför stor olägenhet för många personer i Vellinge kommun" och att ett förbud inte skulle innebära "obefogade inskränkningar i den enskildes frihet".

 

 

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt