Skip to content

Riksrevisionen kritisk till regeringens styrning av bolag med samhällsuppdrag - går för långsamt

Foto:

Regeringen behöver ta ett större ansvar för styrning av de statliga bolag som har samhällsuppdrag. Det anser Riksrevisionen som har granskat statens styrning i bolagen. Förutom bättre uppföljning behöver bolagen tydligare uppdragsmål - ett arbete som har påbörjats men går för långsamt.

 

Riksrevisionen har granskat regeringens styrning av statligt ägda aktiebolag som har speciella samhällsuppdrag.

Syftet med granskningen har varit att se över ifall regeringens styrning av bolagen skapar goda förutsättningar för att samhällsuppdragen ska kunna "utföras väl". Resultatet visar att regeringen bör ge styrningen av bolagen högre prioritet.

Tydligare mål
Dessutom anser Riksrevisionen att både redovisning och uppföljning av samhällsuppdragen behöver utvecklas.

- Styrningen behöver utvecklas ytterligare, inte minst genom att tydliggöra målen med samhällsuppdragen. Dessutom behöver kostnaderna för att genomföra samhällsuppdragen redovisas bättre, säger riksrevisor Ingvar Mattson, i en presskommentar.

Dramaten och Systembolaget
Idag har 23 av 47 statligt ägda bolag samhällsuppdrag. Uppdragen omfattar viktiga samhällsområden och är ett av huvudskälen till att staten äger bolag.

Uppdragen beslutas av riksdagen och ska framförallt generera andra värden än ekonomisk vinst.

Bland bolagen finns till exempel Göta kanalbolag, Kungliga Dramatiska teatern, Miljömärkning Sverige, Samhall, SOS Alarm, Sveaskog, Swedavia, Systembolaget och VisitSweden.

Regeringen för långsamt
Förutom den övergripande kritiken anser Riksrevisionen att arbetet med att precisera bolagens samhällsuppdrag sedan 2013 har gått alldeles för långsamt.

Endast åtta av de 23 bolagen som har samhällsuppdrag har fått så kallade uppdragsmål, mål som bolagen själva anser har underlättat genomförandet och uppföljandet av samhällsuppdragen.

- Med nuvarande takt kan det dröja ytterligare sju år innan samtliga har fått sina uppdrag preciserade. Med tanke på de positiva effekter som uppdragsmålen hittills givit finns det goda skäl att öka takten i det arbetet, säger Dimitrios Ioannidis, projektledare för granskningen hos Riksrevisionen.

 

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt