Skip to content

Tioåring får hämtas med polis för flytt till pappan - flickans "starka oro" inget hinder mot verkställighet

Foto: Gorm Kallestad/NTB/TT

Verkställighetsbeslutet i ett vårdnadsmål ska förenas med polishämtning, trots den tioåriga dotterns starka oro och självskadebeteende. Detta efter att mamman helt förlorat vårdnaden om henne och syskonen.

 

Det var i februari förra året som pappan fick ensam vårdnad om sina tre barn födda 2008, 2013 och 2015. Av vårdnadsdomen framgår att gemensam vårdnad varit "utesluten" och att mannen var "klart lämpligare som vårdnadshavare" än barnens mamma. Mamman hade bland annat dömts för ringa narkotikabrott och rattfylleri och hon hade avskärmat barnen från pappan "utan rimlig anledning". 

Efter att mamman hade vägrat låta barnen flytta från Trelleborg till Östersund där pappan bodde ansökte pappan om polishämtning av barnen. 

Ville inte leva längre
Tingsrätten i Ystad ansåg dock inte att mamman behövde lämna ut barnen. Den äldsta tioåriga dottern visade en "stark oro" över att flytta till pappan, vilket även vittnesmål från klassföreståndare, socialsekreterare och skolkurator visade.

I tingsrätten framgick att flickan inte hade träffat sin pappa på två år och att vårdnadsbeslutet gjort henne ledsen och ofokuserad. Hon hade berättat för socialtjänsten om hur hon rivit sig på armarna och dragit sig själv i håret när hon fått veta att hon skulle flytta till sin pappa. Hon hade också berättat om sömnsvårigheter och att hon inte vill leva längre om hon måste flytta från sin mamma.

Risk att drabbas hårt
Tingsrätten noterade att flickan kunde ha påverkats av sin mammas negativa inställning till pappan men rätten ansåg att flickans reaktion gick ”utöver vad som kan betecknas som utslag av normal oro vid byte av hem, skola och arbetskamrater för ett barn i hennes ålder”.

Risken för att flickan skulle drabbas hårt psykiskt och risken för att hon skulle skada sig själv fysiskt gjorde enligt tingsrätten att det inte kunde bli aktuellt med någon polishämtning av dottern för att verkställa vårdnadsbeslutet.

"Inte förvånande" reaktion
Hovrätten gör en annan bedömning och beslutar istället att alla tre barnen ska hämtas av polis och överlämnas till sin pappa. Enligt hovrätten är flickans starka reaktion "inte förvånande" eftersom hon har utsatts för sin mammas negativa inställning och inte träffat sin pappa på flera år.

Hovrätten pekar på att de negativa konsekvenserna av en flytt har beaktats i vårdnadsdomen och att verkställighet "inte är oförenligt" med något av barnens bästa.

"Missbrukar sin talerätt"
Hovrätten tar också intryck av att mamman "hyser en stark ovilja" mot all kontakt med pappan och att hon strax efter att vårdnadsdomen vunnit laga kraft hade inlett en ny process där hon yrkat på ensam vårdnad om barnen. Detta framstår enligt hovrätten "närmast som ett missbruk av talerätten i syfte att förhala en verkställighet". 

Enligt domstolen är det "uppenbart att verkställighetsbeslutet skulle bli utan verkan" om det inte förenas med polishämtning. Hämtningen ska dock föregås av medling i syfte att försöka få mamman att på frivillig väg lämna över barnen. 

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt