Skip to content

Passiv köpare får reklamera mot illojal skogssäljare - trots flera års dröjsmål

Foto: David Magnusson/SvD/TT

Att köparen av ett antal skogsfastigheter dröjt 4,5 år med att reklamera påverkar inte hans rättigheter. Det konstaterar Högsta domstolen i ett mål där skogsområdena visade sig vara belagda med avverkningsförbud. Ett förbud som säljaren dessutom kände till.

 

En man köpte hösten 2009 ett antal kommersiella skogsfastigheter av stiftelsen Skogssällskapet i Göteborg för drygt 70 miljoner kronor. Senare visade det sig att fastigheterna omfattades av avverkningsförbud på grund av naturskydd, något som stiftelsen kände till.

Mannen stämde stiftelsen och krävde sammanlagt drygt 6,5 miljoner i nedsättning av köpeskilling och i skadestånd för avkastningsförlust. Stiftelsen bestred att det skulle röra sig om fel i fastighet och gjorde gällande att köparen hade dröjt för länge med att meddela stiftelsen.

Överklagade till HD
Göteborgs tingsrätt konstaterade i en mellandom att mannens rätt hade gått förlorad på grund av den långa tid som gått. Hovrätten för Västra Sverige rev dock senare upp domen och slog fast att mannen under de beskrivna förutsättningarna fortfarande har rätt att göra felet i fastigheterna gällande.

Stiftelsen överklagade till HD och gjorde bland annat gällande att den omständigheten att motparten handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder inte innebär att man kan vänta hur länge som helst med att reklamera.  

Passivitet kan påverka
HD konstaterar att en förutsättning i målet är att den stiftelse som sålt fastigheterna har agerat illojalt, eftersom man känt till avverkningsförbudet redan vid fastighetsöverlåtelsen.

Enligt HD kan passivitet på köparens sida i och för sig kan göra att reklamationsrätten påverkas eller helt faller bort, även när säljaren agerat illojalt.

Men den tid som en köpare har på sig efter det att han eller hon har blivit medveten om felet bör dock i sådana fall vara "väl tilltagen" och passivitetsverkan bör inte inträda förrän säljaren har haft en "beaktansvärd nackdel av köparens passivitet", konstaterar HD.

Tidigare reklamation inte "naturlig"
I mannens fall gör inte tidsutdräkten i sig att reklamationsrätten har påverkats och utredningen visar enligt HD inte heller att en tidigare underrättelse till säljaren skulle ha framstått som "näraliggande och naturlig".

Köparens rätt att göra felet i skogsfastigheterna gällande kvarstår därför enligt HD och stiftelsens överklagande avslås.

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt