Skip to content

Skatteverket backade från miljonkrav i domstol - men vägrar betala mannens advokatkostnader

Foto: Janerik Henriksson/TT

När mannens advokat väl hade övertygat Skatte-verket om att kravet på 4,5 miljoner kronor bröt mot lagen hade ärendet hamnat i domstol. Mannen begärde 350 000 kronor för sina advokatkostnader. Kammarrätten beslutar nu att han ska få 20 000.

 

Skatteverket beslutade i augusti 2016 att mannen skulle påföras skattetillägg - en "straffavgift" - på drygt 4,5 miljoner kronor eftersom han enligt Skatteverket hade gjort fel i sin deklaration.

Mannen hävdade att Skatteverkets tolkning av lagen var fel och anlitade en advokat som är specialiserad på skatterätt som ombud.

Gick med på 10 000 kronor
När målet väl hamnade i Förvaltningsrätten i Stockholm lyckades advokaten övertyga Skatteverket om att myndighetens tolkning av lagen var fel. Skatteverket gick därför med på att stryka kravet på skattetillägg.

Däremot ville Skatteverket inte gå med på att betala mannens advokatkostnader som uppgick till 350 000 kronor. I stället tyckte verket att det räckte med 10 000 kronor.

Förvaltningsrätten konstaterade att skattskyldiga enligt lag har rätt att få ersättning för "skäliga ombudskostnader" i skattemål. Förvaltningsrätten dubblade, utan närmare motivering, Skatteverkets siffra till 20 000 kronor.

"Processat i två steg"
Mannen överklagade domen till Kammarrätten i Stockholm och pekade på att att han hade processat i två steg - först hos Skatteverket och sedan i förvaltningsrätten - under flera år för att till slut få rätt.

Enligt mannen var hans fall både ovanligt och komplicerat och det var därför orimligt att han själv skulle ha kunnat genomföra den rättsutredning som hans advokat hade gjort på uppdrag av honom.

Mannens uppfattning redovisas i kammarrättens dom:

"Det har varit av vikt för honom att hans ombud har undersökt såväl förarbeten till lagar, lagkommentarer och juridisk doktrin samt anlitat expertis för att klargöra huruvida Skatteverket haft lagstöd för sitt beslut."

"Den enskilde ska inte behöva lida för att en myndighet inte kan lagen. Skatteverket har tvingat fram en totalt onödig process genom att bryta mot lag och han ska därför hållas skadelös i förhållande till staten." 

Ingen ytterligare ersättning
Kammarrätten håller dock inte med mannen utan fastställer förvaltningsrättens dom med följande motivering:

"Kammarrätten anser att X (mannen), genom den ersättning för kostnader som förvaltningsrätten har beviljat honom, har fått skälig ersättning för ombudskostnader avseende handläggningen i förvaltningsrätten. Det som X har fört fram i kammarrätten medför inte att det finns skäl att bevilja honom ytterligare ersättning."

  • Alt-texten
    Ludvig Wiklander

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt