Skip to content

Digital direktåtkomst till information mellan Säpo, FRA och Försvaret - ny lag ska motverka terrorism

Foto: Anders Wiklund/TT

Riksdagen har klubbat lagförslaget om att öka informationsutbytet mellan Säkerhetspolisen, Försvarets radioanstalt och Försvarsmakten - tre myndigheter som samarbetar i Nationellt centrum för terrrorhotbedömning, NCT.

 

Samarbetet inom NCT syftar till att ta tillvara den samlade kompetensen som finns inom de tre myndigheterna.

Den lagändring som nu har kluvvats av riksdagen gör det möjligt att utbyta information elektroniskt genom direktåtkomst, i stället för som i dag i pappersformat - någonting som har framhållits som ett problem tidigare.

Direktåtkomsten omfattar inte fler uppgifter än vad myndigheterna redan i dag kan lämna till varandra utan innebär endast ett "effektivare arbetssätt" i NCT. 

Lagändringen träder i kraft den 1 mars.

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt