Skip to content

Behöll nyttjanderätten när han skänkte fastighet till dotter - men har inte rätt att hyra ut huset

Trots att mannen hade behållit nyttjanderätten till sin fastighet när han gav den som gåva till sin dotter så hade han ingen rätt att hura ut ett av husen. Det slår hovrätten fast. 

 

Mannen överlät år 2007 sin jordbruksfastighet till sin dotter men han behöll samtidigt nyttjanderätten till fastigheten.

År 2012 ingick mannen ett avtal med en familj om att de skulle få hyra en av fastighetens byggnader, ett bostadshus. Efter någon månad började dock familjen att betala hyra till dottern efter att de insett att det var hon som var ägare till fastigheten.

Treårig tvist
Hyrestvisten pågick i tre år fram till det att pappan stämde familjen vid Jönköpings tingsrätt på drygt 150 000 kronor för utebliven hyra.

Tingsrätten konstaterade att den avgörande frågan var om mannens nyttjanderätt även innebar en rätt att hyra ut huset. Tingsrätten lyfte fram att Högsta domstolen i ett liknande fall hade slagit fast att grundregeln är att en nyttjanderättshavare har rätt att överlåta sin nyttjanderätt när det gäller så kallade partiella nyttjanderätter.

Tingsrätten ansåg dock att själva gåvobrevet i det här fallet var oklart formulerat när det gällde nyttjanderättshavarens - alltså mannens - rättigheter. Det var i vart fall klart att dottern ansåg att gåvobrevet inte gav pappan någon fortsatt rätt att hyra ut bostadshuset.

Löpande kostnader
Eftersom dottern var ansvarig för fastighetens löpande kostnader kom tingsrätten fram till att det också var rimligt att dottern fick bestämma över fastighetens nyttjande. Tingsrätten underkände därför pappans hyresavtal med familjen.

Mannen överklagade till Göta hovrätt  som nu kommer till samma slutsats.

Hovrätten inleder sin dom med att poängtera att fallet inte rör en partiell nyttjanderätt.

Huvudregeln i jordabalken
Enligt hovrätten ska i stället ska den allmänna huvudregeln i jordabalken - att fastighetsägarens godkännande krävs för att en nyttjanderättshavare ska kunna hyra ut sin nyttjanderätt - tillämpas.

Hovrätten delar dessutom tingsrättens uppfattning om betydelsen av pappans gåvobrev.

Mannen förlorar därför även i hovrätten.

  • Alt-texten
    Ludvig Wiklander

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt