Skip to content

Sju års fängelse för våldtäkt på styvdotter - tingsrätten friade men hovrätten tror på flickan

Foto: Stina Stjernkvist/TT

Svea hovrätt dömer en 51-årig man för att ha våldtagit sin styvdotter. Mannen frikändes i tingsrätten men hovrätten anser till skillnad mot tingsrätten att flickan är i alla delar trovärdig och att hennes uppgifter får stöd av vittnena.

 

Svea hovrätt ändrar Attunda tingsrätts friande dom avseende åtal för våldtäkt mot barn och dömer en 51-åring man till sju års fängelse för våldtäkt och grov våldtäkt mot sin styvdotter.

51-åringen döms för tio skilda gärningar. Det första övergreppet mot styvdottern skedde när hon var tio år gammal och övergreppen pågick sedan under fem års tid.

Trodde inte på flickan
Tingsrätten frikände 51-åringen från de delar av åtalet som rörde våldtäkt eftersom rätten ansåg att styvdotterns berättelse innehöll motsägelser. Rätten beaktade bland annat det faktum att styvdottern trots övergreppen hade valt att bo mer hos sin mamma och 51-åringen, än hos sin pappa.

Tingsrätten konstaterade dock att 51-åringen haft ett visst sexuellt intresse för styvdottern. Han dömdes i tingsrätten till dagsböter för ringa barnpornagrafibrott för att ha smygfilmat dottern med en mobil när hon varit naken i badrummet. 

I alla delar trovärdig
Hovrätten gör dock en helt annan bedömning och menar att styvdottern lämnat en i alla delar trovärdig berättelse, som också får stöd av vittnen som hörts i målet. Hovrätten anser att styvdotterns berättelse tillsammans med övriga vittnen ställer det bortom rimligt tvivel att 51-åringen har begått de övergrepp som åtalet avser.

Enligt hovrättens uppfattning har flickan "trots att hon vid förhöret med henne i tingsrätten flera gånger avbrutits, för att frågor skulle omformuleras och kontrollfrågor skulle ställas, lämnat en lång, klar, levande, konsekvent och sammanhängande berättelse som innehåller många detaljer och minnesbilder över egna reflektioner".

Har lämnat förklaringar
Hovrätten anser också att hon har "lämnat förklaringar till hur hon tidsmässigt har kunnat placera de olika övergreppen till de tidsperioder som anges i åtalet och till varför hon i vissa fall varit mindre detaljrik".

Hovrätten dömer därför 51-åringen till sju års fängelse för sju fall av våldtäkt och tre fall av grov våldtäkt samt barnpornagrafibrott. Han ska också betala 475 000 kronor i skadestånd till styvdottern.

Mamman hade cancer
Att flickan valt att bo mer hos sin mamma, trots att det var där övergreppen ägde rum, har hon själv förklarat med att hon var orolig för sin mamma som varit sjuk i cancer och att hon inte ville förstöra mammans relation till 51-åringen eftersom "hon var lycklig med honom".

Intalade att det var normalt
Hovrätten poängterar också att styvdottern befunnit sig i ett beroendeförhållande till 51-åringen och att han hade intalat henne att det var ”normalt” att han hade sex med henne. Hovrätten framhåller också att det "inte ankommer på ett barn att hantera situationer som innebär att barnet utsätts för sexuella övergrepp".

Att mamman inte hade märkt något av övergreppen minskar enligt hovrätten inte styvdotterns trovärdighet

  • Alt-texten
    Carina Johansson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

12 comments

Då var vi där igen... Skulle det vara någon annan form av brott så skulle feta vara ord mot ord.

Rena lotteriet att döma någon till sju års fängelse på dessa premisser där inte ens domstolarna är överens. Kan inte vara särskilt mycket till bevisning när den tilltalade friades i tingsrätten på exakt samma bevisning. Hur är det ens möjligt att tolka bevisningen på diametralt olika sätt? Känns nästan som om att man singlat slant i Hovrätten huruvida man skulle fria eller fälla. Mycket oroväckande med dessa hemliga häxprocesser. Dessvärre är det inte heller första gången på senaste tiden som Svea hovrätter dömer tvärtom på exakt samma bevisning. Inte undra på att förtroendet för rättsväsendet sjunker. Verkar dessutom vara ett gammalt skåpmatsmål där man utan att blinka fällt till ansvar och dömt till sju års fängelse. Det kan vara så illa att Hovrätten - medvetet eller omedvetet - tagit intryck av den senaste tidens me too - debatt eller Fittja-målet. För att öka rättssäkerheten i dessa mål borde den som själv utsatts för övergrepp tvingas jäva ut sig från att döma i denna typ av mål. Därmed inte sagt att det hänt någon som deltagit i handläggningen av just detta mål. Men frågan är befogad mot bakgrund av att man dömt helt olika på exakt samma bevisning. Dags för HD att pröva målet. Enbart det förhållandet att man dömt helt olika utgör grund för att betvivla riktigheten i domslutet.

Jag håller helt med dej Ali ! Om Tingsrätt och Hovrätt levererade likadana domar skulle det skapa förtroende. Det skulle också innebära att väldigt få skulle överklaga. Nu är det nästan riskfritt att överklaga i vanliga fall. Hovrätterna drar nästan alltid ner straffen eller ökar marginellt som en slags pekpinne. Så olika utslag som ovan är fullständigt förödande men lyckligtvis ganska ovanliga. Det verkar tyvärr bli facit av gängkrigen.

Jag har lite svårt att förstå ditt skriande om hur det är möjligt att komma till så vitt skilda domar. Skillnaden på domarna är ju högst dramatiskt men det intressanta är ju domstolarnas resonemang för att grunda dessa domar. Jag har inte läst domarna men rent allmänt kräver en åklagare 96–97% säkerhet för att få åtala.
För en fällande dom krävs att brottet styrkts bortom rimliga tvivel vilket inte är hundra procent utan kanske lite drygt 99%. Om då tingsrätten kommer fram till att brottet inte styrkts så kanske dom trots allt ligger nära 99-procentsgränsen och friar medan hovrätten bedömer någon detalj annorlunda och når det eftersträvade målet bortom rimliga tvivel. Så skillnaden i straff är påtagliga men inte anmärkningsvärda trots att det dömts på ”samma bevisning”.

Problemet, Börje är att vi vet att detta är spelets regler men det accepterar inte allmänheten. Dom kräver att domstolarna skall skipa rättvisa ! Fittjamålet är det senaste beviset och det håller på att gå helt snett då det hårda trycket uppenbarligen påverkar den fortsatta hanteringen.

Vilka är övriga vittnen? Modern och/eller fadern?

Stöd av övriga vittnen?Har dom sett de sexuella `övergreppen`?

Vet någon vad rättsfallet heter? Tacksam för svar.

Man måste ju undra... Är det någon som är så urbota korkad att de lånar pengar från en sådan typ men ändå har förmågan att betala tillbaka?

Själva det ovedersägliga faktumet att 51-åringen hade smygfilmat den minderåriga flickan när hon var naken i badrummet, tyder mycket starkt på att han objektifierade styvdottern. Inspelningen gjordes uppenbarligen för att tillfredsställa 51-åringens sexuella libido. Sådant beteende är inte normalt för fäder när det kommer till biologiska döttrar. Även om det gäller minderåriga styvdöttrar så är detta beteende osunt. Sunda värderingar är det däremot då man inte kränker individens helgd, samt låter ett barn får vara ett barn.

Men när det handlar om icke-biologiska döttrar - dvs. styvdöttrar - är det en helt annan femma då mannen har en viss typ av värderingar i sitt "kulturella bagage", som går ut på att en skild kvinna, som man inleder ett förhållande med, betraktas mer eller mindre som en hora. Om kvinnan i fråga dessutom har en dotter från ett tidigare förhållande så betraktas följaktligen denna dotter som en horunge ur mannens synvinkel. Mannen har inga blodsband till henne (styvdottern), varför hans "kulturella bagage" inte heller direkt förbjuder honom att göra sexuella närmanden mot styvdottern.

Jag är mycket osäker på om insikten om ovanstående beskrivna ”kulturella bagage” och dess följdverkningar är allmänt spritt inom dömande instanser.

Från min synvinkel anser jag att hovrätten dömde på ett rätt sätt. Därmed tycker jag också att tingsrätten har gjort en felaktig bedömning, eftersom tingsrätten uppenbarligen inte har förstått vidden av den osunda smygfilmningen.

Därför skulle det vara intressant att veta om 51-åringen hade det ”kulturella bagaget” som jag har beskrivit.

Min spekulation, obs! spekulation, angående den friande tingsrättsdomen går ut på att de politiskt tillsatta nämndemännen hade en gullande inställning till män med ovan beskrivna ”kulturella bagage”.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.