Skip to content

Ny dataskyddslag nu på lagrådets bord - föreslår sänkt ålder för samtycke i sociala medier

Foto: Janerik Henriksson/TT

Den 25 maj ersätter EU:s dataskyddsförordning (GDPR) den svenska personuppgiftslagen. Regeringen beslutade nyligen om en lagrådsremiss med förslag till en ny dataskyddslag som kompletterar EU-förordningen. Bland annat föreslår man en sänkt åldergräns för samtycke i sociala medier.

 

EU:s dataskyddsförordning ska skapa ett enhetligt regelverk inom EU för behandling av personuppgifter. Förordningen innehåller regler om hur myndigheter, företag och andra får behandla personuppgifter. Men Sverige behöver också en ny dataskyddslagen som kompletterar EU-förordningen.

Sänkt åldersgräns
Nu ska lagrådet granska lagförslaget som i vissa delar avviker från dataskyddsförordningen när det gäller till exempel ungdomars frihet att agera på internet. Enligt EU:s dataskyddsförordning måste en förälder lämna samtycke tills barnet är 16 år, men den åldersgränsen får sänkas.

Den svenska regeringen föreslår att barn som har fyllt 13 år på egen hand ska kunna samtycka till behandling av personuppgifter när de använder sociala medier och andra informationstjänster.

Sanktionsavgift för myndigheter
EU:s dataskyddsförordning innehåller även regler om att sanktionsavgifter kan tas ut av företag som bryter mot reglerna. Den svenska regeringen vill att detta även ska omfatta myndigheter som inte följer lagen.

Lagförslaget innehåller också bestämmelser om bland annat tystnadsplikt för dataskyddsombud i privat sektor och överklagande.

Civilrättsliga anpassningar
Regeringen har också lämnat förslag som anpassar lagar inom de fastighetsrättsliga, associationsrättsliga, transporträttsliga och immaterialrättsliga områdena till EU:s nya dataskyddsförordning.

Undantagen innebär begränsningar i de registrerade personernas rätt att utesluta personuppgifter från den behandling som sker i registren, sådant som tidigare kallats till exempel "blockering" men som även gäller rätten till rättelse och rätten att få uppgifter raderade.

Tillförlitliga uppgifter
Undantagen från dataskyddsförordningen är till för att säkerställa att registren fyller sin avsedda funktion och innehåller tillförlitliga uppgifter. 

Regeringen skriver bland annat att "den hittills gällande ordningen för rättelse av uppgifter i vissa viktiga register bör gälla även fortsättningsvis" och att det i de aktuella registerlagarna "bör klargöras att någon rätt till rättelse av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen inte finns".

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt