Skip to content

Därför fälls fyra för kopierade designmöbler - två års fängelse men kraftigt sänkta miljonskadestånd

Företaget hade kopierat klassiska möbler som designats av bland annat Arne Jacobsen. Bilden tagen i ett annat sammanhang. Foto: Anders Andersson/TT

Fyra personer fälls i Patent- och marknadsöver-domstolen i det mål där en webbutik sålt kopior av designmöbler. Straffen skärps till viss del och ägaren får två års fängelse. Samtidigt sänks skadestånden från 27 miljoner till en och en halv miljon kronor.

 

Under cirka tre års tid såldes kopior av klassiska designmöbler via en webbutik. I sortimentet fanns möbler som efterliknade inredningsklassiker av välkända formgivare som till exempel Arne Jacobsen, men de tillverkades i Kina och såldes till betydligt lägre priser än originalen.

I Sverige gäller upphovsrätten till möbler 70 år efter formgivarens död. Bolaget bakom webbutiken registrerades dock på Isle of Man i Storbritannien där upphovsrätten för bruksdesign bara gäller i 25 år.

Omsättning på 50 miljoner
Företaget, som har haft både lager och distribution i Sverige, har därför ansett sig kunna sälja sina produkter här.

Åklagaren har dock varit av en annan uppfattning och åtalat fyra personer med koppling till företaget för brott mot upphovsrättslagen och varumärkesintrång i ett mål som ansetts som det största i sitt slag. Försäljningen har berört ett hundratal produkter som är upphovsrättsligt skyddade i Sverige och omsättningen i bolaget har legat på nästan 50 miljoner kronor.

Patent- och marknadsdomstolen gick på åklagarens linje och dömde samtliga fyra åtalade för inblandning i brottslig verksamhet via webbutiken. Företagets ägare dömdes tillsammans med en anställd som skött den dagliga driften för både brott mot upphovsrättslagen och för varumärkesintrång.

En andra person dömdes endast för brott mot upphovsrättslagen medan en fjärde fälldes för medhjälp till samma brott.

Ägaren och den driftansvarige dömdes två till ett och ett halvt års fängelse medan de andra två döms till villkorlig dom och dagsböter.

27 miljoner till åtta bolag
De tre tilltalade som dömdes som gärningsmän dömdes samtidigt att tillsammans med företaget betala 27 miljoner kronor till åtta målsägandebolag - som dock hade krävt mer än dubbelt så mycket för så kallad "skälig ersättning för utnyttjande".

Gärningsmännen skulle samtidigt betala 7 miljoner kronor till staten och bolaget skulle betala drygt 15 miljoner som så kallat förverkat utbyte av brott.

Domstolen underströk att de varor som sålts via webbutiken i huvudsak hade marknadsförts och sålts till kunder i Sverige med svenska betallösningar. Företaget hade samtidigt haft anställda här och för transporter och lagerhållning hade man anlitat ett svenskt transportföretag.

Administrationen hade i och för sig funnits på Isle of Man, men all faktisk hantering hade skett i Sverige, konstaterade domstolen.

De tilltalade hade invänt att de hade trott att försäljningen i Sverige har varit laglig och bland annat pekat på att en juridiskt sakkunnig hade konsulterats med anledning av påstötningar från rättighetsinnehavare som ansett att verksamheten utgjort ett intrång.

"Konflikt med upphovsrätten"
I de promemorior som upprättats på uppdrag från företaget anges dock till exempel att "en marknadsföring i Sverige av den möbelförsäljning som ska ske i England med övervägande sannolikhet skulle komma i konflikt med upphovsrätten".

Domstolen ansåg också att redan skrivningarna i promemoriorna visar på ett "djupt problematiskt" affärsupplägg. Den sakkunnige hade heller inte kunnat ge några "auktoritativa besked om lagligheten av förfarandet".

När möbelförsäljningen marknadsförts i Sverige hade företaget också vidtagit åtgärder som hade stått i direkt strid med den juridiska rådgivningen.

Enligt domstolen kunde det inte heller anses ha varit fråga om en så kallad straffrättsvillfarelse som under vissa omständigheter annars skulle kunna ursäkta det olagliga upplägget.

Har förstått det olagliga
Domen överklagades till Patent- och marknadsöverdomstolen som i stort går på samma linje som Patent- och marknadsdomstolen.

Originalverken har upphovsrättsligt skydd i Sverige och marknadsföringen och försäljningen av kopiorna har inneburit brott mot upphovsrättslagen. Flera varumärken har också använts olovligen och gärningsmännen måste ha förstått att verksamheten i Sverige var olaglig.

Överdomstolen ändrar samtidigt domen och dömer den ekonomiansvarige inte bara för brott mot upphovsrättslagen utan också för varumärkesintrång till 18 månaders fängelse istället för villkorlig dom och dagsböter.

Överdomstolen fastställer domen mot företagets ägare när det gäller skuldfrågan men skärper fängelsestraffet från ett och ett halvt till två års fängelse.

De två övriga tilltalade får sina domar fastställda.

Från 27 till 1,6 miljoner
Domstolen sänker dock skadestånden till målsägandebolagen. Enligt domstolen finns det brister i utredningen som gör att den bara håller för ett skadestånd på sammanlagt cirka 1,5 miljoner kronor - att jämföra med de 62 miljoner som målsägandena hade krävt och de 27 miljoner som Patent- och marknadsdomstolen hade dömt ut.

Som en konsekvens av det nedsatta skadeståndet kan det dock inte längre anses uppenbart oskäligt att förverka hela utbytet av brott motsvarande 14 miljoner kronor hos företaget och dess ägare - ett belopp som i Patent- och marknadsdomstolen satte ned till hälften när det gällde ägaren.

 

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt