Skip to content

Migrationsverket har kommit ikapp - här är de senaste siffrorna för asylärenden

Foto: Lars Pehrsson/TT

Migrationsverket lever upp till sina egna mål. Det framgår av myndighetens egna siffror - som visar att beslutsfattandet har "slagit rekord". För första gången på flera år minskar antalet öppna ärenden.

 

Migrationsverket har utvärderat hur myndigheten uppfyllt målen för asylprövningar, tillståndsärenden och anknytningsärenden under de två år som gått sedan 2015 då Sverige tog emot 163 000 asylsökande under ett år.

Enligt Migrationsverkets siffror har myndigheten prövat och fattat beslut i 200 000 asylärenden under två år.

Avslag i hälften av fallen
För år 2017 var myndighetens mål att pröva totalt 80 000 beslut vilket man anser sig ha levt upp till.  

Av dem som fick beslut i år har man meddelat avslag i cirka hälften av alla ärenden medan 56 procent blev beviljade.

Migrationsverket har även utvärderat hur prövningarnar har kunnat genomföras för gruppen ensamkommande barn vilket enligt Migrationsverket har varit en prioriterad grupp när det gäller att få ner handläggningstiderna.

Ensamkommande barn
För de 17 000 sökande som registrerades som ensamkommande barn när de sökte asyl år 2015 eller 2016 var Migrationsverkets mål att meddela beslut före nyår 2017/2018.

Majoriteten har fått beslut och av de 2 600 ärenden som återstår beror den fördröjda handläggningen främst på att de omdebatterade medicinska åldersbedömningarna dragit ut på tiden

- Nu återstår 2 600 öppna ärenden från ensamkommande under 18 år. Att vi inte avgjort dem beror i de flesta fall antingen på att vi väntat på medicinska åldersbedömningar från Rättsmedicinalverket eller att de sökande presenterat nya asylskäl efter åldersbedömningen, säger Mikael Ribbenvik, generaldirektör för Migrationsverket.

Anknytningsärenden
När det gäller så kallade anknytningsärenden - alltså ärenden där en familjemedlem söker uppehållstillstånd med hänvisning till att en familjemedlem redan befinner sig i Sverige - uppger Migrationsverket att det har skett ett trendbrott.

Sedan i mars 2017 minskar antalet öppna ansökningar för första gången på flera år varför man har kunnat minska de öppna anknytningsärenden från 74 000 till 54 000.

Samma utveckling gäller handläggningen av ansökningar om uppehållstillstånd på grund av arbete.

Färre asylsökande 2017
Den kanske största skillnaden för 2017 jämfört med de tidigare två åren är att färre sökte asyl i Sverige.

Totalt sökte 25 666 personer asyl i Sverige under 2017, vilket är 3 273 färre än föregående år.

 

 

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt