Skip to content

Domstol stoppar statsbidrag till Sverigedemokratisk ungdom - respekterar inte demokratins idéer

Foto: Drago Prvulovic/TT

Att förespråka en restriktiv invandring strider inte i sig mot "demokratins idéer". Sverigedemokratisk ungdoms, SDU:s, hårda och generaliserande omdömen om invandrare gör dock att de inte ska få statsbidrag. Det har kammarrätten beslutat.

 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor avslog Sverigedemokratisk ungdoms - SDU:s - ansökan om statsbidrag för år 2017.

Beslutet överklagades till Förvaltningsrätten i Stockholm som i maj förra året instämde i myndighetens bedömning.

Bröt med moderorganisationen
Förvaltningsrätten ansåg att SDU inte uppfyller de grundläggande förutsättningar som krävs för att få statsbidrag.

Förvaltningsrätten pekade på att SDU fram till år 2015 var Sverigedemokraternas ungdomsförbund men att samarbetet avslutades då.

Förvaltningsrätten skrev:

"Det har framkommit uppgifter om att ideologiska skiljaktigheter mellan SD och SDU samt SDU:s kopplingar till främlingsfientliga partier i andra länder är anledningen till att samarbetet avslutades. Företrädare för SDU har vidare uteslutits ur SD med hänvisning till att de har uttryckt sympatier till ideologier som strider mot demokratins idéer."

"SDU har bestridit detta och anfört att det i själva verket var frågan om en maktkamp och SD:s negativa inställning till SDU:s företrädare som gjorde att samarbetet avslutades."

"Hot mot svensk gemensakp"
Enligt förvaltningsrätten kan det visserligen inte anses strida mot demokratins idéer att förespråka en restriktiv invandring.

Förvaltningsrätten skrev dock:

"Av SDU:s idéprogram framgår bl.a. att organisationen är mycket kritisk till invandring och förespråkar en strikt och selektiv invandringspolitik. Programmet innehåller även generaliserande omdömen om invandrare och vissa utvalda grupper av nyanlända. Invandrare tillskrivs i huvudsak negativa egenskaper och det framgår även att SDU anser att invandring utgör ett hot mot den svenska nationella gemenskapen."

Förbud mot diskriminering
Förvaltningsrätten instämde därför i myndighetens uppfattning om att SDU inte har visat att kravet på respekt för demokratins idéer, däribland jämställdhet och förbud mot diskriminering, är uppfyllt.

Domen överklagades till Kammarrätten i Stockholm som nu har kommit med sitt avgörande.

Kammarrätten instämmer
Även kammarrätten anser att SDU inte har lyckats visa att man "respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering" i sin verksamhet.

Kammarrätten avslår därför SDU:s överklagande utan närmare motivering.

I och med att också kammarrätten nu avslår SDU:s överklagande och fastställer myndighetens avslagsbeslut, får SDU alltså inget statsbidrag.

 

 

 

 

  • Alt-texten
    Malin Roubert

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt