Skip to content

"Kriminalitet eller svartjobb enda sättet att hanka sig fram" - tysk studie om asylsökande och brott

Foto: Johan Nilsson/TT

Personer från andra länder kan vara ansvariga för att antalet våldsbrott ökat i Tyskland. Det föreslår en ny tysk studie som pekar på flera kända faktorer bakom siffrorna - och forskarna är inte överraskade.

 

De tyska forskarna har använt data från den tyska delstaten Niedersachsen där mer än 90 procent av ökningen av antalet våldsbrott har kunnat hänföras till unga manliga invandrare under åren 2014-2015. En grupp som enligt forskarna också är mest sannolik att begå brott, oavsett nationalitet.

Hoppet om asyl avgörande
Men det finns en stor skillnad inom gruppen utlandsfödda. Bland dem som kommer från krigsområden som Syrien, Irak och Afghanistan ligger brottsligheten under genomsnittet för gruppen utlandsfödda. Enligt forskarna beror detta på att deras utsikter att få asyl är goda.

- Helt annorlunda är det bland dem som kommer från Nordafrika, med minimala chanser att få stanna. För många är kriminalitet eller svartjobb enda sättet att hanka sig fram, säger kriminologen och studiens författare Christian Pfeiffer, till Sveriges Radio.

Han pekar också på att anmälningsbenägenheten är dubbelt så hög för påstådda våldsbrott med misstänkta förövare som inte är tyska medborgare. Samtidigt är en tredjedel av alla offer för våldsbrott från invandrare, andra invandrare.

Äldre data i Sverige
Sverige saknar färsk statistik för att belysa frågan. Brottsförebyggande rådet (Brå) har inte sedan 2005 gjort någon undersökning som gör kopplingar mellan personers ursprung och kriminalitet. Studien från 2005 redovisade data som samlades in 1997-2001 och den visade en viss överrepresentation bland invandrare i brottssammanhang.

Enligt Brå:s studie var fem procent av personer med svenska föräldrar misstänkta för brott jämfört med tolv procent bland utlandsfödda. Överrepresentation vad gäller grova brott var i studien ännu högre.

Någon ny undersökning är inte aktuell och enligt Brå står sig resultaten från 2005 även i dag. 

Hjälp med språk och utbildning
I Tyskland håller Inrikesdepartementet en separat registrering av påstådda brott där den misstänkta förövaren inte är tysk medborgare.

Forskarna anser att den bästa chansen att minska våldsbrottslighet bland invandrare är att erbjuda mer hjälp med integration genom språkkurser, sport och lärlingsutbildning.

Det sägs också i studien att bristen på kvinnor och familjer bland de unga männen innebar att de blev berövade en "våldsförhindrande, civiliserande kraft", uppger BBC. Därför föreslår forskarna att fler bör få återförenas med sina familjer.

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt