Skip to content

"Kriminalitet eller svartjobb enda sättet att hanka sig fram" - tysk studie om asylsökande och brott

Foto: Johan Nilsson/TT

Personer från andra länder kan vara ansvariga för att antalet våldsbrott ökat i Tyskland. Det föreslår en ny tysk studie som pekar på flera kända faktorer bakom siffrorna - och forskarna är inte överraskade.

 

De tyska forskarna har använt data från den tyska delstaten Niedersachsen där mer än 90 procent av ökningen av antalet våldsbrott har kunnat hänföras till unga manliga invandrare under åren 2014-2015. En grupp som enligt forskarna också är mest sannolik att begå brott, oavsett nationalitet.

Hoppet om asyl avgörande
Men det finns en stor skillnad inom gruppen utlandsfödda. Bland dem som kommer från krigsområden som Syrien, Irak och Afghanistan ligger brottsligheten under genomsnittet för gruppen utlandsfödda. Enligt forskarna beror detta på att deras utsikter att få asyl är goda.

- Helt annorlunda är det bland dem som kommer från Nordafrika, med minimala chanser att få stanna. För många är kriminalitet eller svartjobb enda sättet att hanka sig fram, säger kriminologen och studiens författare Christian Pfeiffer, till Sveriges Radio.

Han pekar också på att anmälningsbenägenheten är dubbelt så hög för påstådda våldsbrott med misstänkta förövare som inte är tyska medborgare. Samtidigt är en tredjedel av alla offer för våldsbrott från invandrare, andra invandrare.

Äldre data i Sverige
Sverige saknar färsk statistik för att belysa frågan. Brottsförebyggande rådet (Brå) har inte sedan 2005 gjort någon undersökning som gör kopplingar mellan personers ursprung och kriminalitet. Studien från 2005 redovisade data som samlades in 1997-2001 och den visade en viss överrepresentation bland invandrare i brottssammanhang.

Enligt Brå:s studie var fem procent av personer med svenska föräldrar misstänkta för brott jämfört med tolv procent bland utlandsfödda. Överrepresentation vad gäller grova brott var i studien ännu högre.

Någon ny undersökning är inte aktuell och enligt Brå står sig resultaten från 2005 även i dag. 

Hjälp med språk och utbildning
I Tyskland håller Inrikesdepartementet en separat registrering av påstådda brott där den misstänkta förövaren inte är tysk medborgare.

Forskarna anser att den bästa chansen att minska våldsbrottslighet bland invandrare är att erbjuda mer hjälp med integration genom språkkurser, sport och lärlingsutbildning.

Det sägs också i studien att bristen på kvinnor och familjer bland de unga männen innebar att de blev berövade en "våldsförhindrande, civiliserande kraft", uppger BBC. Därför föreslår forskarna att fler bör få återförenas med sina familjer.

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

16 comments

Asylsökande i Tyskland hankar sig fram på svartjobb och kriminalitet-på vilket sätt inverkar de tyska medborgarnas rasism på att situationen ser ut så?
Antagligen finns det ett likartat samband med förhållandena i Sverige eller så behöver tyskarna utbildas i allas lika värde.

För få fritidsgårdar.

I Uppsala fanns under 1960- 70talen många fritidsgårdar delvis bemannade med utbildad personal plus 13 bygglekar med utbildad personal. Bygglekarna försvann ganska fort

Jag har svårt att se på vilket sätt utsikterna att sedermera få framgång med en asylansökan skulle hänga ihop med personens förutsättningar att klara sig i landet utan att begå brott eller arbeta svart. Antingen har man väl ett liknande system som det svenska, där den som har en ansökan om asyl under handläggning får bostad och bidrag, eller så har man inte det. I det senare fallet har väl förmodligen merparten av de sökande problem att klara sig, helt oavsett prognosen för asyl.

Men förmodligen blandas korten ihop. De som får avslag och blir "papperslösa" blir sannolikt även i Tyskland av med sina bidrag, vilket är helt korrekt. De är då rätteligen inte längre asylsökande och tvingas inte alls att arbeta svart eller begå brott i landet. De har att lämna landet.

Mer hjälp?? Det kastas ju resurser och penningar på dessa grupper i parti och minut. De blir erbjudna studier, bostäder, mat, de ensamkommande männen har personalservice dygnet runt, blir körda till och från ica, etc, etc.
Studien är en försiktig, men ändå markering. Tyvärr presenteras tesen med förlåtande drag som att kriminalitet skulle vara en effekt av ett förväntat/ genomfört utvisningsbeslut.
Det är naturligtvis bara struntprat. Och en lite skamsen nödutgång om någon skulle bli kränkt.
Stämmer det belyser det i hög grad att vederbörande verkligen inte bör eller ska känna sig välkommen i civiliserade nationer.
Ursäkten blir sas en bekräftelse.
Vad det beror på är en annan historia, men faktum kvarstår att överrepresentationen i vissa invandrargrupper, i speciellt sexualbrott/övergrepp är sanslöst brutal.
Oaktat om de har fått löfte om livstids försörjning eller ej.
Hur vill man förklara det?

"Hanka sig fram"?? När bidragen plus svartjobb ger dubbelt så mycket som ett vitt jobb för lågutbildade ger - oförskämt!

Men PK-sofforna vägrar kritisera, de relativiserar i stället.

Vi måste få stopp på dessa ekonomiska flyktingar som väldigt sällan är något annat än en livslång belastning för samhället. Får vi inte stopp på dem, hur ska vi då ha plats för de som verkligen är flyktingar, med verkliga asylskäl?

Statistiken blir ju onekligen lite missvisande, då man jämför en liten grupp män med en befolkning som till hälften består av icke brottsbenägna kvinnor.

Det är beroende på att många olika sorters flyktingar finns på en trång yta, som är den huvudsakliga förklaringen till den fördubblade anmälningsbenägenheten i den tyska studien:

"Pfeiffer und seine Mitautoren geben zu bedenken, dass Gewaltdelikte von Flüchtlingen aus unterschiedlichen Gründen mindestens doppelt so oft angezeigt würden wie die deutscher Täter. Eine weitere Rolle spiele die Unterbringung von Flüchtlingen unterschiedlicher Herkunft und Religion in beengten Unterkünften, was Gewalt begünstige."
http://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/christian-pfeiffer-kriminolo...

Precis som i Sverige råder det ett kraftigt kvinnligt underskott bland studiens flyktingar, vilket ökar risken för att flyktingarna hemfaller åt våldslegitimerande manlighetsnormer och kriminalitetsökning.

"Denn der Anteil der Frauen unter den Flüchtlingen liege derzeit nur bei 22 Prozent. Die große Mehrheit der Flüchtlinge lebe ohne Partnerin, Mütter, Schwestern oder andere weibliche Bezugspersonen „in reinen Männergruppen“, schreiben die Autoren. Das erhöhe die Gefahr, „dass sie sich an gewaltlegitimierenden Männlichkeitsnormen orientieren“. "
http://www.neuepresse.de/Nachrichten/Politik/Deutschland-Welt/Die-import...

Mmmmhmm. Så det rör sig om en grupp som sällan får uppehållstillstånd som begår brott i väntan på tyska migrationsverket. Således är det, om vi går till roten ett problem som orsakats av migrationsverkets handläggningstider.

Så snabba på asylprocessen då! Fatta snabba beslut! Verkställ besluten direkt! Inga överklaganden, inget tjafs. Kan de inte bevisa sitt skyddsbehov så har de inget. Ser de vuxna ut och inte kan bevisa sin ålder så är de vuxna. Minns att de har passerat flertalet säkra länder innan de kom till sverige / tyskland, så det finns inget skäl att vara dumsnäll.

Man gör inte den asylsökande några tjänster genom att dra ut på processen. Kom till beslut och verkställ! Inga onödiga väntetider och inga uppblåsta arvoden åt de cyniska ombud som specialiserat sig på att förlänga asylprocessen. Tvärtom tycker jag att ombudets ersättning ska minskas för varje onödig dag de förlängt processen.

Det är vansinnigt att asylprocessen tar så lång tid, ja. Det borde gå betydligt snabbare. Det är plågsam väntan för de asylsökande och en stor kostnad för samhället.

"Därför föreslår forskarna att fler bör få återförenas med sina familjer."

Säkra zoner på plats och de slipper lämna sina familjer. Svenska soctanter kan åka ned och hjälpa dem bygga upp ett jämställt samhälle.

Vi kan väl göra en rokad? Byt ut alla stridsvana halvvuxna och många fall obalanserade och patriarkala halvvuxna och vuxna män som anländer, mot deras och generellt kvinnor och barn.

Dels skulle det upprätta genusobalansen som i nuläget består av 99% män och dels skulle förmodligen de som verkligen behöver kulturur/religionbyte och skydd en fristad.
Sannolikt skulle acceptansen för både äkta och förmenta "flyktingar" öka hos de frikostiga mottagarnationerna. Och begreppet "barn" och nödlidande skulle få en relevans.
Finns en hel del äkta nödlidande globalt i form av tex. gatubarn i Brasilien, Filippinerna mm. som lider en avsevärt större nöd, och som förmodligen till och med skulle vara tacksamma för en fristad i ett civiliserat systemskick.
Soldater, vuxna män och kriminella har vi tillräckligt av i landet - Thank You very much.
Främlingsfientlig eller fascist?
Nix. Human och realist.
På riktigt.

"hanka sig fram"
Har man fått av slag på sin asylansökan så ska man hanka sig ur landet och inte ligga rättsväsende och skattebetalarna till last.

" Studien från 2005 redovisade data som samlades in 1997-2001 och den visade en viss överrepresentation bland invandrare i brottssammanhang.
Enligt Brå:s studie var fem procent av personer med svenska föräldrar misstänkta för brott jämfört med tolv procent bland utlandsfödda. Överrepresentation vad gäller grova brott var i studien ännu högre."
Är dessa siffror en "viss" avvikelse vill vi nog inte se en avsevärd sådan. Allting går att sälja med mördande reklam... Med tanke på att invandrare från vissa nationer har en nittioprocentig överrepresentation i tex. sexualbrott finns det all anledning att granska detta ämne hårdare.

Fakta och korrekt tolkning av studien är att flyktingar från Syrien och andra krigsskådeplatser är överrepresenterade i brottsstatistiken och nordafrikaners överrepresentation är betydligt högre.
Den tyska studien anför kulturella skillnader (män som kommer från samhällen med utpräglad macho-kultur) som förklaringen till överrepresentationen:
"Hinzu kommt, dass die Flüchtlinge überwiegend aus Ländern stammen, die von männlicher Dominanz geprägt sind. Die bisherigen Erfahrungen mit Zuwanderern aus solchen Kulturen zeigen, dass die männlichen Jugendlichen und jungen Männer in besonderem Ausmaß sogenannte gewaltlegitimierende Männlichkeitsnormen verinnerlicht haben. Die Akzeptanz einer erartigen „Machokultur“ hat sich in vielen Untersuchungen des KFN als ein die Gewalt erheblich fördernder Belastungsfaktor erwiesen." (s 82)
https://www.zhaw.ch/storage/shared/sozialearbeit/News/gutachten-entwickl...

"Hanka sig fram på brott" . Nu väntar vi bara svenska domar som expanderar nödvärnsrätten under hänvisning till att alla har rätt att ha en ekonomiskt dräglig tillvaro och rätt att äta sig mätta.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.