Skip to content

Åtal för miljöbrott avvisas - har redan lagförts för samma pågående gärning

Mannen förvarade stora mängder matrester på sin tomt som bland annat drog till sig fåglar. Foto: Gene J. Puskar/AP/TT

Mannen har tidigare dömts för miljöbrott och fått vitesförelägganden för att han förvarat stora mängder matavfall på sin tomt. Det nya åtalet handlar om samma gärningar och ska därför avvisas med hänvisning till det så kallade "dubbel-bestraffningsförbudet" - ne bis in idem. Det slår hovrätten fast. 

 

Den 57-årige mannen åtalades vid Haparanda tingsrätt för miljöbrott.

Enligt åtalet hade mannen - från januari 2014 till februari 2016 - förvarat stora mängder matavfall på sin tomt på ett sätt som kunde medföra förorening eller "annan betydande olägenhet".

Ne bis in idem
Mannen krävde att åtalet skulle avvisas med hänvisning till principen om ne bis in idem - alltså rättsprincipen om att man inte får lagföras eller dömas två gånger för samma gärning. Mannen hade nämligen tidigare dömts för miljöbrott när det gällde förvaringen och också meddelats flera vitesförelägganden med anledning av avfallet

Tingsrätten gick dock på åklagarens linje och dömde mannen enligt åtalet till villkorlig dom och 60 dagsböter à 50 kronor.

Mannen överklagade till Hovrätten för Övre Norrland som nu avvisar delar av åtalet.

River upp tingsrättens dom
Hovrätten slår fast att den tidigare domen - och vitesförfarande för åren 2011 till 2013 - innebär att mannen inte kan lagföras för den del av gärningen som sträcker sig fram till och med den 11 juli 2013. 

Hovrätten konstaterar att åtalet i praktiken gäller just samma gärning - att mannen har förvarat samma slags material på fastigheten under samma tidsperiod. Åtalet avvisas därför i dessa delar.

Hovrätten prövade däremot åtalet för de övriga perioderna och konstaterar att mannen då kontinuerligt tillfört fastigheterna stora mängder matavfall, däribland färskvaror, som har förvarats utomhus.

4 000 i böter
Avfallet har dragit till sig åtminstone hundratals fåglar och detta har orsakat grannarna olägenheter i form av fågelskrik, omfattande nedsmutsning och nedfallande matavfall. Avfallet i sig har också spritt en dålig lukt.

Att avfallet skulle ha dragit till sig råttor är inte bevisat men hovrätten konstaterar att det har funnits risk för detta.

Mannen döms därför för miljöbrott till 80 dagsböter à 50 kronor.

  • Alt-texten
    Carina Johansson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt