Skip to content

Pappa med "traditionella" värderingar får ensam vårdnad - mamma vill inte att dottern äter kött

Foto: Claudio Bresciani/TT

Mamman vill inte att den treåriga dottern ska äta kött och mejeriprodukter eller vaccineras - någonting som har skapat konflikt mellan föräldrarna. Hovrätten slår nu fast att pappans "mer traditionella syn" är det bästa för flickan och han får därför ensam vårdnad om dottern.

 

Mannen och kvinnan inledde en kärleksrelation år 2011 men var under hela sin relation särbo. År 2014 fick de en dotter.

Efter dotterns födelse bodde hon tillsammans med sin mamma medan pappan, som arbetar och bor i en annan stad i länet, tillbringade bland annat helger hos dottern och mamman.

Bröt till slut helt
I december 2015 avslutade mamman och pappan sin relation men fortsatte att hålla kontakt för dotterns skull. I mars 2016 bröt parterna dock definitivt med varandra.

Dottern fortsatte då att bo stadigvarande tillsammans med sin mamma medan pappan hade regelbundet umgänge med dottern.

Mamman har varit sjuk i 15 år och har ätit läkemedel som gett henne en skada. Hon är därför mycket restriktiv när det gäller läkemedel. Dottern ingår därför inte i det nationella vaccinationsprogrammet - någonting som föräldrarna tidigare var eniga om. Pappan har dock ändrat uppfattning och vill att dottern vaccineras.

Speciell kosthållning

Mamman har dessutom en speciell kosthållning som bland annat går ut på att hon inte äter kött eller mejeriprodukter. Orsaken är att hon blir bättre i sin sjukdom av detta. Hon vill därför att dottern ska ha samma kosthållning i så stor utsträckning som möjligt.

Pappan försöker köpa ekologiska råvaror och mat med mindre socker i men han vill att dottern ska äta kött och mejeriprodukter - vanlig "husmanskost". 

I somras stämde pappan mamman vid Falu tingsrätt och begärde att få ensam vårdnad om dottern. Han hänvisade till föräldrarnas samarbetsproblem och att mannan var olämplig som vårdnadshavare "avseende vaccination, sjukvård, medicinering och mathållning".

Sjukdomar som mässlingen
Tingsrätten kom dock fram till att mamman inte var olämplig som vårdnadshavare och att det bästa för dottern var att föräldrarna skulle ha gemensam vårdnad även i fortsättningen.

Tingsrätten skrev i sina domskäl:

"P (pappan) har hävdat att M (mamman) utsätter D (dottern) för risk att få allvarliga sjukdomar som mässling m,fl. M har på grund av kronisk tarminflammation och en läkemedelsskada i anledning därav uppfattningen att riskerna med en vaccination för D är större än riskerna för att denna ska drabbas av exempelvis mässling."

"Tingsrätten förstår P:s oro, som är berättigad, men tingsrätten anser inte att M:s uppfattning innebär att hon idag utsätter D för en sådan risk att fara illa att hon på grund härav ska anses vara olämplig att utöva vårdnaden om D."

Tingsrätten gjorde samma bedömning när det gällde mammans inställning till bland annat kosthållning. Tingsrätten beslutade därför om att vårdnaden även i fortsättningen skulle vara gemensam.

Samarbetsproblem
Båda föräldrarna överklagade tingsrättens dom till Svea hovrätt där båda begärde ensam vårdnad med hänvisning till samarbetsproblem. Pappan hävdade även i hovrätten att mamman var olämplig som vårdnadshavare.

Hovrätten skrev i sina domskäl:

"När det gäller frågan om M:s olämplighet som vårdnadshavare har framhållits att hon har delvis avvikande åsikter från övriga samhället när det gäller vaccinering, sjukvård, medicinering och mathållning för D... Under förhören har det även framgått att hon har ett alternativt synsätt på vissa andra aspekter av föräldraskapet, bl.a. vad gäller hur länge barn bör ammas och synen på förskolor." 

Stabilitet och kontinuitet
Dessa åsikter var dock inte av det slaget att de innebar risker för att barnet skulle fara illa och även hovrätten kom fram till att mamman inte var olämplig som vårdnadshavare.

Hovrätten konstaterade däremot att föräldrarnas samarbetsproblem var så allvarliga att det var till barnets bästa att en av dem skulle få ensam vårdnad.

I sin bedömning vägde hovrätten in barnets behov av stabilitet och kontinuitet - någonting dottern skulle få vid ett fortsatt boende hos mamman där hon hade bott sedan födseln. Dottern hade samtidigt haft kontinuerlig och god kontakt med pappan där hon sedan tingsrättens dom dessutom hade tillbringat fyra dygn varannan vecka.

Kompromissinriktad
Hovrätten konstaterade dessutom att pappan var den av föräldrarna som bäst kunde tillgodose dotterns behov av en nära och god kontakt med den andra föräldern.

Hovrätten skrev i sina domskäl:

"Av de förhör som har hållits i målet går det inte att dra någon annan slutsats än att P är den mer kompromissinriktade av parterna."

"Därtill kommer att P:s mer traditionella syn på sjukvård, medicinering, vaccination, kost, förskola och andra grundläggande frågor enligt hovrättens bedömning har störst förutsättningar att bidra till en trygg och stabil uppväxtmiljö för D. Hon skulle med ett sådant synsätt få möjlighet att med stigande ålder och ökad mognad bilda sina egna uppfattningar om frågor av det nu aktuella slaget, t.ex. när det gäller synen på medicinering och kost." 

HD prövar inte fallet
Dessa omständigheter vägde enligt hovrätten starkare än kontinuiteten som ett fortsatt boende hos mamman skulle innebära.

Hovrätten beslutade därför att pappan skulle få ensam vårdnad om dottern.

Mamman överklagade till Högsta domstolen som nu beslutar att inte pröva fallet. Hovrättens dom står därmed fast.

 

 

Åsa Lindqvist 

  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt