Skip to content

"Alla borde ha rätt att få se Akilov i domstolen - hög tid att tillåta TV-sända rättegångar"

Foto: Catarina Harling

KRÖNIKA - av Maria Abrahamsson, jur. kand och riksdagsledamot (M)

 

"Han ska förklara det själv", svarade försvarsadvokat Johan Eriksson när journalisterna, efter att förundersökningen hade offentliggjorts, krävde besked om Rakhmat Akilovs motiv. Åklagarsidan var lika fåordig: "Han ska förklara det själv".

Vad Akilov förväntas förklara är varför han fredagen den 7 april 2017 kapade en lastbil och körde Drottninggatan fram för att döda så många människor som möjligt.

Rättegången mot Rakhmat Akilov inleds alltså i dag klockan 09.15 i Stockholms tingsrätts säkerhetssal.

Med all respekt för advokaten och åklagaren, men vårt rättssystem ger inte svenska folket möjlighet att själv se Rahkmat Akilov förklara hur han tänkte när han utförde sitt blodiga värv där på Drottninggatan.

Vansinnesdåd eller kall beräkning, styrd av IS eller egna hämndmotiv? Vad Akilov har att säga om sina motiv förnekas den svenska allmänheten att följa i direktsänd TV med egna ögon.

I Stockholms tingsrätts säkerhetssal finns 90 åhörarplatser, samtliga är vikta för nationell och internationell media. Allmänheten får nöja sig med 40 platser av de totalt 60 som finns i en angränsande sal.

Medborgarnas lagstadgade rätt till insyn i domstolarnas dömande verksamhet (5 kap. 1 § rättegångsbalken) ska alltså tillgodoses genom att 40 personer av Sveriges cirka åtta miljoner vuxna invånare ges möjlighet att via videolänk följa huvudförhandlingen mot Akilov.

På musikfestivaler, rockkonserter, stadsfester och event av skilda slag där publiken inte får plats framför scenen fyller arrangemang med videolänkar och storskärmar en viktig funktion. Men frågar ni mig duger det inte för en rättsstat att använda samma tekniska lösning för att säkerställa att en rättegång som enligt lag ska vara offentliga också kan följas av alla som vill följa den.

I drygt ett decennium har jag argumenterat, skrivit artiklar och motionerat i riksdagen om att det effektivaste sättet för statsmakterna att garantera medborgarna rätt till insyn i domstolarna är att tillåta TV-sända rättegångar.

Åtminstone på försök, har jag vädjat i riksdagens talarstol och bland annat hänvisat till Oslo tingsrätts TV-sändning av Breivikrättegången år 2012.

Det var en föredömligt skött TV-sänd rättegång som SVT återutsände valda delar av så att vi tittare i Sverige med egna ögon kunde granska och värdera hur massmördaren Breivik uppförde sig och hur domare, åklagare och advokater hanterade målet. 

Det rättsliga efterspelet till Rakhmat Akilovs mordiska gärning, som inte bara drabbade enskilda människor utan som var ett angrepp på vårt öppna och demokratiska samhälle, är förbehållet ett nästan försumbart litet antal människor att ta del av.

När detta närmast absurda förhållande går upp för svenska folket tror jag att det innebär slutet för det 70 år gamla fotograferingsförbudet som ännu gäller i våra domstolar. 

Jag talar självklart inte om att domstolar slentrianmässigt ska TV-sända förhandlingar i brottmål och civilmål, utan om att svenska domstolar från fall till fall ska kunna avgör om mycket uppmärksammade rättegångar ska TV-sändas och vilka restriktioner som i så fall ska gälla.

Faktum är att rättegångsbalkens fotograferingsförbud i praktiken redan har luckrats upp. Då syftar jag inte bara på nödlösningen att koppla in videolänkar och storskärmar i till rättssalen angränsande lokaler för att tillgodose allmänintresset. Redan reformen En modern rättegång daterad 2008, innebär att ljud och bild tas upp ”på band” vid förhör med vittnen och andra förhörspersoner.

Men varken regeringen eller riksdagen vill eller kan förstå att fotograferingsförbudet därmed är naggat i kanten, att ett principgenombrott de facto har skett. Detta trots att dagens ljud- och bildupptagningar kan begäras ut av parterna i målet, och därefter publiceras till allmän beskådan på Youtube.

Det är bara att googla på exempelvis ”rättegång” och ”Jas-plan” för att få den saken bekräftad.  

För säkerhets skull kollade jag i fredags med Stockholms tingsrätt när det var klokast att infinna sig på Bergsgatan 50 för att ha en hygglig chans att få en av de 40 åhörarplatserna i sal 2. Insläppet börjar klockan 07.30, löd beskedet.

Gissa vem som i morse strax före halv sju bildade kö utanför domstolsbyggnaden? För alla som inte fick en plats återstår att i efterhand ta del av journalistiska refererat av vad som hände under rättegången.

Visst, det går även att lyssna på Sveriges Radios ljudutsändningar, men dessa kan så klart bara ge en blek aning om stämningen i rättssalen. Inte ens ett stillbildsfoto av den numera världskände Rakhmat Akilov kommer att kunna visas. TV-tittarna får hålla till godo med tecknade bilder från rättegången.

Någon som fortfarande tycker att 1948 års fotograferingsförbud i svenskar rättssalar är relevant för vår tid?

 

 


 

 

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

35 comments

Bild från förhören ska inte ges ut, bara ljudet.

Är vad jag känner till också. Men det vore ju önskvärt att man lämnade ut även med bild.

Samt att man ej förstör inspelningen före en tid av 50år har passerat, istället för dagens 3v efter lagakraftvunnen dom (om jag minns rätt).

Nej, det blir freak-show av det hela. Urvalet blir som vanligt helt ointressant ur juridisk synvinkel och bara de mest spektakulära fallen kommer att plåga tv-tittarna. Lika ointressant som Akilov-fallet.....

"återutsände valda delar av så att vi tittare i Sverige med egna ögon kunde granska och värdera hur massmördaren Breivik uppförde sig och hur domare, åklagare och advokater hanterade målet. "
Återutsända ja-direktsända nej eftersom pöbelns domstol,utan juridiska kunskaper, snabbt bildar sig en uppfattning i skuld och påföljdsfrågan samt att det kan gynna "mörka krafter" i samhället med efterföljande "social oro" som följd.

Direktsändning i en sluten grupp på Facebook så får vi se hur man gilla det blir. #trialonthenet. #jagärhär #metoo

Jag håller med Maria Abrahamsson ! Det går att undvika att visa åhörarna. Naturligtvis är förhoppningen att få se en reaktion från Akilov som visar att han är en människa !
Akilov blev ingen IS-hjälte ! Istället för att möta Gud får han sitta i domstolen och svara för c:a 150 personer som vid attentatet fått sina liv förstörda och 5 som mist livet. Hur många som indirekt drabbats är det omöjligt att uppskatta men den allmänna känslan, nu då rättegången börjat, är att det var ett brott mot alla som bor och vistas i Sverige.

En viktig fråga är hur vittnen och målsägande kommer att reagera då de skall höras. De flesta har aldrig varit i den situationen och är naturligtvis rysligt spända. Frågan är om det blir en ytterligare belastning med en tv-kamera eller om det är en marginell belastning med tanke på alla som ser och hör på plats och att ljudet spelas in.

Allt som ökar allmänhetens kunskap om hur illa det är ställt med rättsväsendet är av godo eftersom det på sikt ökar chansen till förbättringar.

Som det nu är vet de flesta ingenting, vilket är ett uppenbart demokratiproblem.

Jag har föjt en uppmärksammad mordrättegång på nära håll. Jag var närvarande i tingsrätten alla rättegångsdagarna. Av säkerhetsskäl fick inte åhörare och media inte sitta med i rättssalen utan vi fick slåss om platserna i en närliggande rättssal och följa rättegången over videolänk. Jag fick läsa de allmänna handligarna som förundersökningprotokollen. Att köpa en egen upplaga var inte att tänka för en man med min ekonomi. Jag hade i och för sig kunnat fotograferat av alla papper men den tanken släppte jag.

Det var intressant att jämföra med vad som skrevs i lokaltidningar och i tabloidpress. Sveriges radio var de mest sansade efter vad jag kunde förstå. Jag läste på flashback och där skrevs en hel del. En hel del som var vettigt och sakligt och en del som inte var det. På flashback kom förundersökningsprotokollet och andra handlingar upp pö om pö.

Jag tycker inte att man ska ha direktsändning a'la Perry Mason. Sådan cirkus ska vi inte ha. Däremot så tycker jag att samhällsmedborgare ska råd och möjlighet att ta del av allmäna handlingar utan att det kostar en förmögenhet. Jag tror inte press och jurister betalar tusentals kronor. I varje fall inte ur egen ficka. Det skulle inte förvåna mig om de fick dem på cd-rom för en billig penning eller rentav utan kostnad. Det anser jag inte vara rättssäkert. Att vi ska behova lita på vad lagvrängare säger och tidningsmurvlar skriver.

Vilken rättegång det? Det kan kvitta!

Då jag arbetar inom domstolsväsendet kan jag försäkra om att samma regler gäller för både privatpersoner som för jurister/massmedia vid utlämnande av offentliga handlingar. Detta enligt gällande lagstiftning (Avgiftsförordning (1992:191) ). Jag har under min tid som handläggare aldrig varit med om att vi gjort någon skillnad.

SVT bedriver inte har någon direktsändning, även om SVT säger det. De sänder som bäst med några sekunders pålagd tidsfördröjning, för att kunna stoppa en utsändning i tid som SVT anser vara opassande. Bakgrunden är att Sverige (som vanligt) följer USA, som införde denna tidsutdräkt efter "the wardrobe malfunction", då Janet Jackson under kuppartade former visade bröstet i en halvtidsunderhållning under Superbowl 2004.

Ehuru ovanstående stycke kan av några betraktas som ovidkommande för inlägget, är jag ändå emot att man ska ha pseudodirektsända eller verkligt direktsända tv-utsändningar från rättegångar i Sverige. Om tv-kameror rullas in i rättegångar så får man ett annat fokus i rättegångsprocessen.

Jag vill heller inte vara beroende av filtrerande, agendasättande journalisters urvalsbevakning av rättegångar, varken i radio eller i tv. Jag vill ha optionen att ta del av rättegångar ofiltrerat.

Jag förordar därför ofiltrerad, direktsänd rättegångsbevakning i rundradion av för Sverige viktiga rättegångar, och då ska dessa direktsändas utan pålagd tidsfördröjning. Varken kroppsspråk, medieträning eller ansiktsuttryck, utan det sagda ordet gäller i svenska domstolar. Detta fokus är rundradio bra på! Tänk på att Fru Justitia avbildas med en ögonbindel, vilket talar mot tv-utsändningar men för radioutsändningar.

Censurerade direktsändnigar är inget nytt. Det fanns redan på telefonväktarnas tid.

Jag efterlyser direktsändnigar i radio och tv från riksdag, kommunalfullmäktigemöten och dito möten på landstingsnivå. Oavkortade, oklippta, okommenterade och ocensurerade. Det här borde vara angelägnare för public service att leverera än alla dessa såpor. Som 'På smällen första kvällen' och den med alla präster. Bistabila, astabila och monostabila predikanter av båda könen. Det går tretton på dussinet av dessa såpor på bästa sändningstid.

Kunskapskanalen borde kunna vikas åt riksdagen på dagtid. Kommunalfullmäktigemöten och motsvarande möten på landstinget skulle kunna sändas i radio. Allt det här måste sändas i marknätet och vara åtkomligt för alla. Paralella 'utsändningar' på nätet skadar inte. Dessvärre saknas Kunskapskanalen och Barnkanalen/SVT24 i många gamla kabelnät. Här gjorde staten ett stort misstag när man inte avtalade att samtliga public servicekanal skulle ingå i basutbudet. Både dåvarande och kommande. Public service ska vara tillgängligt för alla utan extra kostnader utöver licensen.

Att man inte ställde krav på leverantörerna när det gällde kvaliten är en annan sak. De som är anslutna till det analoga kabelnätet fick sämre bildåtergivning när man gick over till digital-tv. Oavsett om man hade en modern mottagare eller en gammal tjock-tv.

SVT 'direktsänder' ljudet från rättegången på sin hemsida. Jag förmodar att det kommenteras av både anställda på SVT och fristående exporter.

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/hor-rattegangen-mot-akilov

Kunskapskanelen har sändningsuppehåll till klockan 14.00. Det borde gå att senarelägga programmet som sänds mellan 14.00-17.00. Eller sända på någon av radiokanalerna utan avbrott eller kommentarer.

Public service ska vara till för alla. Och tillgängligt för alla.

I gårdagens interpellationsdebatt i riksdagen debatterades förekomsten av 'fake news' på SVT. Jag hittar inte något på svt.se om denna debatt.

Hur manga har förtroende för SVT? Jag har det inte!

https://www.medievarlden.se/diskussion/2018/02/svt-missar-arbetarklassens/

Varför skulle TV-sändningar vara viktiga? Är Ahmed trött på de vanliga TV-såporna?

Veckor av långsamma utläggningar och känslosamma förhör med drabbade tillför inget till lekmannen som åskådare.

Media, både tabloidpressens glättiga och juridiska specialmedia rapporterar allt man behöver veta, utan att ägna veckor framför dumburken. En dumburk med PK-soffor som i alla fall inte skulle kunna låta bli att politisera rapporteringen.

Något bättre skulle naturligtvis radio bli. Utan kommentarer. Men för VILKA skulle det ge något? Ahmed klarar ju knappt att knyta skorna idag utan "expert-kommentarer" och tillrättalagda råd. Ahmed skulle snabbt växla över till "big brother" i TV i stället.

I de rättegångar jag varit med om har inte vittnen fått vara med i rättssalen innan de skall vittna, för att inte påverkas. Hur blir det nu då allt läggs ut till offentligheten ? Finns den regeln kvar ?

Det gäller fortfarande. Men man kan ifrågasätta vitsen med det, då vittnen och målsägare är på fri fot under FU och har alla möjligheter att prata ihop sig (om det intresset finns).

Likaså är det inte ovanligt att åklagare sitter tillsammans med både vittnen och målsägare strax före huvudförhandling och ger dom tips på hur de ska framföra saker inne i rättssalen.

Jag håller helt och hållet med Maria A. om att det är hög tid att man tv-sänder rättegångar. Gärna även mål som inte är sådana här högstatusmål.
På så vis skulle man bespara vanligt folk alltför högt ställda förväntningar när de kommer i direktkontakt med rättsväsendet.

I nuläget tror folk att staten är dess vän (både när de är målsägare och tilltalad, vilket inte stämmer i något av fallen).

I övrigt önskar jag fler politiker läser JOs ämbetsberättelser som Maria A. tipsar om på sin hemsida.

Jag är på den linjen också.

Jag är egentligen emot TV-sända rättegångar, men jag ser att det finns ett behov av dem på grund av bristerna i rättsväsendet.

Nej tack!
Rättegångar är en seriös verksamhet. Inte ett TV-jippo.

Rättegångar ska inte vara show för alla och envar att dregla över - sådant har vi tillräckligt av i vårt samhälle. Man måste inse att intresset i första hand skulle vara av sensationslystnad, få skulle ha tid och tålamod att titta på hela rättegången från A till Ö men skulle ändå ha en massa åsikter, och vissa procedurfrågor skulle sannolikt te sig obegripliga utan sakkunnigförklaringar. Det är jobbigt nog för målsäganden och vittnen, att veta att miljoner tittar på dem skulle inte göra saken bättre, och det befrämjar inte en lugn och god atmosfär i rättssalen. Att rättegången genomförs på ett rättssäkert sätt är det absolut mest väsentliga, inte att stilla allmänhetens sensationslystnad och nyfikenhet.

Du tycker det är smidigt när det bara finns domskrivningar kvar till att bedöma om folk verkligen är skyldiga till det de har dömts för.

Tror du Quick hade fällts för alla de mord han nu friats för, om spektaklet hade tv-sändts?
Jag är rätt så skeptisk till att de hade kunnat med att fälla han inför hela Svenska folket. Något som gick utmärkt när det bara var nämndemän närvarandes till att "granska"/tillgodose rättssäkerheten.

Väldigt intressant att läsa diskussionen. Hela det svenska rättssystemet ligger kvar i forntiden, den tid då rätt och fel var svart och vitt och de anklagade ofta var ”sluskar”. Kina har hunnit ljusår före i utvecklingen, låt vara att man började mycket senare att skapa ett oberoende rättsväsende som inte hade det historiska bagage som det svenska rättsväsendet har. Det är fullt tekniskt möjligt att med moderata tekniska och ekonomiska insatser göra alla rättegångar tillgängliga över webben, men det betyder även att allmänheten kommer att granska både domare, åklagare och försvaret, vilket ju just avsikten med offentliga rättegångar, men den granskningen vill alla parter helst slippa. Därför stretar man emot. ”är på fri fot under FU och har alla möjligheter att prata ihop sig” det är just precis det som händer, plus att man har tillfället att plantera och fabricera ”nya bevis” och hitta ”nya vittnen”. Kina hade stora problem med detta, och därför hålls den anklagade i isolering i häkte under FU och får inte tillgång till försvarare till FU är avslutat. Det skall läggas till att advokater är kanske Kinas mest korrumperade grupp, och försvaret sköts som regel inte av advokater utan av specialister, ofta från aktivist organisationer, politiska organisationer eller fackföreningar som inte har några skrupler alls. I Kina krävs även att ingen får nekas att observera en rättegång, vilket har ibland inneburit att mål antingen sänds via TV kanaler, via webben, eller att man tvingats hyra stora arenor för ändamålet. Teknologin har ändrat spelfältet, men Sverige lever kvar i forntiden. Captchan är som en spottloska i ansiktet, verkligen otrevligt redaktionen

Att hålla misstänkta isolerade på häktet är Sveriges paradgren.
Problemet är att målsäganden inte är isolerad och kan skaffa fram kompisar som vittnar.

Rolf, you can´t be serious! Att framhålla Kina(!) som höjden av demokratisk rättssäkerhet. Man baxnar... Du har aldrig funderat över om de publika rättegångarna möjligen är en del av propagandamaskineriet?! Androm till varnagel. Hoppas inlägget var ett försök till ironi, men det gick i så fall dåligt fram.

Jag har själv stått åtalad i en av 90-talets mest uppmärksammade rättegångar. Jag namngavs med namn och bild i media. Det hade varit oerhört obehagligt för mig om bilder/film från rättegången hade släppts ut. Dels hade media haft färska bilder att hänga ut mg med, dels hade det gjort rättegången till ännu större mediespektakel än vad det blev. TV-sända rättegångar riskerar ännu mer att göra mediala mål till underhållningshower. Redan idag ser vi hur domare och åklagare nöjt håller hov i form av presskonferenser. Anser man att det inte är till skada för en åtalad att filmas i rättegången så är det väl bara tillåta filmande av målsägare och vittnen också Maria A? Eller för den delen minderåriga!

Det är mediauthängningarna vi måste få stopp på. Det är där problemet ligger, man ljuger, vinklar, skarvar, och vill skapa sensation för att få klicks. Om alla rättegångar skulle live sändas via webben förstör det medias sensations lystnad.

När det gäller Akilov-rättegången så har han ju erkänt terroristbrott, och det är väl känt innan rättegången hur det har gått till, och vilka som har drabbats. Så varför frågan om TV-sända rättegångar väcks just nu kan man fråga sig (mer än att det är valår och man gärna vill bli så populär som möjligt som politiker). Det som tillförs under rättegången om gärningsmannens motiv m.m. rapporteras ju flitigt i massmedia, så vad skulle en TV-sändning tillföra, ur demokratisk rättssäkerhetssynpunkt? Nyfikenhet och sensationslystnad hos allmänheten är inte skäl nog.

Jag tror att ilskan över vad Akilov gjort är så stor att målet är att se honom bryta ihop framför tv-kameror. Hittills har han ju inte visat någon ånger och han undviker att titta på de mest fasansfulla bilderna !

Nej tack. Jag skulle inte vilja se en sådan utveckling.
Det räcker med alla mer eller mindre snaskiga
reportage och spekulationer i tabloiderna
med artiklar som skall höja läsarsiffrorna.

Om/När väl en dom meddelas kan mediahyenorna
få sitt. Innan dess är man oskyldig tills motsatsen
bevisats.

Det är just alla dessa snaskiga, spekulativa, tabloid reportage mediahyenorna producerar för att höja läsarsiffrorna vi måste få stopp på. Ett bra medel att uppnå det är just direktsändning över webben. Då blir det svårare att ljuga, vinkla och skapa sensation.

Och hur många rättegångar i Kina har du själv observerat, hur mycket kan du om lagarna och rättsväsendet i Kina, jag förmodar att din inställning och kunskap är baserad på propagandan från USA. Sedan, vad har ett rättsväsende alls med politik att göra, kanske så i Sverige där domstolarna är operative utskott av de politiska partierna, men inte i Kina. Kina provade ”demokrati” under Republiken Kina mellan 1912 och 1949, och det ledde till vad man idag kallar ”Det svenska tillståndet”, bara att sådär 100 miljoner miste livet. Är även rättegången mot Uzbeken Rakhmat Akilov med vidhängande mediacirkus en del av det svensk-amerikanska propagandamaskineriet. Det ser i alla fall ut så sett utifrån. Kinas rättsväsende har utvecklats snabbt och är betydligt mer rättssäkert än det svenska idag. Det var verkligen ingen ironi.

Maria Abrahamsson förslag att sända vissa utvalda rättegångar kan vara något att låta utreda, däremot inte alla möjliga sorters huvudförhandlingar. De som ska döma i målet juristdomare och nämndemän liksom åklagare och försvarare bör inte kunna göra några relevanta invändningar eftersom de måste tåla rollen som offentliga personer.

Det aktuella målet mot Akilov är visserligen ett mycket speciellt mål där den tilltalade erkänt det brott han åtalats för men ur en mer generell synpunkt finns det många måltyper som är mindre lämpade att visa ur den tilltalades synvinkel. Ett problem är att deltagande parter och vittnen visas upp inför hela svenska folket och riskerar att hängas ut i olika slags media oavsett utgången i målet.

En åtalad som blir frikänd riskerar ändå att "dömas" av svenska folkets "domstol" som oftast är mindre noga med juridiska spelregler. Därför är sexualbrottsrättegångar totalt olämpliga att TV-sändas enligt min mening. Men även i mindre känsliga mål presenteras den tilltalade med namn och personalia som ibland kan vara mindre trevlig att få uppläst inför TV-tittarna. Även om en målsägare inte har rollen som misstänkt bov kan det vara känsliga uppgifter som dyker upp.

Vittnen får absolut inte ges tillfälle att ta del av vad som sagts under en huvudförhandling, det skulle kunna förstöra värdet av deras vittnesmål. Oavsett hur "välpreparerade" de är innan bör man tänka på att de kan få frågor från såväl åklagare som försvarare och det kan vara svårt att förbereda sig på allting. Om de däremot i förväg kan ta del av TV-sända förhör kan det lättare påverka deras utsagor.

Huruvida målsäganden och vittnen tvekar att ställa upp är svårt att spekulera över men det kanske går att lösa via medhörning eller liknande. I värsta fall kan det leda till inställda huvudförhandlingar eller att vissa förhör måste ske bakom stängda dörrar.

TV-sända rättegångar kan säkert ha positiva effekter också och bidra till att många får en inblick i hur det går till i Sverige och vad som skiljer sig från amerikanska filmrättegångar.

Tekniken att TV-sända rättegångar finns givetvis. Det är inte det som är problemet, och som gjort att vi i Sverige avhållit oss från det. Förutom ifrågasättande av om det är legitimt att stilla sensationslystnad och nyfikenhet (motivet att se Alkilov bryta ihop har framförts, det låter mer som man vill ha gladiatorspel än en rättegång) finns det en lång rad andra invändningar. Att det kan hämma målsägande och vittnen är en, att den tilltalade skulle bli dömd av folk- och fb-domstolen oavsett om han/hon fälls eller inte, en annan. Vittnen ska inte få ta del av andras berättelser, vare sig målsägandens, den tilltalades eller andra vittnens, innan vittnet hörs, och det blir ju omöjligt om hela rättegången direktsänds, vare sig det är TV eller bara radio, vilket skulle bli ett rättssäkerhetsproblem. Sist men inte minst, och som är högaktuellt i Alkilov-fallet, risken för att andra fanatiker inspireras av den tilltalade och rättegången till att gå ut och göra samma sak, en risk som kan bli ännu större om den tilltalade tar tillfället i akt att sprida sitt budskap och ägna sig åt propaganda under rättegången, det är ju en svår balansgång vad den tilltalade ska få säga och inte säga som ett led i sitt försvar. Maria Abrahamsson uppger att hon är jur.kand., och det är förvånande att hon inte inser de problem TV-rättegångar skulle medföra. Att jämföra fotoförbud för allmänheten med tekniken för bevisupptagning och påstå att fotoförbudet därmed är brutet blir närmast skrattretande. Men som sagt, det är ju valår.... Upplysning om hur det går till i svenska rättegångar, som säkert många har en dimmig föreställning om, kan göras på andra sätt, som inte påverkar rättssäkerheten och de inblandades rättmätiga intresse av integritet i en jobbig situation.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.