Skip to content

Barn som inte träffat pappa på flera år polishämtas - motvilja beror på negativ mamma

Foto: Hasse Holmberg/TT

Enligt hovrätten är flickans starka oro över att flytta till sin pappa "inte förvånande" eftersom hon har utsatts för mammans negativa inställning och inte träffat sin pappa på flera år - trots att han har ensam vårdnad. Hovrätten beslutade därför att flickan och hennes syskon skulle polishämtas. Högsta domstolen har nu beslutat att inte ta upp fallet.

 

Det var i februari för två år sedan som pappan fick ensam vårdnad om sina tre barn som är födda 2008, 2013 och 2015.

Av vårdnadsdomen framgår att gemensam vårdnad har varit "utesluten" och att mannen är "klart lämpligare som vårdnadshavare" än barnens mamma.

Mamman hade bland annat dömts för ringa narkotikabrott och rattfylleri och hon hade avskärmat barnen från pappan "utan rimlig anledning". 

Efter att mamman hade vägrat låta barnen flytta från Skåne till Jämtland där pappan bodde ansökte pappan om polishämtning av barnen. 

Ville inte leva längre
Tingsrätten i Ystad ansåg dock inte att mamman behövde lämna ifrån sig barnen. Den äldsta tioåriga dottern visade en "stark oro" över att flytta till pappan, vilket även vittnesmål från klassföreståndare, socialsekreterare och skolkurator visade.

I tingsrätten framgick det att flickan inte hade träffat sin pappa på två år och att vårdnadsbeslutet hade gjort henne ledsen och ofokuserad.

Hon hade berättat för socialtjänsten om hur hon rivit sig på armarna och dragit sig själv i håret när hon hade fått veta att hon skulle flytta till sin pappa. Hon hade också berättat om sömnsvårigheter och att hon inte vill leva längre om hon måste flytta från sin mamma.

Risk att drabbas hårt
Tingsrätten konstaterade att flickan kunde ha påverkats av sin mammas negativa inställning till pappan men ansåg att flickans reaktion gick "utöver vad som kan betecknas som utslag av normal oro vid byte av hem, skola och arbetskamrater för ett barn i hennes ålder".

Risken för att flickan skulle drabbas hårt psykiskt och risken för att hon skulle skada sig själv fysiskt gjorde enligt tingsrätten att det inte kunde bli aktuellt med någon polishämtning av dottern för att verkställa vårdnadsbeslutet.

"Inte förvånande" reaktion
Hovrätten gjorde nyligen en annan bedömning och beslutade istället att alla tre barnen skullle hämtas av polis och överlämnas till sin pappa. Enligt hovrätten var flickans starka reaktion "inte förvånande" eftersom hon har utsatts för sin mammas negativa inställning och dessutom inte träffat sin pappa på flera år.

Hovrätten pekade på att de negativa konsekvenserna av en flytt hade beaktats i vårdnadsdomen och att verkställighet "inte är oförenligt" med något av barnens bästa.

"Missbrukar sin talerätt"
Hovrätten tog också intryck av att mamman "hyser en stark ovilja" mot all kontakt med pappan och att hon strax efter det att vårdnadsdomen hade vunnit laga kraft hade inlett en ny process där hon yrkat på ensam vårdnad om barnen.

Detta framstod enligt hovrätten "närmast som ett missbruk av talerätten i syfte att förhala en verkställighet". 

Enligt hovrätten var det "uppenbart att verkställighetsbeslutet skulle bli utan verkan" om det inte förenades med polishämtning. Hämtningen skulle dock dock föregås av medling i syfte att försöka få mamman att på frivillig väg lämna över barnen.

Mamman överklagade men Högsta domstolen beslutar nu att inte meddela prövningstillstånd och hovrättens avgörande står därmed fast.

 

 

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

10 comments

Kallas också för PAS - Parental Alienation Syndrome. Välkänt!

I det långa loppet mår barnen bäst hos den förälder som, efter givna förutsättningar, bidrar till god kontakt med den andre föräldern.

Vi är väl det enda landet i världen där en förälder kan vägra lämna över barnet utan att polisen griper denne. Det är ju löjligt att domstolarna ska tramsa med detta - en lagakraftvunnen dom om vårdnadnska följas.

Hoppas inte modern i det här fallet har någon hon kan gömma sig och barnen hos från fadern och myndigheterna. Min partner gick med på medling och långsam upptrappning av umgänge för att göra det lättare för sitt barn och "göra allt på rätt sätt", vilket i slutändan ledde till att den andra föräldern saboterade umgänget, tog mitt bonusbarn och försvann, sade upp sig, sålde sin bostad och nu inte har kunnat nås av oss eller myndigheter på flera år. Hade vi inte haft "is i magen" som vi blev rådda, så kanske vi hade haft några spår efter dem, eller så kanske hade vi kunnat hindra dem från att försvinna. Ingen verkställighet i världen kan ju få hem ett barn som ingen vet var det är.

Socialens flathet är inte så tydlig i detta mål men okunnigheten om Föräldrafjärmande och dess skador, syndrom, tar sig uttryck är enorm. Hur många sådana här domar om uppenbar negativ påverkan, förödande, för drabbade barn, ska följa innan socialtjänsten självmant inser sin stridsvagnsmentalitet och börjar leta efter kunskap så att de slutar upprepa åtminstone dessa misstag?

Castoropollux
Ska man förstå din sista mening så att socialen vägrar ta till sig kunskaper om PAS?

Dessutom; vad finns det för bevis för att mamman i detta fall skulle vara orsak till flickans negativa inställning till pappan, menar du? Vad står det i domarna om den saken?

Och vad har du för referenser till en evidensbasering av diagnosen PAS?

Den första dom jag såg där Socialtjänstens partsinlagor skrivna i blindo fick smäll på fingrarna för att de så totalt missat vad en elak, kontrollerande, hämndlysten, förälder (moder? med vidhängande släkt)de facto kan ägna sig åt, är bara några år gammal. Stridsvagnsmentalitet är väl i sig en konstruktion knappast möjlig utan kolossal övertygelse och en uppsättning larvfötter. Socialen har bara haft 30 år på sig att vända i dammet och komma till skott i en riktning skulle tyda på renässans. Att de tagit på sig ansvaret för underhållet av konflikter, att barnets bästa mer antyder funktionen av en ögonbindel, hörselkåpor, kan vara ekot av en bunkermentalitet.

"Enligt hovrätten är flickans starka oro över att flytta till sin pappa "inte förvånande" eftersom hon har utsatts för mammans negativa inställning och inte träffat sin pappa på flera år - trots att han har ensam vårdnad. Hovrätten beslutade därför att flickan och hennes syskon skulle polishämtas. " Är svar nog för min räkning och slutsats.

De enda referenser läkemedelsindustrin anpassat medikamenterförskrivning är att motivera konsumtion av piller. Kronikern är lönsam och till det tjänar allehanda diagnosers "evidens". SVT dokumentär "Fördärvet" lärde för evigt hur detta går till och ingenting har ändrats annat än att kontrollen över informationsflödet stärkts och hoten mot kritiska röster tagit overkliga proportioner.

Att PAS-drabbade barn inte kommit under särskild uppmärksamhet är väl inte så konstigt. Parental Alienation blev ett begrepp under 40-talet i USA. Ingen brydde sig om dessa barns utsatthet, brist på empati eller annat så kategoriskt förklarligt med tanke på vad de utsatts för, är blott en följd av klassamhällets struktur.

Att diagnoser mest konstrueras efter vilka piller som verkar bli lönsamma är att förvänta av en industri satt att vrida förtjänster ur mänskligt lidande.

Själv kan jag ju skryta med att ha vuxit upp under PAS-former och inte ha en aning om vad jag utsatts för tills vuxen ålder. Givetvis förödde det min uppväxt, skolgång, utbildning och framtid. Att detta hade ett namn, att det forskats på med fallstudier hedrar dem som satte igång att undersöka vad som hände med barn som tvingades ta ställning i konflikter.. Att detta helvete har grader ska ingen sticka under stol med men det bero ju enkom på hur omogen en individ är som inte kan låta bli att blanda in sina barn i sina konflikter... Ett dystert arv och en ond cirkel de svårligen bryter med tanke på vad det kostar att omvärdera sin förälders påtvingade lojalitet, brist på lycka och allt som det sätter på spel.. Att dessa människor är specialister på att förstöra sina egna förhållanden bekräftas givetvis av att de fortsätter bita sig fast, driva sina barn hårt in i den vägg de helst ser tillvaron som.

Socialen som den grinigaste källa till brist på självkritik kommer svårligen överlämna det vandringspris för engagerad träskallighet de så tappert skaffat sig livslång tillgång till. Förmågan att upprätthålla en förfärlig arbetsplats/belastning kan ingen underskatta heller. Om där finns ett ljus i någon riktning på någon av deras mörka himlar så välkomnas givetvis det.

Ännu en gång. STACKARS, STACKARS barn och mamma och alla inblandade. Sverige är ett skämt!! Värre kan det knappast bli med rättsosäkerhet.

Castoropolllux
Jag känner väl till den här mammans fall och att ingenting som påstås om mammans och resp. pappans lämplighet som föräldrar har någon täckning i fakta och logik. Idén att mamman skulle ha PAS-at flickan är helt tagen ur luften och saknar all form av bevisning, liksom idén att PAS skulle ha ngn vetenskaplig täckning öht. Om du sen menar dig ha varit utsatt för ngt sådant under din uppväxt har det inte med saken att göra. Lika litet finns det något fog för ditt påstående att socialförvaltningens skulle ha någon motvilja mot PAS för tvärtom är det ju just på deras fördomar om mödrar som PAS-ar sina barn som Tingsrätt och Hovrätt sedan dömer, utan ngt större mått av kritisk granskning och omdömesgillhet. Tvärtom döms mödrar på löpande band att bli av med vårdnaden till förövare på blotta misstanken att DET KAN INTE UTESLUTAS att de påverkar barnen negativt i förhållande till umgänge med dem. Om pappan nu hade varit en så bra vårdnadshavare hade han för länge sen haft chansen att knyta an till sina barn. Men de två yngsta pojkarna, varav den yngsta var 2,5 år och ammades när han rövades bort från sin mamma med polishjälp, känner honom inte över huvud taget. Och vad gäller flickan står han misstänkt för att ha utsatt henne för sexuella övergrepp, vilket är anledning nog för henne att inte vilja ha med honom att göra. Dessutom har pappan försökt framställa mamman som en knarkare vilket inte heller det har någon grund eftersom brottet hon står anklagad för handlade om att hon hade överdoserat litet av det morfin hon fick ta efter att hon blivit misshandlad av pappan och fått två revben knäckta. Däremot har han själv ett rätt ansenligt brottsregister. Så snacka om vem som PAS-ar vem och varför. En liten gnutta Sherloke Holmes- anda borde en kunna förvänta av en rättens försvarare att åtminstone vara i stånd att utöva vanlig källkritik och falsifiering enligt vetenskapens ABC.

Så intressant att inte hjälpa henne spela sina kort bättre...
Vad PAS anbelangar så verkar du inte förstå eller veta. Elaka mammor och väldigt få pappor hade inte kunnat spela sina spel utan den synnerligen okunniga och aningslösa Socialtjänsten.

Jag har inte sett det du påstår att mammor förlorar i domstol. Tvärtom visar sig domstolarna helt rätt underkänna Socialförvaltningarnas krumsprång, de av gammal vana kallar vårdnads-, umgängesrätts-utredningar eller annat.. Så enfaldigt som Socialtjänsterna agerat i flera decennier krävs oerhörda mängder aningslöshet, fördomar och okunnighet för att mästra, men så har ju Socialtjänsten gått emot domstolar för de kan inte annat än vränga domslut och framstå som besatta av sin verksamhet.

Vetenskapen sysslar mest med det dess sponsorer förväntar sig tjäna pengar på, vilket knappast är någons hälsa...

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.