Skip to content

"Rätt allvarliga" skador inte tillräckligt - motorsågsmisshandel inte "synnerligen grov"

Foto: Zsolt Szigetvary/AP/TT

Efter att ha blivit knivskuren och slagen medvets-lös vaknade mannen av ljudet från en motorsåg. Han försökte fly men den andre mannen kom ikapp och sågade honom i benet och handen. "Synner-ligen grov misshandel", ansåg tingsrätten. Hov-rätten anser dock att de "rätt allvarliga skadorna" inte är tillräckliga och lindrar därför brotts-rubricering och straff.  

 

Den 34-årige mannen åtalades vid Kalmar tingsrätt för ett fall av "synnerligen grov misshandel" - och en lång rad lindrigare brott.

Bakgrunden till åtalspunkten för "synnerligen grov misshandel" var en händelse från i somras då 34-åringen missbrukade narkotika tillsammans med två vänner.

"Fick en psykos"
Mannen har själv vaga minnesbilder från händelsen. Tingsrätten skriver i sina domskäl:

"X (den tilltalade) har bekräftat att någonting hände med honom, vilket han beskrivit som att han fick en psykos samt att han förlorade minnet."

Enligt de två andra blev 34-åringen plötsligt aggressiv och hotade att "bryta benen" av dem. Han påbörjade därefter en utdragen misshandel som riktade sig mot främst en av de andra männen.

Vaknade av motorsågen
Mannen blev knivhuggen i handen och benet, skjuten i armen med ett så kallat kolsyregevär och nedslagen, sparkad och stampad på upprepade gånger tills han blev medvetslös.

Tingsrätten skrev i sin dom:

"MÄ (offret) har berättat att han då han vaknade efter att ha varit avsvimmad hörde en motorsåg startas varpå han sprang ner till undervåningen. Han har berättat att X kom efter honom och ifatt honom när han kom in i sovrummet och att denne där sågade honom i högra låret och i högra handen med motorsågen."

Av det rättsintyg som utfärdats av läkare framgår:

"Sårskadan på högra låret och vänstra handen har ett utseende som talar starkt för att de uppkommit genom skärande och söndertrasande trubbigt våld med ett tungt och vasst föremål. En motorsåg kan förklara skadornas uppkomstsätt."

Stor dödsångest
Att skadorna inte blev bestående och allvarligare än de blev berodde enligt tingsrätten endast på tillfälliga omständigheter.

Tingsrätten skrev i sina domskäl:

"MÄ har under misshandeln utsatts för ett synnerligen stort lidande. Denne har berättat att han under händelsen känt stor dödsångest vilket han beskrivit på ett mycket övertygande sätt. Genom sitt handlande har X också visat synnerlig hänsynslöshet. Gärningen är med hänsyn härtill att bedöma som synnerligen grov misshandel."

Den 34-årige mannen dömdes därför till fem år och fyra månaders fängelse och cirka 120 000 kronor i skadestånd till den andre mannen.

Inget livsfarligt våld
Domen överklagades till Göta hovrätt som nu lindrar brottsrubriceringen. Hovrätten skriver i sina domskäl:

"Det kan i detta fall konstateras att X har tillfogat MÄ ett flertal rätt allvarliga skador på olika delar av kroppen. Skadorna har emellertid inte blivit bestående, har inte varit livshotande och kan inte heller anses ha varit så svåra som krävs vid brottet synnerligen grov misshandel..."

"Även om det, inte minst med tanke på X påverkansgrad, kan misstänkas att denne saknat kontroll över sitt handlande, är tillgängliga uppgifter om händelseförloppet alltför vaga för att det ska anses bevisat att misshandeln har utövats på ett sätt som varit livsfarligt." 

Misshandeln kan enligt hovrätten dessutom beskrivas som "impulsstyrd" snarare än "instrumentell".

Sänker straffet
Även om offret känt dödsångest och även om gärningsmannen har visat en hänsynslöshet och råhet "som går utöver det normala" kan misshandeln enligt hovrätten inte heller av det skälet rubriceras som synnerligen grov.

Mannen döms istället för grov misshandel och hovrätten lindrar därmed straffet fyra års fängelse. Hovrätten sätter samtidigt ned skadeståndet för misshandeln till 85 000 kronor.

 

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt