Skip to content

Polischef beskriver verkligheten som "helt oacceptabel" med angrepp och ökad kriminalitet

Carin Götblad är chef för polisens region Mitt. Foto: Bertil Ericson/TT

Polisen fortsätter att svartmåla sitt arbetsklimat som präglat av angrepp mot polisen och med en ökad grov kriminalitet som man inte klarar av att hantera. Senast ut är regionpolischef Carin Götblad som kallar situationen för "mycket oroande" och "helt oacceptabel".

 

I en debattartikel i Expressen beskriver regionpolischef Carin Götblad en verklighet präglad av angrepp mot polisen, fördubbling av antalet mord och familjer där nästan alla män är kriminellt belastade. Det är i samma anda som rikspolischefens debattinlägg i Dagens Nyheter förra veckan på temat att "utvecklingen går åt fel håll".

"Inte dimensionerad"
Även Götblad efterlyser fler poliser och nya arbetssätt samtidigt som hon konstaterar att hennes område under förra året drabbades av flera angrepp mot poliser och att "polisen är inte dimensionerad för att möta omfattningen av den kriminalitet som har utvecklats de senaste åren".

Medan polisen försöker sköta sitt jobb utsätts de för angrepp samtidigt som kriminella grupperingar framgånsgrikt bygger upp ett trovärdigt våldskapital som enligt Götblad "är centralt" för dem. 

"Det är mycket oroande och givetvis helt oacceptabelt", skriver Götblad. 

Sexualbrott och mord ökar
Hon pekar liksom rikspolischefen på att många typer av brottslighet har ökat - till exempel sexualbrott, hot och trakasserier, bedrägerier, personrån samt skjutningar och mord.

Hon är positiv till att straffen skärps för olaga vapeninnehav så att personer kommer att kunna häktas. Hon ser även positivt på att det kommer att bli enklare för polisen att kameraövervaka brottsintensiva platser, så kallade hot spots. 

"Ärver" kriminella attityder
Götblad lyfter även fram forskning som visar att brottsbenägenheten ökar för individer som exponeras för kriminella miljöer och att barn och unga på så vis "ärver" kriminella attityder och värderingar.

Hon vill se ett "större fokus på den betydelse som föräldrar och skola har för ungdomars moralbildning kunna bidra till ett mer långsiktigt och effektivt brottsförebyggande arbete".

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

18 comments

I en rykande färska inlaga här på Dagens Juridik kan man läsa följande:

"Sverige saknar färsk statistik för att belysa frågan. Brottsförebyggande rådet (Brå) har inte sedan 2005 gjort någon undersökning som gör kopplingar mellan personers ursprung och kriminalitet. Studien från 2005 redovisade data som samlades in 1997-2001 och den visade en viss överrepresentation bland invandrare i brottssammanhang.
Enligt Brå:s studie var fem procent av personer med svenska föräldrar misstänkta för brott jämfört med tolv procent bland utlandsfödda. Överrepresentation vad gäller grova brott var i studien ännu högre.
Någon ny undersökning är inte aktuell och enligt Brå står sig resultaten från 2005 även i dag."

http://www.dagensjuridik.se/2018/01/kriminalitet-eller-svartjobb-enda-sa...

I referatet här övan kan jag inte se att invandringen nämns med ett enda ord. Inte heller i Carin Götblads debattartikel. Där nämner hon visserligen vapen som flödar in i landet men inte kriminella som kommer samma väg.

http://www.blaljus.nu/nyhetsartikel/grova-brotten-okar-polisen-halkar-efter
Blåljus har försökt sammanfatta , nu då Götblad, Eliasson och Löfving äntligen erkänner att det fortfarande går åt fel håll trots alla insatser och försäkringar att "nu har det vänt." Man har på alla sätt försökt att dölja hela spektrat av problem som invandringen ger oss. Nu kommer information från Tyskland och i övrigt får vi gissa oss till orsaker och gå in på SD-länkade media för att få hela sanningen. Detta skapar misstro mot hela etablicemanget.

Jag har utvecklat mina synpunkter i artiklarna om gängskjutningarna och Eliasson och Löfvings artikel på DN Debatt.Det som jag vill understryka är att om dessa satsningar tillåts avlöva all vanlig polisverksamhet så är sammanbrottet oundvikligt. Att starta nya polisutbildningar är dumdrastiskt i det läge då alla poliser behöv till den akuta verksamheten.

Hade Götblad sagt samma sak för 2-3 år sedan så hade hon blivit korsfäst som varande rasist och Sverigedemokrat.
""polisen är inte dimensionerad för att möta omfattningen av den kriminalitet som har utvecklats de senaste åren"."
Ingenting tyder på att poliserna blir fler över tid,tvärtom,och slutsatsen måste bli att de kriminella grupperingarna kommer att vinna över samhällets tafatta försök att hantera en ohanterlig situation,eller ska vi säga att samhället inte lyckas leva upp till de utmaningar som väntar.

Efter valet när vi har ändrat grundlagen så kan vi åter dömma
rasister som sprider en negativ bild av Sverige.

https://www.dn.se/arkiv/nyheter/massmediernas-nyheter-kan-straffas-som-s...

Fram till dess så kan vi ge sken av att vi önskar ändra något,
men vi har fortfarande europarekord i invandring.

Nu verkar det som om alltfler polischefer på regional nivå börjat gå på offensiven i sin iver att visa sin lämplighet som en god efterträdare till Eliasson när denne lämnar sin roll eller när någon tar Dan ur denna roll. Själv ser det ut som om Dan Eliasson håller på att lansera Mats Löfving som lämplig efterträdare. Detta vore en fullständig katastrof för polisen.
Nu håller nästa lämpliga chef, Karin Götblad, på att utkristallisera sig genom en helt egen kandidatur. Här vore katastrofen inte mindre för polisen.
Det är dock intressant att läsa hennes skrivelse där hon försöker visa sin lämplighet som kandidat till rikspolischefsjobbet. Hon är osannolikt följsam och vindkänslig och försöker på alla sätt framstå som en seriös och mogen kandidat. Hon tar sitt chefskap på fullaste allvar när något positivt skett men finns inte nåbar när något allvarligt, som kan ge kritik, har inträffat. Framstår som en vindflöjel som gör sig bäst i stiltje.

Ända fram till häromdagen, då Eliasson och Löfving, plötsligt medgav att polisverksamheten gick åt fel håll hörde jag ingen regional polischef protestera när Dan Eliasson och Mats Löfving gång på gång sa att polisen var på rätt väg, hade grepp om läget och lovade att om sex månader har det vänt. Men nu tycks alltfler regionala chefer ha uppmärksammat detta och också våga säga detta.

Erik Nord!

En riktig polis som började patrullera kring Järntorget och har slagits med buset!

Äh. Sluta gnälla. Alla andra medborgare gör sitt jobb utan att gnälla ut i media.

Ah. Just det. Hon gör inte sitt jobb. Det är därför hon gnäller och vill byta.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) sammanställer för olika år och länder antalet polisanmälda brott för olka brottstyper. Siffrorna för polisanmälningarna redovisas, dels som det totala antalet, dels som andel av befolkningen (antal per 100000 invånare). I tabellen nedan presenteras brottsfrekvenserna (= polisanmälda brott per 100000 invånare) för olika länder år 2003 – 2013 från UNODC. Kommentarerna i fjärde kolumnen anger på vilken plats Sverige hamnade i en europeisk rangordning i ”kriminalitetsligan” 2013:

Brottsfrekvens 2003 respektive 2013:
Assault_____728,9_____839,8_____1:a
Theft_____4351,4_____4002,0_____1:a
Robbery_____95,9_____87,4______ 7:e
Burglary_____1372,2_____892,8____5:e
Domestic burglary__543,6__424,8___4:e
Motor vehicle theft__751,5__289,7___2:a
Total Sexual violence__113,5__190,0__1:a
Rape_________25,0______58,9_____1:a
Homicide_____1,1_____0,9_____ej rangordnat
https://data.unodc.org/?lf=1&lng=en#state:35

Mellan 2003 och 2008 ökade också brottsfrekvensen för narkotikarelaterade brott med 78 % och var högst i EU 2008. UNODC anger också att andelen utländska medborgare på svenska fängelser var 2003 21,6 % och 2013 32,4 %. Sverige hade 2013 enligt ovan uppenbarligen Europas och EU:s högsta brottsfrekvens för brott, som har bäring på den sociala oron i samhället.

Då man vet att utrikesfödda jämfört med inrikesfödda med två inrikesfödda föräldrar, enligt BRÅ 2005:17, har följande överrisker för följande polisanmälda brott:
* Våldtäkt 5,0
* Mord 4,2
* Rån 4,1
* Sexuellt våld 3,2
* Misshandel 3,0
* Brott mot narkotikalagstiftningen 2,0

så är att öka inflödet av invandrare till Sverige inte det mest begåvade man kan göra (för att uttrycka det diplomatiskt). För det borde stå alla och envar klart, utrustade med endast minimal analytisk förmåga, att de polisanmälda brott, som har bäring på den sociala oron i det svenska samhället, kommer öka då antalet och andelen av utrikesfödda ökar i Sverige.

Så vad gör då det svenska politiska etablissemanget? Jo, det politiska etablissemanget ökar massinvandringen, och utmanar allt vad som har med logiskt tänkande att göra. Sålunda utsätts konungariket Sverige med följande årliga och accelererande invandring (SCB), varvid andelen och antalet utrikesfödda i befolkningen ökar:

2014___126 966
2015___134 240
2016___163 005
2017___170 000 – 180 000 (enligt SCB:s prognos)

Om detta – elefanten i rummet - säger Karin Götblad inte ett knyst om.

Götblad har haft ansvar för verksamheten under lång tid. Vad har hon gjort? I den praktiska verksamheten? Jo, väldigt duktig på s.k. skyltfönsteraktiviteter. Hon är dessutom medlem i Hilda vilket borde vara en varning för vänskapskorruption i det svensk rättssystemet.

Jan och ni andra som kastar skit på Götblad ! Sanningen är att hon var den som begrep att poliserna måste finnas och verka nära medborgarna. Därför startade hon massor av poliskontor och var själv ivrig att skapa och delta i kontakter med medborgarna. Hon delade ut pris till många invandrare som gjort förtjänstfulla ingripanden vid brott. Hon var en förebild.

Den förebilden stack i ögonen på de som drev omorganisationen- som officiellt hade samma mål men som i praktiken lurade ALLA och drev en fullständigt sjuk centraliseringsagenda där mycket eller allt av det absolut viktigaste slogs sönder. Götblads poliskontor stängdes och hon sattes åt sidan till Uppsala och har i princip varit tyst i 3 år !

Nu då det visar sig att hon haft rätt vågar hon sticka upp igen. Jag var en av de första som under hennes tid som Länspolismästare i Stockholm blev inbjuden till hennes medarbetarfrukostar och fick lägga fram mina visioner beträffande återfallsförbrytarna och bostadsinbrotten. Hon lyssnade och gav mej tid och vi förstod varandra i högsta grad. Också jag har fått kämpa i motvind tills nu då alla inser att jag också haft rätt !

Jag försökte med en replik på Eliasson och Löfvings artikel på DN Debatt men den togs inte in- vilket inte förvånade mej. De är uppenbarligen i symbios med media som hjälper dem att slippa bli bemötta på samma nivå. Kritikerna kan gärna få några rader på sociala medier eller insändare ! Därför har de kunnat driva omorganisationen åt fel håll i 3 år, trots ett kompakt motstånd !

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/uppsalapolisen-bast-pa-att-kla...
Det var utmärkt att du Jan tog upp Carin Götblad. Att Uppsalapolisen klarade upp 22,6 procent av bostadsinbrotten då Stockholm bara klarade 3 procent är uppseendeväckande. Det beror på att de jobbat i högsta grad lokalt och framför allt följt upp seriebrottslighet vilket bostadsinbrott alltid är !

Nu sjunker uppklarningen allt längre under 3 procent i Stockholmsområdet och bostadsinbrotten där ökar kraftigt ! Uppsala har betydligt bättre uppklarning av i princip alla brott !
Naturligtvis är det också Götblads förtjänst eftersom hon slår vakt om den arbetsmetod som uppenbarligen är framgångsrik. Jag förstår hennes uppgivenhet då hon ser misslyckandena med gängkrigen och utanförskapsområdena , främst Gottsunda. Kanske borde hon ta över efter Eliasson !

Det är lovande att du bara tycker "kanske". Lyssna med poliserna i Stockholms län om hennes förtjänster! Jag anser det mycket oroande att en polischef är medlem av Advokatsamfundets Hilda.
Hon borde agera mot vänskapskorruption inom rättsväsendet. Inte delta.

Nu Jan börjar vi närma oss pudelns kärna ! Sanningen är att Stockholmspoliserna inte ville jobba enligt Götblads modell. Dom ville åka på blåljus och gripa, inte ha total koll på och vara en del av det lokala samhället. Det passade Mats Löfving utmärkt som såg till att placera den bästa kompetensen på NOA och Centrala enheter. Om dessa tjänster var det en hård strid och Eliasson insåg detta för sent och satte då stopp . Att bli kvar i den lokala verksamheten var kraftig indikation på otillräckliga kvalifikationer. Det är dessa som nu tvingas ta itu med allt grövre brottslighet som vältrats över från de centrala enheterna, samtidigt som de skall tillföra personal för att bekämpa gängkrigen !

Pudelns kärna är att det i dessa 3 år varit Mats Löfving som varit den verklige ledaren och fått Eliasson att ta beslut som lett totalt fel. Därför har det varit fel att tro att Eliassons avgång skulle förändra situationen. Carin Götblad är Mats Löfvings totala motsats och att tro att dessa två skulle kunna samarbeta är totalt uteslutet. Götblad har i högsta grad blivit vingklippt av de högsta cheferna som håller varandra om ryggen av rädsla för sin egen sits. Det är skrämmande hur rättsväsendet byter tjänster med varandra. Just nu är det aktuella Svea Hovrätt och Riksåklagaren. Rättsväsendet lider av infektioner från Kanslihuset som ser till att det inte blir någon verklig förändring. Att kräva att Götblad skall ha kraft att ta itu med detta är fullständigt otänkbart. Hon är 62 år , inser sakernas tillstånd och ser nog fram emot att lämna över stafettpinnen !

Hej Anders,
Jag kan hålla med dig om att inget skulle bli bättre inom polisen om Eliasson ensam förflyttades till politikernas elefantkyrkogård för misslyckade ämbetsmän. Inte ens om också Löfving (egentligen den största syndabocken) förflyttades till samma sfär skulle det vända för polisen. Det behövs ett radikalare grepp än så och inte ens Götblad skulle rädda situationen. Att vara ”duktig på att lyssna” gör henne inte lämplig till rikspolischef. Det som hänt i region Mitt beror på ett antal duktiga poliser som inte i alltför hög grad varit duktiga på att lyssna. Götblad som rikspolischef vore än ännu större katastrof.
Götblad har alldeles för många tvivelaktigheter i sin bakgrund för att motsvara regeringens våta dröm om en lämplig rikspolischef.
Det behövs ett bredare grepp än så där hela organisationen måste ses över. En noggrann, kunnig och respekterad man eller kvinna skulle kunna bli myndighetschef med det ekonomiska och administrativa ansvaret och en rejäl och kunnig polis (som det finns ett antal av i landet) skulle ha ansvar för det polisiära. Hitta dessa två och ge dem mandat att omforma myndigheten till medborgarnas och landets bästa. Det skulle kunna vända utvecklingen.

Götblad skulle ju ha lagt fram det hon säger redan under 2015 istället för att vänta tills nu, trots risken för att bli stämplad.
En del av debattörerna på "Dagens juridik" menar att den ökade brottsligheten beror på den stora invandringen, vilket b la beror på att de gärningsmännen har med sig ultraauktoritära, reaktionära och patriarkala värderingar från sina hemländer i Mellanöstern, Centralasien, Nordafrika och Östafrika. Vidare har svenska myndigheter inte informerat vilka bestämmelser som gäller här och vilka rättigheter samt skyldigheter som invandrarna har på respektive språk.
Man kan ju också undra om regimen i Irak vill ha sitt folk i förskingringen tillbaka nu när IS är borta från landet. Det måste faktiskt till människor som kan bygga upp Irak igen.
Den gravt centraliserade och byråkratiserade polisorganisationen har också bidragit till den ökade brottsligheten genom frånvarande polis, stora avstånd, sönderslagna specialenheter osv.
Min stora önskan är att vi under detta år får en ny polisledning med kunniga chefer, vilka inser vikten med en mer decentraliserad och åtkomlig polis över hela landet.

Man undrar då man läser artikeln: Är Götblad inte insatt eller är hon en del av svågerpolitiken som inte vill ändra på ett icke fungerande system där kommunerna/Socialtjänsten gör barnen kriminella? Det borde ju vara det första de gjorde. Jag kanske kan skicka anmälan till Riksrevisionen jag gjorde här....

Den svenska IT-säkerheten är ett stort skämt. Idag ligger polisen.se nere. På vilken nätadress finns polisens driftinformation? På vilken adress finns uppgifter om driftstörningar på de svenska myndigheternas hemsidor?

Är det som när Riksarkivets hemsida låg nere flera dagar i december. Den myndigheter informerade och diskuterade på Facebook. När sidan väl kom upp så raderade man allt på Facebook precis som om sidan inte legat nere. Någon felorsak meddelades aldrig.

Det är vi/folket mot dem (politikerna) - för tyvärr så är det inte så att de vill så väl som vi tror! vi lever i ett system som medvetet skapar kriminalitet för att man vill skydda arbeten till vissa grupper. Själv fick jag ganska höga böter för att jag stod som vårdnadshavare då min son gjorde olagligheter. Detta trots att det var Mjölby kommun som hade förstört honom och de hade fått kritik för detta - och trots att det var jag själv som ringt till polisen o anmält min son. så några rättigheter har inte en enskild person.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.