Skip to content

Ljudsensorer på torg ska rikta kamerorna mot skottlossning - tillstånd för Malmöpolisen

Foto: Jonathan Näckstrand / TT

Polisen i Malmö installerar ljudsensorer i samband med kameraövervakning av Stortorget. Förhopp-ningen är att kunna få information om skott-lossning i realtid - och att öka möjligheten att förövare fastnar på film.

 

Länsstyrelsen i Skåne har nu godkänt polisens ansökan om att installera ljudsensorer på Stortorget i Malmö.

Ljudsensorerna kommer att sättas upp inom det kameraövervakade området och skickar signaler till kamerorna, som då riktas mot det område som ljudet kommer ifrån.

Kan enbart uppfatta skottlossning
Mikrofonerna kan enbart uppfatta och känna igen ljudet av skottlossning och uppfattar inte samtal mellan personer som befinner sig på platsen varför Polisen hoppas att utrustningen inte ska anses utgöra en otillåtet stor inskränkning i den enskildes personliga integritet.

- Anledningen till att vi började med Stortorget, som inte är en plats som utmärker sig med just skottlossning, var för att vi ville se om Länsstyrelsen delade vår uppfattning om att detta inte var integritetskränkande, säger Mats Karlsson, biträdande polisområdeschef i Malmö.

- Vår plan var att om vi fick tillstånd så skulle vi gå vidare med att ansöka på de andra platserna i Malmö. Länsstyrelsen delade vår uppfattning och vi arbetar därför vidare enligt vår plan.

Bevissäkring
Förhoppningen är att Polisen kommer att få besked om skottlossning i realtid och att Polisen ska kunna bevissäkra händelseförlopp vid skjutningar.

- Jag vill även betona att tekniken med ljudsensorer inte är monterad utan vi ansöker om tillstånd och sedan kommer en upphandling att genomföras. Vår förhoppning är att få det på plats under våren 2018.

Utökad inspelning
I tillståndet för kameraövervakning på Stortorget utökas också tiderna för inspelning till att gälla från klockan 20.00 på helgerna.

Polisen i Malmö kommer att ansöka om att komplettera kameraövervakningen med ljudsensorer på fler platser i staden i takt med att tillstånden för kameraövervakning ska förnyas.

 

 

 

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt