Skip to content

"Respektfull" fånge vägrade delta i drogtest - får sin villkorliga frigivning uppskjuten

Foto: Lars Pehrson/TT

Mannen har visserligen "uppvisat ett gott och respektfullt uppträdande gentemot personalen under sin fängelsetid. Det faktum att han har vägrat medverka vid drogtester är dock allvarligt och hans villkorliga frigivning ska därför skjutas upp med två veckor. Det slår kammarrätten fast.

 

Kriminalvården beslutade i oktober 2017 att skjuta upp en fånges villkorliga frigivning med 14 dagar. Orsakan var att han vid fyra tillfällen hade vägrat att lämna drogprov - utan medicinska skäl.

Enligt Kriminalvården ska detta betraktas som allvarlig misskötsamhet att det fanns därför synnerliga skäl att skjuta upp den villkorliga frigivningen.

Villkor och föreskrifter
Mannen överklagade Kriminalvårdens beslut till Förvaltningsrätten i Uppsala.

Förvaltningsrätten konstaterade att en viktig utgångspunkt för en person som är dömd till fängelse är att den personen följer de villkor och föreskrifter som sätts upp för honom eller henne.

Förvaltningsrätten slog fast att det är viktigt att fängelserna hålls drogfria och ansåg därför att mannen - genom att vägra lämna drogprov - hade misskött sig.

Förvaltningsrätten ansåg dock att 14 dagars uppskjutning av den villkorliga frigivningen framstod som en alltför lång tid med hänsyn till praxis. Förvaltningsrätten beslutade därför att den villkorliga frigivningen skulle skjutas upp med åtta dagar.

Allvarlig karaktär
Kriminalvården överklagade till Kammarrätten i Stockholm som nu konstaterar att en helhetsbedömning ska göras av allt som inträffat under fängelsetiden och att det inträffade är allvarligt.

Kammarrätten skriver i sin dom:

"Arten och omfattningen av den misskötsamhet som X (den intagne) har gjort sig skyldig till och som föranlett de aktuella varningarna är ägnad att hota ordningen och säkerheten på anstalten och därför av allvarlig karaktär."

"Det förhållandet att X under verkställigheten har uppvisat ett gott och respektfullt uppträdande gentemot, personal samt följt aktuell verkställighetsplanering utan anmärkning kan därför inte anses som en sådan,förmildrande omständighet som bör påverka beräkningen av det antal dagar med."

Kammarrätten instämmer därför med Kriminalvården i att den villkorliga frigivningen ska skjutas upp med 14 dagar.

 

 

 

 

  • Alt-texten
    Carina Johansson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

10 comments

Även kapten klänning vägrade att deltaga i anstaltens drogtester

Det jag inte förstår är varför man inte har lagligt stöd att tvinga fram ett blodprov, med våld om så behövs.

Därför att det inte handlar om en konkret brottsmisstanke utan är
stickprovsvis och dessutom är inte Kriminalvården en brottsutredande myndighet. När polisen tar urinprov/blodprov med tvång så är det på grund av en konkret brottsmisstanke.

"Förvaltningsrätten slog fast att det är viktigt att fängelserna hålls drogfria..."
Som om det kommer att hända..

Men faktum är att det finns folk som föraktar knark o knarkare
o anser att:

En Död Knarkare
Är En BRA Knarkare

Klart att såna inte vill ställa upp på drogtester - de har ju ingen vinst i detta.

Wow, 14 dagar för att värna o få behålla sin integritet. Staten visar musklerna

Detta är ett ständigt återkommande "problem" för Kriminalvården. Många intagna känner obehag av att ha två drönare stirrande på sig när man skall lämna proven och ber därför att få lämna blodprov i stället. Detta ställningstagande verkar kränka Kriminalvårdens personal i så hög grad att i princip alla anmäls för disciplinbrott. Sluta upp detta trams och ägna mer kraft åt att förse de intagna med verktyg för att kunna fungera i ett samhälle utanför Kriminal"vården", den mest tyngande. skattebetalda drönarverksamheten vi har i landet!

Vilket tjafs om 14 dagar. Antingen har han misskött sig och då bör han inte släppas villkorligt alls. Eller så är det en skitsak. Men 14 dagar? Varken hackat eller malet.

Det stora problemet som vi har i vårt land och förmodligen på andra platser i världen är att vi människor saknar förmågan till urskiljning. Om en person är dömd för ett brott som har anknytning till droger så är det självklart rimligt att se till att personen är drogfri genom tester. Om personen däremot är dömd för ett ekobrott där ingen som helst drogproblematik ingår så är det givetvis inte skäligt att göra medicinska tester för att visa sin makt över den intagne. Jag upplever allt fler situationer i vårt samhälle där man inte förhåller sig korrekt till sakfrågan. Det måste ju vara skillnad på olika brott och hur den som är dömd därmed behandlas.

En mycket bra kommentar. I enskilda fall kan ju de här åtgärderna framstå som godtyckliga och ej ändamålsenliga. Man slår dessutom undan benen för de intagnas egna förtroende för KV om man ej göra några distinktioner, och ett sådant förtroende är givetvis viktigt om man vill upprätthålla ordningen på anstalterna.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.