Skip to content

Rätt till "båtplats" ger inte rätt till brygga - fastighetsägare förlorar efter 60 års nyttjande

Foto: Martina Holmberg/TT

Att servitutet ger fastighetsägarna rätt till "båt-plats" innebär inte att de har rätt att behålla den brygga som de har använt i 60 år - bara att de har rätt att dra upp sina båtar på stranden. Det slår hovrätten fast i en tvist mellan en samfällighets-förening och ägarna till tre fritidshus.

 

Det var en samfällighetsförening i närheten av Grebbestad som stämde ägarna till tre fritidsfastigheter som inte ingår i samfälligheten.

Föreningen begärde att Uddevalla tingsrätt skulle slå fast att de tre fastighetsägarna inte hade rätt att bibehålla en brygga på samfällighetens vatten.

Byggdes på 1950-talet
Bryggan byggdes någon gång på 1950-talet vid den stamfastighet som de tre fastigheterna senare har avstyckats från och en träkonstruktion anlades ut från en befintlig stenpir på platsen.

Stamfastigheten har dock inget eget vatten utan gränsar mot samfällighetens vattenområde och det är alltså där bryggan ligger.

Fritidshusägarna har genom ett så kallat officialservitut rätt till båtplats på stamfastighetens strand – någonting som enligt samfälligheten inte innebär någon rätt att bibehålla bryggan utan bara att fritidshusägarna får ha en båt uppdragen på stranden.

Egentlig avsikt
Enligt tingsrätten hade avsikten vid avstyckning och försäljning av fritidsfastigheterna i och för sig sannolikt varit just att ge de avstyckade fastigheterna båtplats vid den befintliga bryggan. Servitutet anges samtidigt ha innehållet "båtplats på stamfastighetens strand nedanför området".

Någon delägare eller representant för samfälligheten var inte heller kallad till den lantmäteriförrättning som föregick servitutsbeslutet, konstaterade tingsrätten.

Även om förfarandet framstår som ”mycket opraktiskt” tolkade tingsrätten servitutet som att det bara ger de tre fritidshusägarna rätt att dra upp sin båt på stranden. Tingsrätten slog därför fast att fritidshusägarna inte fick bibehålla bryggan.

Annans fastighet
Domen överklagades till Hovrätten för Västra Sverige som nu fastställer tingsrättens domslut.

Eftersom det handlar om ett officialservitut – som enligt hovrätten är att jämställa med ett myndighetsbeslut – har den så kallade partsavsikten mindre betydelse än vid ett avtalsservitut och kan inte ligga till grund för någon rätt till brygga och båtplats i samfällighetens vatten.

Det handlar här dessutom om en rättighet som ska utövas på någon annans fastighet och inte på stamfastigheten som servitutet avser.

Äldre vattenlag
Hovrätten konstaterar att det enligt en utvidgning av allemansrätten i äldre vattenlagen i och för sig finns en rätt att anlägga en mindre brygga i annans vatten –men denna rättighet gäller bara fastighetsägaren och inte en servitutshavare.

Fritidshusägarna kan heller inte åberopa stamfastighetens rätt till andel i samfälligheten.

 

 

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt