Skip to content

Modern "Walkman" dyr affär för Sony - HD fastställer kraftigt höjd ersättning för privatkopiering

Foto: Sony/TT

Tre kronor per gigabyte blir kostnaden som Sony Mobile måste betala för privatkopiering av musik i Sverige efter att bolaget 2009 dammat av det gamla varumärket Walkman för en ny bärbar musikmobil. "Ett glädjande förtydligande för kulturskapare", skriver organisationen Copyswede i en kommentar till HD:s dom.

 

Sony Mobile Communications AB ska betala så kallad "privatkopieringsersättning" med tre kronor per gigabyte till upphovsrättsorganisationen Copyswede för import av ”musikmobilen” W715 Walkman. Detta efter en dom från Högsta domstolen (HD).

Det innebär närmare 1,8 miljoner kronor för de närmare 74 000 stycken mobiltelefoner som hade importerats till Sverige under en tvåårsperiod från 2009.

- Högsta domstolen har både tagit hänsyn till att produkten är multifunktionell och att branschen ska kunna få nedsättningar baserat på hur produkterna används. Vår förhoppning är att det ska ge vägledning och incitament för sakliga förhandlingar om privatkopieringsavgifter framöver, säger Mattias Åkerlind, vd Copyswede, i en presskommentar.

Elektronikföretagen som betalar
Enligt gällande regelverk har musikskaparna enligt Copyswede rätt till ersättning när någon lagligt kopierar ett verk för privat bruk. Avgiften tas ut på de produkter där privatkopiering görs och betalas av de elektronikföretag som importerar produkterna. HD har tidigare klarlagt att även smartphones och datorer omfattas. 

Särskilt ägnad för privatkopiering
Lunds tingsrätt ansåg i likhet med Copyswede att musiktelefonen var särskilt ägnad för privatkopiering på det sätt som anges i upphovsrättslagen. Domstolen betonade dock att telefonen hade flera andra funktioner och satte därför ned ersättningen till 50 öre per gigabyte lagringsutrymme.

Avsteg från branschtariff
Hovrätten över Skåne och Blekinge höjde senare ersättningen kraftigt. Domstolen ansåg i och för sig inte att telefonen fullt ut kunde jämställas med en mp3-spelare men bedömde samtidigt att kopieringsfunktionen fick anses "förhållandevis framträdande".

Det fanns dock anledning att göra visst avsteg från den avtalade branschtariffen för mp3-spelare på 3,50 kronor. Ersättningen bestämdes därför till tre kronor per gigabyte.

HD går nu på motsvarande linje och fastställer hovrättens domslut.

En enda anordning
HD konstaterar att mobiltelefonen som sådan visserligen har en begränsad lagringskapacitet men att den levereras med ett externt minneskort som gör det möjligt att lagra musik. Även om en produkt på detta sätt består av två tekniskt fristående komponenter ska den enligt HD anses som en enda anordning.

Flera funktioner
När det gäller ersättningsnivån konstaterar HD att upphovsrättslagen har fyra kronor per gigabyte som utgångspunkt. Med hänsyn till att telefonen har flera funktioner utöver möjligheten till privatkopiering finns det dock skäl att sätta ned ersättningen till tre kronor per gigabyte, i likhet med den bedömning som hovrätten gjort.

Enligt Copyswede kommer domen inte att påverka andra produkters kostnader ut mot konsument, som till exempel Iphones och liknande.

 

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt