Skip to content

"Respektfull" fånge vägrade delta i drogtest - får sin villkorliga frigivning uppskjuten

Foto: Lars Pehrson/TT

Mannen har visserligen "uppvisat ett gott och respektfullt uppträdande gentemot personalen under sin fängelsetid. Det faktum att han har vägrat medverka vid drogtester är dock allvarligt och hans villkorliga frigivning ska därför skjutas upp med två veckor. Det slår kammarrätten fast.

 

Kriminalvården beslutade i oktober 2017 att skjuta upp en fånges villkorliga frigivning med 14 dagar. Orsakan var att han vid fyra tillfällen hade vägrat att lämna drogprov - utan medicinska skäl.

Enligt Kriminalvården ska detta betraktas som allvarlig misskötsamhet att det fanns därför synnerliga skäl att skjuta upp den villkorliga frigivningen.

Villkor och föreskrifter
Mannen överklagade Kriminalvårdens beslut till Förvaltningsrätten i Uppsala.

Förvaltningsrätten konstaterade att en viktig utgångspunkt för en person som är dömd till fängelse är att den personen följer de villkor och föreskrifter som sätts upp för honom eller henne.

Förvaltningsrätten slog fast att det är viktigt att fängelserna hålls drogfria och ansåg därför att mannen - genom att vägra lämna drogprov - hade misskött sig.

Förvaltningsrätten ansåg dock att 14 dagars uppskjutning av den villkorliga frigivningen framstod som en alltför lång tid med hänsyn till praxis. Förvaltningsrätten beslutade därför att den villkorliga frigivningen skulle skjutas upp med åtta dagar.

Allvarlig karaktär
Kriminalvården överklagade till Kammarrätten i Stockholm som nu konstaterar att en helhetsbedömning ska göras av allt som inträffat under fängelsetiden och att det inträffade är allvarligt.

Kammarrätten skriver i sin dom:

"Arten och omfattningen av den misskötsamhet som X (den intagne) har gjort sig skyldig till och som föranlett de aktuella varningarna är ägnad att hota ordningen och säkerheten på anstalten och därför av allvarlig karaktär."

"Det förhållandet att X under verkställigheten har uppvisat ett gott och respektfullt uppträdande gentemot, personal samt följt aktuell verkställighetsplanering utan anmärkning kan därför inte anses som en sådan,förmildrande omständighet som bör påverka beräkningen av det antal dagar med."

Kammarrätten instämmer därför med Kriminalvården i att den villkorliga frigivningen ska skjutas upp med 14 dagar.

 

 

 

 

  • Alt-texten
    Carina Johansson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt