Skip to content

Ökat lönegap mellan kvinnliga och manliga bolagsjurister - men de yngre ligger lika

Källa: HR Commitment och föreningen Sveriges Bolagsjurister

Förra året var 14 500 kronor  den genomsnittliga löneskillnaden mellan manliga och kvinnliga bolagsjurister i alla åldrar. Det är en ökning av lönegapet med tusen kronor jämfört med året innan. Samtidigt Fanns det i rpricnip inga löneskillnader mellan manliga och kvinnliga bolagsjurister i åldersspannet 30 till 40 år.

 

- Löneskillnaden mellan män och kvinnor är en följd av att det är fler yngre kvinnor som deltar i löneundersökningen. Att lönegapet ökar är en naturlig följd av detta, säger Erik Karlsson från HR Commitment som tillsammans med föreningen Sveriges Bolagsjurister ligger bakom undersökningen.

Genomsnittslönen för kvinnliga bolagsjurister år 2017 låg på 73 952 kronor per månad och för män på 88 453 kronor. Det visar kartläggningen över förra årets lönenivåer.

Lönegapet har därmed genomsnittligt ökat jämfört med 2016 års undersökning där kvinnors löner i genomsnitt var 13 500 kronor lägre än männens jämfört med 2017 års löneskillnad som låg på 14 500 kronor.

Andelen kvinnor ökar
Samtidigt fortsätter antalet kvinnliga bolagsjurister som deltar i undersökningen att öka, vilket också ger en bild av utvecklingen i branschen. Förra året utgjorde de 59 procent av dem som svarade jämfört med 53 procent år 2014. Dessutom är antalet chefsjurister som är kvinnor fler än de som är män. 

Det är dock fortfarande fler män än kvinnor som har högre bonusar. Flest och mest bonusar har juristerna inom branscherna energi och industri. I branschen industri är andelen kvinnliga bolagsjurister drygt 53 procent.

Den bransch som ligger lägst lönemässigt är media och där är andelen kvinnor drygt 73 procent med en lönenivå på 65 500 kronor. Högst lönenivå har de jurister som arbetar i branschen Life Science med en genomsnittslön på nästan 100 000 kronor.

Få har tjänstebil
Totalt var det 785 jurister som svarade på undersökningen. De flesta av dem har inte någon tjänstebil, inga förmåner som till exempel städhjälp och inte heller några aktier eller optioner i bolagen där de arbetar.

Av de som har tjänstebil är det dock dubbelt så många män som kvinnor. När det gäller den lilla andel som har städhjälp eller liknande är det också dubbelt så många män som kvinnor som har det som förmån. 

40-50 timmar arbetsvecka
En majoritet av juristerna snittar på en arbetstid på 40-50 timmar i veckan men en av fyra lägger ännu mer tid en så på kontoret. 

Högre lön verkar också vara en viktig parameter för att man inte ska planera att söka sig vidare till ett nytt jobb.

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

5 comments

"Av de som har tjänstebil är det dock dubbelt så många män som kvinnor. "
Kan ha sin förklaring att kvinnor i större utsträckning reser klimatsmart med tåg,spårvagn och bussar etc och därigenom avsäger sig förmånen tjänstebil.

Kan också ha sin förklaring i att kvinnor oftare har äkta män som sköter familjens behov av bil.

Kan också ha sin förklaring i att kvinnor reser med flygplan ofta.

Jag fattar seriöst inte de här kommentarerna som dyker up på DJ. Helt olämpliga och utan någon koppling till juridik eller sakfrågan i övrigt. Hur hade det tagits om jag skrivit "Dom där dyra handväskorna och pumpsen som är bröstförstoring för kvinnor. Underskatta aldrig en kvinnas fåfänga"?

Jag är def. emot censurering men någon form av kvalitetskontroll på kommentarerna börjar bli mer och mer nödvändig.

"40-50 timmar arbetsvecka
En majoritet av juristerna snittar på en arbetstid på 40-50 timmar i veckan men en av fyra lägger ännu mer tid en så på kontoret. "

Varför redovisas inte denna parameter i Manligt/Kvinnligt som alla andra, det kanske är där svaret ligger? Detta är inte för att var petig utan det kan säkert stämma ovan och visst kan man hävda en orättvisa i det. Men det är just en sådan parameter som är väldigt viktig att korrigera för eftersom orättvisa ibland kan förklaras med naturliga faktorer. Om antalet arbetstimmar skulle skilja sig stort, och man korrigerar för snitt-timlönen för dessa timmar, så är det ett mer rättvisande resultat. Man redovisar trots allt en skillnad i 10 (!) h per vecka. "Mellan 40-50h". Med en juristlön är 10 h extra arbete ganska mycket pengar. Det kan vara så att där finns (en del av) svaret.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.