Skip to content

Pappa med "traditionella" värderingar får ensam vårdnad - mamma vill inte att dottern äter kött

Foto: Claudio Bresciani/TT

Mamman vill inte att den treåriga dottern ska äta kött och mejeriprodukter eller vaccineras - någonting som har skapat konflikt mellan föräldrarna. Hovrätten slår nu fast att pappans "mer traditionella syn" är det bästa för flickan och han får därför ensam vårdnad om dottern.

 

Mannen och kvinnan inledde en kärleksrelation år 2011 men var under hela sin relation särbo. År 2014 fick de en dotter.

Efter dotterns födelse bodde hon tillsammans med sin mamma medan pappan, som arbetar och bor i en annan stad i länet, tillbringade bland annat helger hos dottern och mamman.

Bröt till slut helt
I december 2015 avslutade mamman och pappan sin relation men fortsatte att hålla kontakt för dotterns skull. I mars 2016 bröt parterna dock definitivt med varandra.

Dottern fortsatte då att bo stadigvarande tillsammans med sin mamma medan pappan hade regelbundet umgänge med dottern.

Mamman har varit sjuk i 15 år och har ätit läkemedel som gett henne en skada. Hon är därför mycket restriktiv när det gäller läkemedel. Dottern ingår därför inte i det nationella vaccinationsprogrammet - någonting som föräldrarna tidigare var eniga om. Pappan har dock ändrat uppfattning och vill att dottern vaccineras.

Speciell kosthållning

Mamman har dessutom en speciell kosthållning som bland annat går ut på att hon inte äter kött eller mejeriprodukter. Orsaken är att hon blir bättre i sin sjukdom av detta. Hon vill därför att dottern ska ha samma kosthållning i så stor utsträckning som möjligt.

Pappan försöker köpa ekologiska råvaror och mat med mindre socker i men han vill att dottern ska äta kött och mejeriprodukter - vanlig "husmanskost". 

I somras stämde pappan mamman vid Falu tingsrätt och begärde att få ensam vårdnad om dottern. Han hänvisade till föräldrarnas samarbetsproblem och att mannan var olämplig som vårdnadshavare "avseende vaccination, sjukvård, medicinering och mathållning".

Sjukdomar som mässlingen
Tingsrätten kom dock fram till att mamman inte var olämplig som vårdnadshavare och att det bästa för dottern var att föräldrarna skulle ha gemensam vårdnad även i fortsättningen.

Tingsrätten skrev i sina domskäl:

"P (pappan) har hävdat att M (mamman) utsätter D (dottern) för risk att få allvarliga sjukdomar som mässling m,fl. M har på grund av kronisk tarminflammation och en läkemedelsskada i anledning därav uppfattningen att riskerna med en vaccination för D är större än riskerna för att denna ska drabbas av exempelvis mässling."

"Tingsrätten förstår P:s oro, som är berättigad, men tingsrätten anser inte att M:s uppfattning innebär att hon idag utsätter D för en sådan risk att fara illa att hon på grund härav ska anses vara olämplig att utöva vårdnaden om D."

Tingsrätten gjorde samma bedömning när det gällde mammans inställning till bland annat kosthållning. Tingsrätten beslutade därför om att vårdnaden även i fortsättningen skulle vara gemensam.

Samarbetsproblem
Båda föräldrarna överklagade tingsrättens dom till Svea hovrätt där båda begärde ensam vårdnad med hänvisning till samarbetsproblem. Pappan hävdade även i hovrätten att mamman var olämplig som vårdnadshavare.

Hovrätten skrev i sina domskäl:

"När det gäller frågan om M:s olämplighet som vårdnadshavare har framhållits att hon har delvis avvikande åsikter från övriga samhället när det gäller vaccinering, sjukvård, medicinering och mathållning för D... Under förhören har det även framgått att hon har ett alternativt synsätt på vissa andra aspekter av föräldraskapet, bl.a. vad gäller hur länge barn bör ammas och synen på förskolor." 

Stabilitet och kontinuitet
Dessa åsikter var dock inte av det slaget att de innebar risker för att barnet skulle fara illa och även hovrätten kom fram till att mamman inte var olämplig som vårdnadshavare.

Hovrätten konstaterade däremot att föräldrarnas samarbetsproblem var så allvarliga att det var till barnets bästa att en av dem skulle få ensam vårdnad.

I sin bedömning vägde hovrätten in barnets behov av stabilitet och kontinuitet - någonting dottern skulle få vid ett fortsatt boende hos mamman där hon hade bott sedan födseln. Dottern hade samtidigt haft kontinuerlig och god kontakt med pappan där hon sedan tingsrättens dom dessutom hade tillbringat fyra dygn varannan vecka.

Kompromissinriktad
Hovrätten konstaterade dessutom att pappan var den av föräldrarna som bäst kunde tillgodose dotterns behov av en nära och god kontakt med den andra föräldern.

Hovrätten skrev i sina domskäl:

"Av de förhör som har hållits i målet går det inte att dra någon annan slutsats än att P är den mer kompromissinriktade av parterna."

"Därtill kommer att P:s mer traditionella syn på sjukvård, medicinering, vaccination, kost, förskola och andra grundläggande frågor enligt hovrättens bedömning har störst förutsättningar att bidra till en trygg och stabil uppväxtmiljö för D. Hon skulle med ett sådant synsätt få möjlighet att med stigande ålder och ökad mognad bilda sina egna uppfattningar om frågor av det nu aktuella slaget, t.ex. när det gäller synen på medicinering och kost." 

HD prövar inte fallet
Dessa omständigheter vägde enligt hovrätten starkare än kontinuiteten som ett fortsatt boende hos mamman skulle innebära.

Hovrätten beslutade därför att pappan skulle få ensam vårdnad om dottern.

Mamman överklagade till Högsta domstolen som nu beslutar att inte pröva fallet. Hovrättens dom står därmed fast.

 

 

Åsa Lindqvist 

  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

20 comments

Sedvanligt, raffinerat socker liksom mjölkprodukter finns över stora delar av världen upprepat redogjort för i litteraturen och därvid baserat på mångåriga undersökningar, att det ger på sikt ofta allvarliga sjukdomar. Kvinnan bör därför tillsammans med ett ombud som äger kompetens inom den sortens sakfrågor vända sig till Internationella domstolen för mänskliga rättigheter, som normalt uppvisar en högre kompetens i jämförelse med de nationella domstolarna.

Men nu när det inte så enkelt. Matbloggar och framförallt hälsobloggar är otroligt usla kunskapskällor. Dessutom saknar de flesta som läser dessa (och även de som skriver dem) grundläggande medicinsk utbildning och har inte en aning om hur de ska tolka studier i ämnet. Det skiljer enormt mycket mellan etniska grupper i hur kroppen kan hantera exempelvis mejeriprodukter. Det skiljer även mellan kön inom dess grupper vilka positiva och negativa effekter de kan ha. Att det finns stöd för EN enda åsikt är rent nonsens.

Socker i alla former ska man vara försiktig med. Det gäller inte bara raffinerat socker utan allt socker. Och allt sötningsmedel. Mejeriprukter i sig är mer hälsosamma än onyttiga. Ost är bra. Likaså youghurt utan tillsatt socker. Grädde är det inget fel på. Mjölken ska vara så naturlig som möjligt varken standardiserad eller homogeniserad. Den kallas lantmjölk och finns i butiken. Hederligt smör både på smörgåsen och till stekplåten.

Undvik färdigmat och halvfabrikat. Läs på innehållsförteckningarna. Kött är inte skadligt.

Det är inte fettet som farligt. Det är sockret.

Det där med vaccineringar är knepigt. Det är beklagligt att vi importerar sjukdomar som praktiskt taget var utrotade. Min syster hade påsjukan och mässlingen efter vartannat. Jag hade dem på samma gång. Det var orättvist. Hon fick stanna hemma från skolan mycket längre än jag.

Mängder av indianer i Nord-Amerika lär ha dött i mässling när den vite mannen kom dit. Spriten var ju också ett djävulens påfund som den vite mannen tog med sig till Nya Världen. Den ställde till mycket elände för indianerna och gör så än.

Vem som är mest lämpad för vårdnaden i det här fallet är svårt att säga. Modern verkar har svårt för att kompromissa. Ha samarbetssvårigheter skulle kanske någon uttrycka det. Jag kan inte se att moderns livsstil skulle vara skadlig och har svårt att förstå att den skulle vara henne till last.

Vad jag däremot har svårt att förstå hur två personer med så olika syn på saker och ting lyckas göra barn.

Du är en bra skribent! Hoppas därför att du ofta kombinerar dina juridiska reflektioner med din uppiggande humor. Det behövs nämligen i den här branschen.

Jag är inte mycket till jurist. Jag läste in fem poäng juridik för trettiofem år sedan. Inom vilken diciplin kan vi låta vara osagt. Jag lärde mig i alla fal något: Det är en sak att ha rätt - en annan att få rätt.

Högst diskutabelt beslut!
Om matfrågan hade en avgörande betydelse var mamman den överlägset mest lämpade vårdnadshavaren eftersom hon vägrade äta likdelar.

Vad gäller synen på amning och förskolor m.m. framgår det inte utav referatet ovan vad parternas åsiktsskillnader bestod av, men jag får trots allt en känsla av att hovrätten befann sig i gränslandet mellan juridik och politik.

Det står "I sin bedömning vägde hovrätten in barnets behov av stabilitet och kontinuitet - någonting dottern skulle få vid ett fortsatt boende hos mamman där hon hade bott sedan födseln".

Rimligtvis borde detta väga tyngre än domstolens syn på matvanor, amning, förskolor, vaccinering etc.

Mitt i prick, Hans! Jag kunde inte ha uttryckt det bättre själv!

Märkligt också att skriva "Mamman har dessutom en speciell kosthållning som bland annat går ut på att hon inte äter kött eller mejeriprodukter." Ja, en kosthållning som kallas vegansk och torde vara ganska vedertagen (om än i minoritet), och som därutöver inte är skadlig för hälsan men däremot betydligt mer hållbar ur ett klimatperspektiv.

Om det sen var rätt eller fel att ge vårdnaden till pappan låter jag vara osagt.

Inte mer skadlig än "normalkost" iaf.
Men barnens kost har då aldrig domstolarna brytt sig om tidigare. Jag känner till fall där barnen gått upp kraftigt i vikt i samband med ändrat boende, och även i samband med LVU-kidnappningar utan att domstolen brytt sig det minsta om det.

Att vegankost skulle vara positivt för klimaten är en myt som spelar på folks okunnighet om naturliga cykler och om växthuseffekten.

Vaccinering däremot kan man ju lugnt säga är något att väga in.

Tack för en sund dom och tydligt ställningstagande mot irrationella och tokiga föräldrar, i detta fallet modern. I andra lägen är det fadern som är helt ute och cyklar, och jag välkomnar alla domar som är förankrade i verkligheten och inte i en hitte-på-värld!

Det får uppfattas gravt anmärkningsvärt, att anklaga en stor grupp människor för att vara "tokiga föräldrar" därför att de är veganer. Jag baserar mitt ställningstagande här på min egen kompetens o spec inom både hjärnans biokemi o fysiologi, vilket tillhör min examen.

Idag vet vi att det upprepat är vetenskapligt belagt, att mänskliga blodkärl skadas på sikt av de tilltagande mängder plack som köttkonsumtion förorsakar, eftersom det livsupprätthållande syret därmed får allt svårare att passera genom kärlen o kunna nå ut till bl a hjärnan.

Förhoppningsvis utgör därför ditt tyckande enbart en lekmans åsikter, så att du därmed i liknande situationer inte kan påverka utfallet.

Likväl finns tyvärr risken att du med den sortens påståenden riskerar vilseleda andra människor, kanske rent av din egen familj o vad har du i så fall uppnått då?

Eller så syftade kommentaren på att modern vägrade vaccinera dottern vilket är i strid med i imperi såväl som beprövad erfarenhet, oavsett om man utger sig för att vara specialist eller ej.

Förhoppningsvis klarar vederbörande själv, att tydliggöra för vilket han händelsevis "syftade" till.

Härefter frågar vi oss vilken "imperi" eller "beprövad erfarenhet" som utgör skydd för alla de personer där vaccinering skapar livshotande allergier o andra skador?

Jag syftade primärt på vaccinationsmotståndare.

Att jag sen tycker att föräldrar som utövar ett så starkt inflytande över sina barn, att det kan liknas vid fanatism är tokiga är en personlig åsikt.

"Harriet" liksom stärker min uppfattning i frågan.

Vänligen sammankoppla inte mina personliga förhållanden med det ämne som diskussionerna här rör.

Är syftet härefter ett annat, än att lyfta sådana aspekter som är juridiska, finns andra forum som får uppfattas som mer lämpliga.

Det är bara skitsnack.
Eskimåer levde förr på upp mot 99% animaliska livsmedel och hjärt-kärlsjukdomar, cancer, karies, m.m. var helt okänt hos dem och kunde inte hittas av läkare som undersökte dem på 1800-talet.

"Idag vet vi att det upprepat är vetenskapligt belagt,"
Vi vet också att det är vetenskapligt belagt att leva på svältgränsen förlänger livet med många år men det är inte tillrådligt att svälta sina barn under uppväxten i syfte att förlänga deras liv.
Man måste blanda in sunt förnuft i sina beslut och inte oreserverat gå på vad "forskning" säger.

Nja, inte att leva på svältgränsen direkt. Men att äta lite, i perioder vara helt utan mat och att röra på sig mycket.
Svält är ett tillstånd där kroppen börjar bryta ned livsviktiga vävnader till energi. En bar bit från det kan man vara.

"Blå zoner" (där det finns ovanligt många människor som lever i över 100 år) har det gemensamt att folk lever slitsamma liv utan större överskott på mat. Det finns i princip ingen samband i VAD de äter, bara att det är lite och periodvis ingenting.
Områden med stenig jordbruksmark i Småland, religiösa fanatiker i sydvästra USA där frosseri ansågs vara en särskilt allvarlig synd och fasta iakttas, Okinawa där det fanns ett religiöst påbud att aldrig äta sig mätt, männen i Sardiniens bergsregion som ägnar dagarna åt att valla får på bergssluttningar,

Eftersom Domstolarna verkar djupt okunniga om vaccinationernas brist på nödvändighet i vetenskapligt hänseende och inte ska låta sig påverkas av allmän opinion lämnas detta som upplysning.

http://www.collective-evolution.com/2015/03/15/the-doctor-who-beat-the-b...

Uppenbarligen försöker industrin som framstår som brutala vinstintressen tysta dem som anför invändningar mot vaccinationspropagandan. Till yttermera visso använde den anklagade läkaren endast vetenskapliga belägg för sitt försvar..

Intressant att läsa alla foliehattar som kommenterar domen.. Vad är "farligt" kära vänner? Oaktat om socker kan leda till sjukdomar eller ej så lever vi människor betydligt längre och friskare i genomsnitt än tidigare generationer osv..
Kan rekommendera "Altered Carbon" på Netflix, skaffa er nya kroppar när sockret förstört den ni har nu!

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.