Skip to content

Regeringen vill rädda sommarkatter och cirkuselefanter - ny djurskyddslag till Lagrådet

Foto: Bill Sikes/AP/TT och Hans T Dahlskog/TT

Det ska bli förbjudet att överge sin katt och att ha elefanter på cirkus. Det ska också bli stopp för plågsamma träningsmetoder mot hästar. Det är några av de förslag om ett skärpt djurskydd som regeringen vill driva igenom under valåret 2018.

 

Regeringen har dammat av Djurskyddsutredningen från år 2011 och hoppas nu på Lagrådets stöd.

"Den nuvarande djurskyddslagen har funnits i nästan 30 år och uppfattningen om vad som är en acceptabel djurhållning har flyttats fram avsevärt", skriver landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) och vice statsminister Isabella Lövin (MP) idag på DN Debatt

Förbud mot att överge katter
Övergivna katter är en av frågorna som kommer högt på agendan och regeringen vill se ett förbud mot att överge katter och andra sällskapsdjur.

I utredningen från 2011 konstateras att "katten är det vanligaste sällskapsdjuret med undantag från akvariefiskar" och att "en av anledningarna till att katter överges troligtvis är att det finns en föreställning om att katten kan klara sig själv på ett sätt som många katter inte kan".

Vilka sanktionerna kan bli återstår dock att se.

Regeringen vill också att länsstyrelserna får ett ansvar att ingripa för att skydda övergivna katter. Det blir däremot inget krav på märkning och registrering av katter.

Förebygga beteendestörningar
I den nya lagen ställs krav på att djur "ska hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sådant sätt att deras välfärd främjas samt ett krav på att beteendestörningar ska förebyggas".

Det införs också ett nytt krav på att alla som tar hand om djur ska ha tillräcklig kompetens för att tillgodose djurets behov.

Plågsamma träningsmetoder
Man vill också sätta stopp för plågsamma tränings- och tävlingsmetoder samt skärpa föbudet mot doping:

"Det nuvarande förbudet mot att aga och överanstränga djur, kompletteras med ett förbud mot att tillfoga djur skada och mot att använda utrustning som kan orsaka djuret lidande eller skada", skriver ministrarna.

I Djurskyddsutredningen skriver man framförallt om sport där hästar och hundar används och konstaterar att det i vissa tävlingsverksamheter finns "mycket pengar och prestige och det är då viktigt att sporterna har tydliga och effektiva regler som förhindrar att djurskyddet åsidosätts".

Inga elefanter på cirkus
Regeringen delar också Djurskyddsutredningens bedömning om att förbjuda cirkusar att hålla sig med elefanter och sjölejon.

Man föreslår ockås att personal inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska få rätt att anmäla om de får reda på att djur far illa.

Nu ska Lagrådet granska förslagen.

 

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt