Skip to content

Regeringen vill rädda sommarkatter och cirkuselefanter - ny djurskyddslag till Lagrådet

Foto: Bill Sikes/AP/TT och Hans T Dahlskog/TT

Det ska bli förbjudet att överge sin katt och att ha elefanter på cirkus. Det ska också bli stopp för plågsamma träningsmetoder mot hästar. Det är några av de förslag om ett skärpt djurskydd som regeringen vill driva igenom under valåret 2018.

 

Regeringen har dammat av Djurskyddsutredningen från år 2011 och hoppas nu på Lagrådets stöd.

"Den nuvarande djurskyddslagen har funnits i nästan 30 år och uppfattningen om vad som är en acceptabel djurhållning har flyttats fram avsevärt", skriver landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) och vice statsminister Isabella Lövin (MP) idag på DN Debatt

Förbud mot att överge katter
Övergivna katter är en av frågorna som kommer högt på agendan och regeringen vill se ett förbud mot att överge katter och andra sällskapsdjur.

I utredningen från 2011 konstateras att "katten är det vanligaste sällskapsdjuret med undantag från akvariefiskar" och att "en av anledningarna till att katter överges troligtvis är att det finns en föreställning om att katten kan klara sig själv på ett sätt som många katter inte kan".

Vilka sanktionerna kan bli återstår dock att se.

Regeringen vill också att länsstyrelserna får ett ansvar att ingripa för att skydda övergivna katter. Det blir däremot inget krav på märkning och registrering av katter.

Förebygga beteendestörningar
I den nya lagen ställs krav på att djur "ska hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sådant sätt att deras välfärd främjas samt ett krav på att beteendestörningar ska förebyggas".

Det införs också ett nytt krav på att alla som tar hand om djur ska ha tillräcklig kompetens för att tillgodose djurets behov.

Plågsamma träningsmetoder
Man vill också sätta stopp för plågsamma tränings- och tävlingsmetoder samt skärpa föbudet mot doping:

"Det nuvarande förbudet mot att aga och överanstränga djur, kompletteras med ett förbud mot att tillfoga djur skada och mot att använda utrustning som kan orsaka djuret lidande eller skada", skriver ministrarna.

I Djurskyddsutredningen skriver man framförallt om sport där hästar och hundar används och konstaterar att det i vissa tävlingsverksamheter finns "mycket pengar och prestige och det är då viktigt att sporterna har tydliga och effektiva regler som förhindrar att djurskyddet åsidosätts".

Inga elefanter på cirkus
Regeringen delar också Djurskyddsutredningens bedömning om att förbjuda cirkusar att hålla sig med elefanter och sjölejon.

Man föreslår ockås att personal inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska få rätt att anmäla om de får reda på att djur far illa.

Nu ska Lagrådet granska förslagen.

 

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

10 comments

Med gedigen insyn i travsporten är en kraftfull lag välkommen men avseende att regeringen "också vill att länsstyrelserna får ansvar att ingripa för att skydda övergivna katter" så är det fel forum att ge det ansvaret, ty.

Anonyma personers anmälningar att ideella föreningar tagit hand om fler katter än tillståndet medger utgör för det mesta att Länstyrelsen drar paragraf 16 tillståndet!

Regeringen bör i förslaget tillägga att de som ideellt gör allt för att rädda värnlösa katter inte av Länstyrelsen ska ställas inför enda val: Låt de värnlösa djuren dö av svält i vinterkylan annars indraget 16 tillstånd!
Mvh.

Hur ska de kattägare (läs fd) där katten helt sonika faktiskt flyttar bestraffas för att de inte håller sina djur instängda, det tillhör ju kattens natur att få gå fritt in och ut? Känns inte helt genomtänkt att dra in katter i lagförslaget. Sedan ifrågasätter jag starkt påståendet om att det är många som överger sin katt, detta med sommarkatt är numera en seglivad myt.

Som kattägare har du ansvar för katten så länge som ingen annan ägare finns. Givetvis gäller det även utekatter. Katter har så låg/ingen status idag. P g a föreställningar som dina så finns risk att det fortsätter vara så. Om det vore en myt att folk överger sina katter skulle det väl knappast vara så fullbelagt på katthemmen att det ofta inte går att få en plats, utan privatpersoner tar hand om katter som inte får plats. Så dina ifrågasättanden verkar inte särskilt välgrundade. Det är verkligen dags att människor som skaffar katter påläggs samma lagliga ansvar som man har för andra husdjur. Ditt resonemang är bara ännu ett försök att försvara folk som skaffar katter och struntar i att ta ansvar.
Christina

Din kommentar vittnar om en mycket bristande kunskap om katters natur och att det är meningen att de ska få springa fritt ut och in. Tyvärr är du långt ifrån ensam om att ha denna vanföreställning och enda sättet att komma till rätta med denna seglivade myt är att lagstifta om ett strikt ägaransvar. Det tråkiga i detta fall är att man inte ansett att förslaget gällande registrering och märkning av katt varit tillräckligt underbyggd och det kommer därför att tillsättas en särskild utredning gällande detta. Fram tills dess kommer förbudet att överge sin katt troligen att vara tämligen tandlös, då ägarskapet blir svårt att bevisa. Däremot håller jag med dig om att det ökade problemet med herrelösa och förvildade katter förmodligen inte främst beror på att folk överger sin sommarkatt, utan snarare att man låter sina okastrerade katter gå ute fritt och avla fler katter som man sedan inte vill ta hand om. Enligt min mening bör man därför i enlighet med SVERAKs (Sveriges kattklubbars riksförbund) förslag ta steget ut och förbjuda att okastrerade katter tillåts gå ute fritt utan direkt uppsikt.

Jordbruksverket får också i uppgift att undersöka hur minkarna mår. Förslaget verkar komma direkt från djurrättsaktivisterna.

Jadu, att du inte är nån som är för djurrätt är inte svårt att räkna ut. Man kan fråga sig varför det över huvudtaget ska "produceras" minkpäls ? Eller varför man ska föda upp djur bara för att komma åt pälsen ? I dagens samhälle behöver vi inte gå klädda i päls för att hålla kylan borta från kroppen. Det finns hur många andra möjligheter som helst. Men pälsen har blivit en statussymbol som dessutom de som verkligen har råd med andra kläder bär. Jag anser INTE att man bara ska släppa ut t ex minkar från fångenskapen hur som helst, då de antagligen inte har förutsättningar att överleva. Men förbjud djurhållning avsedd för att komma åt pälsen ! Bojkotta att bära päls över huvud taget så gynnas inte heller andra länders pälsindustri ! Ingen efterfrågan = ingen produktion.
/Christina

Var tar du dig rätten att bestämma hur andra människor ska klä sig? Steget till att bestämma vad andra människor ska äta och tycka är inte långt borta i din värld. Det heter diktatur och det vill vi inte ha. Djurrättsaktivister hotar och förstör för andra människor helt utanför lagliga och demokratiska vägar. Har inget med djurrätt att göra.

Jag är ingen djurrättsaktivist och jag tycker folk kan klä sig hur tusan de vill. Men INTE på bekostnad av att djur ska födas upp under förhållanden som inte ens avlägset påminner om hur de är ämnade att leva, med det enda syftet att komma åt deras päls. Eller att man klubbar sälungar och flår dom levande för att vi "måste" få klä oss i sälskinnspäls om vi vill. Jag tycker det är som i samspel med andra levande varelser, däribland människor. Frihet: ja, men INTE på bekostnad av att någon annan ska lida/ha det sämre. Om friheten att bära päls ska ske på bekostnad av djurvälfärd är jag definitivt emot det. Och det kallar INTE jag diktatur. För mig är det empati och omtanke om allt levande. Hänsyn kanske man också skulle kunna kalla det.
/Christina

Norge har nu beslutat att lagstifta mot pälsdjursfarmning. Ska vara helt avvecklat år 2024/2025. Hoppas Sverige följer detta goda exempel.
/Christina, varm anhängare av djurrätt/djurvälfärd. Dock ej s k militant djurrättsaktivist

Inga cirkuselefanter....
Då är det väl även dags att förbjuda all form av hästsport.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.