Skip to content

RÅ går till HD - systematiska "normalbedrägerier" mot arbetsgivare bör rubriceras som grova

Vice riksåklagare Kerstin Skarp begär att Högsta domstolen ska rubricera de 53 bedrägerierna som grova. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Ekonomiassistenten lurade till sig över en miljon kronor genom 53 bedrägerier mot sin arbetsgivare. Eftersom beloppen vid varje enskilt tillfälle var förhållandevis låga dömdes hon bara för bedrägeri av normalgraden. Riksåklagaren begär nu att Högsta domstolen ändrar brottsrubriceringen till grovt bedrägeri eftersom det handlar om syste-matisk brottslighet.

 

Kvinnan var anställd som ekonomiassistent vid en kommun och lurade under två och ett halvt år sin arbetagivare att betala ut drygt 1,1 miljon kronor till sina bankkonton vid sammanlagt 53 tillfällen.

Kvinnan erkände brotten och åtalades vid Nacka tingsrätt för grovt bedrägeri. Enligt åklagaren handlade det om en systematisk brottslighet som hade pågått under en längre tid.

Sträckte sig över lång tid
Tingsrätten tog fasta på att brottsligheten sträckte sig över lång tid och att nya vilseledande uppgifter hade använts vid varje enskilt tillfälle. Tingsrätten ansåg därför att det handlade om 53 olika brott.

Enligt tingsrätten var beloppen för varje enskilt tillfälle inte så stora att det fanns anledning att rubricera bedrägerierna som grova. Det handlade i och för sig om en kedja av brott som hade utövats systematiskt och under lång tid men tingsrätten ansåg, trots detta, inte att det fanns anledning att rubricera bedrägerierna som grova.

Enligt tingsrätten hade kvinnans brott ett straffvärde på 15 månaders fängelse men eftersom hon hade avskedats till följd av sina brott så stannade fängelsestraffet vid ett års fängelse.

Åklagaren överklagade domen till Svea hovrätt och krävde att kvinnan skulle dömas för grovt bedrägeri och att hennes fängelsestraff skulle skärpas.

Hovrätten instämde
Svea hovrätt gick dock på tingsrättens linje och slog fast att kvinnan skulle dömas för 53 stycken bedrägeribrott av normalgraden. Tingsrättens dom fastställdes därför.

Enligt vice riksåklagaren Kerstin Skarp borde dock bedrägerierna bedömas som grova - just med hänvisning till att det varit fråga om ett "förslaget förfarande" som har pågått systematiskt under en mycket lång tid.

Brottsligheten har dessutom "riktat sig mot den dömdes arbetsgivare som är en kommun som finansierar sin verksamhet med skattemedel".

"Två till tre års fängelse"
Varje brott bör därför bedömas som grovt bedrägeri, enligt Kerstin Skarp och kvinnan bör därför dömas till ett längre fängelsestraff än vad tingsrätten och hovrätten har gjort.

RÅ skriver i sitt överklagande till HD:

"Med hänsyn till att det är fråga om 53 fall av grova bedrägerier och att det avsett ett sammanlagt betydande värde, anser jag att domstolarnas straffvärdebedömning om ett år och två till tre månader är alldeles för låg. För grovt bedrägeri är straffminimum fängelse i sex månader. Vid en samlad bedömning av gärningarna uppgår straffvärdet enligt min uppfattning till fängelse i två till tre år."

 

 

 

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt