Skip to content

Barn som inte träffat pappa på flera år polishämtas - motvilja beror på negativ mamma

Foto: Hasse Holmberg/TT

Enligt hovrätten är flickans starka oro över att flytta till sin pappa "inte förvånande" eftersom hon har utsatts för mammans negativa inställning och inte träffat sin pappa på flera år - trots att han har ensam vårdnad. Hovrätten beslutade därför att flickan och hennes syskon skulle polishämtas. Högsta domstolen har nu beslutat att inte ta upp fallet.

 

Det var i februari för två år sedan som pappan fick ensam vårdnad om sina tre barn som är födda 2008, 2013 och 2015.

Av vårdnadsdomen framgår att gemensam vårdnad har varit "utesluten" och att mannen är "klart lämpligare som vårdnadshavare" än barnens mamma.

Mamman hade bland annat dömts för ringa narkotikabrott och rattfylleri och hon hade avskärmat barnen från pappan "utan rimlig anledning". 

Efter att mamman hade vägrat låta barnen flytta från Skåne till Jämtland där pappan bodde ansökte pappan om polishämtning av barnen. 

Ville inte leva längre
Tingsrätten i Ystad ansåg dock inte att mamman behövde lämna ifrån sig barnen. Den äldsta tioåriga dottern visade en "stark oro" över att flytta till pappan, vilket även vittnesmål från klassföreståndare, socialsekreterare och skolkurator visade.

I tingsrätten framgick det att flickan inte hade träffat sin pappa på två år och att vårdnadsbeslutet hade gjort henne ledsen och ofokuserad.

Hon hade berättat för socialtjänsten om hur hon rivit sig på armarna och dragit sig själv i håret när hon hade fått veta att hon skulle flytta till sin pappa. Hon hade också berättat om sömnsvårigheter och att hon inte vill leva längre om hon måste flytta från sin mamma.

Risk att drabbas hårt
Tingsrätten konstaterade att flickan kunde ha påverkats av sin mammas negativa inställning till pappan men ansåg att flickans reaktion gick "utöver vad som kan betecknas som utslag av normal oro vid byte av hem, skola och arbetskamrater för ett barn i hennes ålder".

Risken för att flickan skulle drabbas hårt psykiskt och risken för att hon skulle skada sig själv fysiskt gjorde enligt tingsrätten att det inte kunde bli aktuellt med någon polishämtning av dottern för att verkställa vårdnadsbeslutet.

"Inte förvånande" reaktion
Hovrätten gjorde nyligen en annan bedömning och beslutade istället att alla tre barnen skullle hämtas av polis och överlämnas till sin pappa. Enligt hovrätten var flickans starka reaktion "inte förvånande" eftersom hon har utsatts för sin mammas negativa inställning och dessutom inte träffat sin pappa på flera år.

Hovrätten pekade på att de negativa konsekvenserna av en flytt hade beaktats i vårdnadsdomen och att verkställighet "inte är oförenligt" med något av barnens bästa.

"Missbrukar sin talerätt"
Hovrätten tog också intryck av att mamman "hyser en stark ovilja" mot all kontakt med pappan och att hon strax efter det att vårdnadsdomen hade vunnit laga kraft hade inlett en ny process där hon yrkat på ensam vårdnad om barnen.

Detta framstod enligt hovrätten "närmast som ett missbruk av talerätten i syfte att förhala en verkställighet". 

Enligt hovrätten var det "uppenbart att verkställighetsbeslutet skulle bli utan verkan" om det inte förenades med polishämtning. Hämtningen skulle dock dock föregås av medling i syfte att försöka få mamman att på frivillig väg lämna över barnen.

Mamman överklagade men Högsta domstolen beslutar nu att inte meddela prövningstillstånd och hovrättens avgörande står därmed fast.

 

 

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt