Skip to content

Ny dataskyddslag nu på lagrådets bord - föreslår sänkt ålder för samtycke i sociala medier

Foto: Janerik Henriksson/TT

Den 25 maj ersätter EU:s dataskyddsförordning (GDPR) den svenska personuppgiftslagen. Regeringen beslutade nyligen om en lagrådsremiss med förslag till en ny dataskyddslag som kompletterar EU-förordningen. Bland annat föreslår man en sänkt åldergräns för samtycke i sociala medier.

 

EU:s dataskyddsförordning ska skapa ett enhetligt regelverk inom EU för behandling av personuppgifter. Förordningen innehåller regler om hur myndigheter, företag och andra får behandla personuppgifter. Men Sverige behöver också en ny dataskyddslagen som kompletterar EU-förordningen.

Sänkt åldersgräns
Nu ska lagrådet granska lagförslaget som i vissa delar avviker från dataskyddsförordningen när det gäller till exempel ungdomars frihet att agera på internet. Enligt EU:s dataskyddsförordning måste en förälder lämna samtycke tills barnet är 16 år, men den åldersgränsen får sänkas.

Den svenska regeringen föreslår att barn som har fyllt 13 år på egen hand ska kunna samtycka till behandling av personuppgifter när de använder sociala medier och andra informationstjänster.

Sanktionsavgift för myndigheter
EU:s dataskyddsförordning innehåller även regler om att sanktionsavgifter kan tas ut av företag som bryter mot reglerna. Den svenska regeringen vill att detta även ska omfatta myndigheter som inte följer lagen.

Lagförslaget innehåller också bestämmelser om bland annat tystnadsplikt för dataskyddsombud i privat sektor och överklagande.

Civilrättsliga anpassningar
Regeringen har också lämnat förslag som anpassar lagar inom de fastighetsrättsliga, associationsrättsliga, transporträttsliga och immaterialrättsliga områdena till EU:s nya dataskyddsförordning.

Undantagen innebär begränsningar i de registrerade personernas rätt att utesluta personuppgifter från den behandling som sker i registren, sådant som tidigare kallats till exempel "blockering" men som även gäller rätten till rättelse och rätten att få uppgifter raderade.

Tillförlitliga uppgifter
Undantagen från dataskyddsförordningen är till för att säkerställa att registren fyller sin avsedda funktion och innehåller tillförlitliga uppgifter. 

Regeringen skriver bland annat att "den hittills gällande ordningen för rättelse av uppgifter i vissa viktiga register bör gälla även fortsättningsvis" och att det i de aktuella registerlagarna "bör klargöras att någon rätt till rättelse av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen inte finns".

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

8 comments

Jag ställde frågan: Vad är sociala medier? Svara på min fråga istället för att radera den?

Det som förr kallades för community. Typ Facebook, Twitter, Myspace, Lunarstorm och instagram.

Det var inte riktyigt så jag menade. Hur definerar man ett socialt medium? Har begreppet/benämningen 'socialt medium' någon juridisk innebörd? Är Samnytt och Flashback sociala medier? Typ! Eller Postvagnen och Anbytarforum?

Hej C Anderson
Sociala medier är precis som du antyder i din fråga inte lätt att definiera. I lagrådsremissen och EU rätten pratar man istället om informationssamhällets tjänster och inte om sociala medier.

Begreppet Informationssamhällets tjänster är ett EU-rättsligt begrepp och definieras
i artikel 4.25 i dataskyddsförordningen som alla tjänster enligt definitionen i artikel 1.1 b i Europaparlamentets och rådets direktiv(EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (direktiv 2015/1535). I sistnämnda artikel anges att informationssamhällets tjänster är tjänster som vanligtvis utförs mot ersättning, på distans, på elektronisk väg och på individuell begäran av en tjänstemottagare. I denna artikel anges vidare att med på distans avses att tjänsten tillhandahålls utan att parterna är närvarande samtidigt. Med på elektronisk väg avses att tjänsten sänds vid utgångspunkten och tas emot vid slutpunkten med hjälp av utrustning för elektronisk behandling och lagring av uppgifter och i sin helhet sänds, befordras och tas emot genom tråd, radio, optiska medel eller andra elektromagnetiska medel. Med på individuell begäran av en tjänstemottagare avses att tjänsten tillhandahålls genom överföring av uppgifter på individuell begäran.

Du kan läsa vidare på http://www.regeringen.se/rattsdokument/lagradsremiss/2017/12/ny-dataskyd...

mvh

Åke

"Bland annat föreslår man en sänkt åldergräns för samtycke i sociala medier."

Ovanstående stämmer alltså inte. Jag anser att Dagens Juridik ska hålla sig till fakta. En diskussion där man inte utgår från något som inte är sant blir meningslös.

"En diskussion där man utgår från något som inte är sant blir meningslös." skall det vara.

I Frankrike vill presidenten förbjuda sociala medier. Särskilt under valtider. Eller är det alternativa medier han menar. Är det informationssamhällets tjänster som avses. Eller de som gör samhället otjänster genom att sprida fel information?

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6854630

Vad har Emmanuel Macron och Stefan Löfven gemensamt?

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.