Skip to content

Skatteverket backade från miljonkrav i domstol - men vägrar betala mannens advokatkostnader

Foto: Janerik Henriksson/TT

När mannens advokat väl hade övertygat Skatte-verket om att kravet på 4,5 miljoner kronor bröt mot lagen hade ärendet hamnat i domstol. Mannen begärde 350 000 kronor för sina advokatkostnader. Kammarrätten beslutar nu att han ska få 20 000.

 

Skatteverket beslutade i augusti 2016 att mannen skulle påföras skattetillägg - en "straffavgift" - på drygt 4,5 miljoner kronor eftersom han enligt Skatteverket hade gjort fel i sin deklaration.

Mannen hävdade att Skatteverkets tolkning av lagen var fel och anlitade en advokat som är specialiserad på skatterätt som ombud.

Gick med på 10 000 kronor
När målet väl hamnade i Förvaltningsrätten i Stockholm lyckades advokaten övertyga Skatteverket om att myndighetens tolkning av lagen var fel. Skatteverket gick därför med på att stryka kravet på skattetillägg.

Däremot ville Skatteverket inte gå med på att betala mannens advokatkostnader som uppgick till 350 000 kronor. I stället tyckte verket att det räckte med 10 000 kronor.

Förvaltningsrätten konstaterade att skattskyldiga enligt lag har rätt att få ersättning för "skäliga ombudskostnader" i skattemål. Förvaltningsrätten dubblade, utan närmare motivering, Skatteverkets siffra till 20 000 kronor.

"Processat i två steg"
Mannen överklagade domen till Kammarrätten i Stockholm och pekade på att att han hade processat i två steg - först hos Skatteverket och sedan i förvaltningsrätten - under flera år för att till slut få rätt.

Enligt mannen var hans fall både ovanligt och komplicerat och det var därför orimligt att han själv skulle ha kunnat genomföra den rättsutredning som hans advokat hade gjort på uppdrag av honom.

Mannens uppfattning redovisas i kammarrättens dom:

"Det har varit av vikt för honom att hans ombud har undersökt såväl förarbeten till lagar, lagkommentarer och juridisk doktrin samt anlitat expertis för att klargöra huruvida Skatteverket haft lagstöd för sitt beslut."

"Den enskilde ska inte behöva lida för att en myndighet inte kan lagen. Skatteverket har tvingat fram en totalt onödig process genom att bryta mot lag och han ska därför hållas skadelös i förhållande till staten." 

Ingen ytterligare ersättning
Kammarrätten håller dock inte med mannen utan fastställer förvaltningsrättens dom med följande motivering:

"Kammarrätten anser att X (mannen), genom den ersättning för kostnader som förvaltningsrätten har beviljat honom, har fått skälig ersättning för ombudskostnader avseende handläggningen i förvaltningsrätten. Det som X har fört fram i kammarrätten medför inte att det finns skäl att bevilja honom ytterligare ersättning."

  • Alt-texten
    Ludvig Wiklander

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

7 comments

Det är direkt stötande att den part som initierat ett ärende som var fel från början inte ska ersätta motpartens kostnader. Den stora starka staten, i detta fall representerat av skatteverket, borde straffas ytterligare utöver det självklara att betala motpartens kostnader.

Rättsosäkerheten och oskicklig/vårdslös myndighetsutövning befrämjas av att inga kännbara straff/skadestånd utgår då staten och dess organ gör fel. Det finns större anledning att staten drabbas av hårda straff än den enskilda människan, ty staten är av naturen slösaktig eftersom det i grunden inte är statens resurser som man förslösar.

Två kommentarer: 1) Förhållandet 20 000 kr respektive 350 000 kr är standard procedure för ersättning för ombudskostnader i skattemål. Samhällets syn på situationen - genom förvaltningsdomstolarna - är att ombudskostnaderna ska hållas på samma nivå som för skadestånd för staten. 2) Förvaltningsdomstolarna ratar advokater vid rekryteringen till domarkarriären, trots målsättningen hos den av lagmannen Gudrun Antemar ledda utredningen om att bredda den rekryteringen. Det fenomenet kommer att befästa förhållandet enligt 1). De drabbade bör uppvakta politikerna i frågan, eftersom domstolarna inte kommer att ändra sig av egen kraft utan fortsätter att se till att enskilda inte får råd att hävda sin rätt. Försäkringsbolagen hakar på staten med deras restriktiva hållning angående vad som täcks av rättsskyddet i t.ex. en småföretagarförsäkring, när det gäller skattemål.

En dom djupt kränkande för rättskänslan.

Jaha - vad tycker ni om Reuterbolaget som hade stopp i servisledning för
avlopp i danderyds kommun - vann o fick 28,000 kr tilldömt

MEN 80,00 OMBUDSKOSTNADER - KUNDE INTE DÖMAS UT ENLIGT LAG
när det gäller denna typ av case - Mark o Miljödomstolen Nacka - även här behövs
kvalificerade ombud

Daniel Goleman ("Känslans Intellekt") skriver bland annat att "Man kan inte inte kommunicera". I allt man gör kommunicerar man.

I dessa fall handlar det om att meddela medborgaren att även om staten har fel har den rätt.

Varflör drar inte fler samma slutsatser som Z-Mannen

Livet äär Fullständigt Meningslöözt
Allt går ut på att Zuuugaa Aav sina medmänniskor deras
pengar.

O så talas det om utbildning - men vad betyder de
som utbildar sig - svar De Kan Ju Ingenting

Sven Erik Bucht är ett perfekt exempel på en som Inget Kan
fråga Mikael Styrman - typ 600,000 i engelskutbildning o
ändå kan han knappt någon engelska

Bucht m fl är personer med stooorheeetsvansinne som vill o
kräver att få bestämma över sina medmänniskor ink zuugaa
av dem deras pengar - den som inget kan får väl utbilda sig
genom egen finansiering

Vi som kan behöver så klart ingen utbildning alls

denna juridik kring det mesta förutom brottmål med straff är meningslösa ,verkningslösa att ens gå till rättsal för sin rättsak,
domare med personal är styrda från högt uppsatta och styrs därefter och inte är det för vad som är rätt utan det som inte ska drabba myndigheter och får inte bli till vana .
juridik kan tolkas olika med utgångar utan grund och slutändan händer ingenting när du inte rättar dig efter rätt eller fel utslag ens..

tro mig jag har prövat olika utslag och inget händer utan bara tid utan verkningsgrad slösas och hjulet snurrar vidare utan ngt hänt

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.