Skip to content

"Vår satsning på advokatetik har fått effekt" - antalet disciplinärenden mot advokater minskar

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg. Foto: Gunnar Lundmark/Svd/TT

Trots att antalet advokater ökar anmäls allt färre till Advokatsamfundets disciplinämnd. Enligt Advokatsamfundets ordförande Anne Ramberg har de ökade etiska kraven på advokatyrket gett önskad effekt.

 

- Advokatsamfundet ställer höga krav på de jurister som söker inträde i samfundet. Advokatexamen, som sedan 2004 krävs för inträde i samfundet, har fokus på advokatetik, säger Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg.

- Sedan 2009 är dessutom 18 timmars professionell vidareutbildning per år obligatorisk för alla advokater och Advokatsamfundet tillhandahåller ett stort antal gratiskurser i advokatetik runt om i landet. Sammantaget får allt detta effekt i form av en högre etisk standard inom advokatkåren. 

Lägsta under 2000-talet
Advokatsamfundet statistik över antalet disciplinanmälningar mot advokater för år 2017 visar att siffrorna för år 2017 är lägre än år 2016 - och den lägsta under hela 2000-talet . Enligt samfundet innebär detta att den trend med färre anmälningar som man iakttagit under de senaste åren fortsätter att hålla i sig.  

Under 2017 tog Advokatsamfundets disciplinnämnd emot 427 anmälningar mot advokater och 33 disciplinärenden inleddes på initiativ av generalsekreteraren.

Totalt 566 ärenden behandlades och av dem avgjordes totalt 208 ärenden i plenum.

Tre advokater uteslöts
I 84 fall av dessa blev påföljden för advokaten en erinran. 24 advokater fick varningar och 22 advokater fick den näst strängaste påföljden - varning med straffavgift.

Dessutom uteslöts tre advokater ur samfundet. 

Sedan år 2000 har disciplinanmälningarna minskat med 29 procent. Samtidigt växer Sveriges advokatkår kraftigt då advokaterna har blivit 68 procent fler - från 3 535 advokater år 2000 till 5 942 advokater år 2017.

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt