Skip to content

Kvinna som misshandlat polis frias - förstod inte att det var en polis

Foto: Johan Nilsson/TT

Kvinnan förstod inte att hon befann sig i en polisbil tillsammans med två poliser - utan trodde att hon hade tillfångatagits av människor som ville misshandla och förnedra henne. Hon hade därför rätt att använda sig av våld i nödvärn. Det konstaterar hovrätten som därför friar kvinnan. 

 

Den 27-åriga kvinnan åtalades vid Stockholms tingsrätt för våld mot tjänsteman, våldsamt motstånd och ofredande.

Polispatrullen hade kallats till en plats i Stockholmsområdet eftersom kvinnan hade lagt sig under en bil. Polisen beslutade att omhänderta kvinnan enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård och att hon skulle köras till sjukhus.

Håret lossnade
Plötsligt gick kvinnan till attack mot en av poliserna när de satt i baksätet på polisbilen. Kvinnan drog polisen i håret så att håret lossnade och spottade henne i ansiktet.

Enligt kvinnan själv förstod hon inte att hon satt i en polisbil med poliser utan trodde att bilen körde henne någonstans där de kunde misshandla och förnedra henne. Hon ansåg sig därför ha rätt att göra motstånd.

Tingsrätten ansåg dock att det måste ha stått klart för 27-åringen att personerna var poliser eftersom de hade uniform. Hon dömdes därför för ofredande, våld mot tjänsteman och våldsamt motstånd till skyddstillsyn förenat med vård och behandling hos frivården.

Kvinnan dömdes också att betala 5 000 kronor i skadestånd till en av poliserna.

Hade rätt till nödvärn
Domen överklagades till Svea hovrätt som nu slår fast att det mycket väl kan vara så att kvinnan inte förstod att hon färdades i en polisbil med poliser. Enligt hovrätten får detta stöd av polisernas uppgifter om att de inte hade fått någon kontakt med kvinnan som dessutom kommer från ett annat land.

Hovrätten skriver i sina domskäl:

"Hon får anses ha trott sig ha varit i en situation där hon har haft rätt till nödvärn (s.k. putativt nödvärn). Hennes agerande är inte att anse som uppenbart oförsvarligt."

Kvinnan frias därför helt.

 

  • Alt-texten
    Sarah Nordström

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

20 comments

Vilken ovanligt korkad dom. Förstår att ingen vill bli polis.

Är det faktum att någon kommer från ett annat land en förmildrande omständighet? Dårhuset blir dåraktigare för varje dag som går.

Nu får väl ändå hovrätten skärpa sig. Polisen identifierar sig ALLTID vid ankomst. Om nu kvinnan krupit in under en bil (!?) så är jag övertygad om att polisen inte bara slet fram henne och kastade in henne i polisbilen utan att säga ett ord.. En bil som för övrigt är omöjlig att förväxla med en civil bil.
Dessutom är ordet POLIS nästan detsamma på så många olika språk att jag har mycket svårt att föreställa mig att hon inte fattade att de var poliser.
Kvinnan behöver uppenbarligen vård, något hon hade fått om tingsrättens dom låg fast. Vad kommer hon få för hjälp nu? Ingen! Hon kommer garanterat inte uppsöka hjälp på eget initiativ.
Hovrätten gör henne en björntjänst genom att fria henne. Och nödvärn var den dummaste ursäkt jag hört på länge. J-a trams!

Vad du tror är det normala har ju inte så mycket med bedömningen i ett enskilt fall att göra.

Kvinnan skulle ju hämtas till psykiatrisk tvångsvård, den får hon ju oavsett om hon döms för brott eller ej.
Men vad i hennes störning är det du menar innebär att det är självklart att hon skulle ha uppfattat och förstått att det var poliser och en polisbil?
Under en psykos kan folk tror att människor är vargar, att de själva är bevingade demoner och alla möjliga helt tokiga saker. Så varför skulle det vara otroligt att hon uppfattade situationen som att hon fördes bort av civila?

Är väl en högst rimlig dom.

Det var ju frågan om en tvångsåtgärd i form av ett LPT, då kan man ju inte samtidigt säga att den tilltalade är tillräknelig.
Polisen får väl istället söka ersättning av sin arbetsgivare.

En ersättning som inte existerar, aldrig hört talas om att man ersätts av arbetsgivaren när man utsätts för brott.

Eftersom det var frågan om en person som inte går att hålla straffrättsligt ansvarig, så måste man istället kunna klassificera det som en arbetsskada.

Att Polismyndigheten fullständigt skiter i det, det är en annan femma.

Skadestånd ska såklart utgå i ett sådant här fall oberoende av om det blir fällande dom eller inte. Dags för Brottsoffermyndigheten att börja ta sitt samhällsuppdrag på allvar och betala ut. Annars får väl Polismyndighetens försäkringsbolag träda till för detta är en allvarlig kränkning och måste ha orsakat rejäl smärta - även om häxan inte var tillräknelig, hon måste ha drabbats av någon form av psykos. Man kan jämföra med en person som tvångsklippte en annan person, vilket renderade fängelsestraff.

Putativt nödvärn kan vara rimligt att åberopa i vissa fall, men knappast i en svensk polisbil bemannad av uniformerad polis. Hur man kan åberopa kvinnans utländska härkomst är lika obegripligt. Frågan är: Var går gränsen för "kriminell" dumhet av den grad som hovrätten har visat prov på i detta fall? Vad ska nästa märkliga ursäkt bli för att slippa bli fälld för brottsliga handlingar?

Om kvinnan var oförmögen att förstå var hon befann sig och vilka som gripit henne bör det ha funnits anledning att skicka henne till rättspsykiatrisk utredning. Den här sortens domar kan inte kännas uppmuntrande för varken poliser, åklagare eller förnuftiga domstolsledamöter.

Ibland känns det som att åklagare måste motbevisa de mest horribla påståenden, inte minst när det gäller inbillade hot som enbart bygger på den tilltalades egna ord och saknar minsta lilla form av stödbevisning.

Du tror inte att kliniskt tokiga människor ibland kan inbilla sig horribla saker?

Varför inte skicka henne till tvångspsyk bara?

märkligt ..varför bojar dom inte folk rutinmässigt i Polisbilen när dom omhändertas..Dessutom Polissor säkert med hästsvans där det är lätt att få rejält grepp..Tjänstefel vill jag påstå. Men det där med att utisar skall ha nån sorts fribrev från svenska lagar det förstår jag inte..

Hur tänker du nu?
Står i Polislagens 10a§ att man endast får boja om hon uppträder våldsamt eller hänsyn till dennes eller annan säkerhet.
Så boja på "rutin" går ju bort då det inte är förenligt med polislagen. Om kvinnan var lugn vid början av ingripandet finns inget lagstöd att belägga fängsel.

Nu vet du inte heller hur polisens hår såg ut, om det var kort klippt eller långt, så att kasta ut ord som tjänstefel på antydan.

Där emot att boja på "rutin" är något som kan bli tjänstefel.

Är även tillåtet vid transport.
"2 vid förflyttning inom en förvaringslokal och vid transport eller annan vistelse utanför en sådan lokal, om det är nödvändigt av säkerhetsskäl."
Men att godtyckligt använda handfängsel känns dumt, speciellt då personen inte är gripen utan omhändertagen för transport till vårdinrättning.

Rosa lagbok är tillämpad. Aldrig att en polsk man hade kunnat komma undan straff om han åberopat putativt nödvärn. Mest troligt är att domstolen inte ens hade prövat nödvärnsinvändningen, eftersom domstolarna idag ofta underlåter att pröva mäns åberopande av nödvärnsrätt, inte minst i fråga om relationsvåld.

Självklart rätt dom. Kvinnan gömmer sig under en bil och tas omhand med LPT.
Kvinnan har ju uppenbara psykiska problem och kunde varit i en psykos. Det framkommer inte i den här artikeln om vilket tillstånd hon utretts befunnits sig i.
Väldigt vanligt att tro att människor är ute efter en vad man än har på sig i en psykos eller liknande. De som inte fattar detta har ingen införståelse i psykiatriska sjukdomar och bör inte uttala sig.

Alla förstår nog att det med största sannolikhet handlar om en psykos men det största problemet är att kvinnan åsamkat en polis en rejäl skada som hon inte fått någon ersättning för - det handlar om kraftig smärta dvs. sveda och värk och en allvarlig kränkning som uppstått därför att den omhändertagna kvinnan slet bort hårtestar från poliskvinnan som försökte göra sitt jobb så att inte kvinnan eller någon i allmänheten skulle komma till skada. Då är det ett minimikrav att ersättning ska utgå även om inte någon kunnat fällas till ansvar för brott. Här bör arbetsgivaren träda in och ersätta skadan.

Helt Rätt av hovrätten att fria kvinnan. Med tanke på ditt psykiska tillstånd och att hon inte förstod att dessa var poliser så ska hon absolut inte dömas. Tragiskt läsande av er andra hör. Men en sak är säker ingen av er här kan stava till psykisk ohälsa och ver inte vad psykisk ohälsa innebär samt hur en människa i psykisk ohälsa fungerar. Underbar att hon blev friad mer av,detta när de geller psykiskt sjuka människor...

Nu blev polisens skador relativt begränsade, men det kan finnas lägen där den påstått psykiskt sjuke är beväpnad med någon form av vapen och lyckas döda en uniformerad polis. Är det rimligt att denna person ska gå fri enbart på den grunden att han eller hon spelar eller är psykiskt sjuk?

Om kvinnan verkligen var psykiskt sjuk borde hon ha tagits in för utredning och eventuellt överlåtande till rättspsykiatrisk vård eller dömts till lämplig påföljd, vilken i detta fall borde vara strängare än skyddstillsyn och ett symboliskt bötesbelopp.

När det gäller polisen hoppas jag att hon får brottsskadeersättning med minst 10 000 kr från Brottsoffermyndigheten.

@ Dagens juridiks redaktion/admin

Hur kan ni välja att radera en kommentar som var saklig (information om hur en lag tillämpas i Sverige anno 2010-talet) och relevant (berättade om hur man kunde ha valt att internera kvinnan i flera år, om man så önskat)?

Är det för känsligt, ja då får ni väl istället lobba för att reformera LRV och LPT-lagstiftningen.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.