Skip to content

Uppgifter i brev till Kronofogden kränkande - oenig hovrätt dömer ut skadestånd

Foto: Emil Langvad/TT

I sitt brev till Kronofogden antydde mannen att de båda makarna var brottsliga. Spridningen kan visserligen "diskuteras" men mannens brev blev trots allt allmän handling. Makarna har därför rätt till skadestånd för förtal, anser hovrätten.

 

De två makarna vände sig upsprungligen till Gävle tingsrätt och väckte enskilt åtal mot en man för grovt förtal.

Makarna menade att mannen i flera handlingar till Kronofogden - i ett ärende som handlade om handräckning mot honom - hade pekat ut dem som brottsliga och skrivit saker som skulle utsätta dem för andras förakt.

Friades av tingsrätten
Mannen hade bland annat lämnat uppgifter som antydde att makarna var överdrivet processbenägna. Han hade också påstått att de fysiskt hade attackerat en familj i hans by.

Gävle tingsrätt slog fast att två av handlingarna till Kronofogden var preskriberade och att de andra uppgifterna inte var ägnade att utsätta makarna för andras missaktning.

Mannen friades därför av tingsrätten.

Saknade betydelse för ärendet
Makarna överklagade till Hovrätten för Nedre Norrland som ändrade domen och dömde mannen för förtal av normalgraden.

Hovrätten ansåg att mannens påståenden hade inneburit att makarna hade pekats ut som brottsliga. De påstådda brottsliga handlingarna verkade sakna betydelse för Kronofogdeärendet och det var därför inte försvarligt att lämna dem.

Mannen fälldes därför för förtal till 30 dagsböter.

Två nämndemän var skiljaktiga och ville fria mannen.

Kränkningsersättning
Efter den fällande domen inledde makarna en ny process mot mannen vid Västmanlands tingsrätt. Makarna begärde 5 000 kronor i kränkningsersättning.

Tingsrätten konstaterade att en kränkning måste ha nått upp till en viss nivå av allvarlighet för att den ska kunna leda till skadestånd. Det som talade emot kränkningsersättning var att skrivelsen hade fått liten spridning och att anklagelserna hade skett i "relativt vaga ordalag".

Det som talade för ersättning var dock att mannens skrivelse hade blivit allmän handling och att det handlade om uppgifter med starkt kränkande inslag.

Makarna vann
Efter en avvägning blev tingsrättens slutsats att kränkningsersättning skulle betalas.

Mannen överklagade till Svea hovrätt som påpekar att brottsoffer vanligtvis inte har rätt till kränkningsersättning om endast låga dagsböter har dömts ut som i detta fall.

Hovrätten anser dock att förtalsbrottet som sådant är tillräckligt allvarligt för att kränkningsersättning ska kunna dömas ut och att det krävs tillräckligt många förmildrande omständigheter för att inte döma ut det.

Blev allmän handling
Nivån på spridningen "kan diskuteras", enligt hovrätten. I slutändan anser man ändå att kränkningsersättning ska betalas med hänvisning till att förtalet blivit del av en allmän handling.

En ledamot - en hovrättslagman - är dock skiljaktig. Han menar att den ringa spridningen, det låga antalet dagsböter och "vagheten" i mannens skrivelse innebär att makarna inte har rätt till kränkningsersättning.

 

 

 

  • Alt-texten
    Ludvig Wiklander

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt