Skip to content

Juridiklektor "lurade" till sig forskningspengar själv - gick bakom ryggen på medsökande och ljög för JO

Foto: Anders Wiklund/TT och Fredrik Sandberg/TT

Den kvinnliga juridiklektorn såg till att forskningspengarna gick till henne själv istället för till den kvinnliga doktoranden. Nu riktar JO allvarlig kritik mot lektorn för att ha gått "bakom ryggen" på kvinnan, strukit henne från ansökan, kallat hennes ansökan för "lökig" - och ljugit för JO.

 

Justitieombudsman Lilian Wiklund riktar allvarlig kritik mot en kvinnlig lektor vid Juridiska institutionen vid Stockholms universitet. Lektorn anmäldes till JO av en kvinna som under 2016 ville doktorera vid universitetet och då hade bett om att få lektorn som handledare.

Lektorn tog pengarna själv
Kvinnan gjorde en projektbeskrivning och sökte forskningsmedel via Konkurrensverket i sitt och lektorns namn men nekades senare plats på forskarutbildningen på universitetet.

Det visade sig då att hon inte hade fått några forskningspengar utan att dessa istället hade gått till lektorn som skulle vara hennes handledare. Lektorn hade nämligen haft underhandskontakter med Konkurrensverket och plockat bort kvinnans namn från ansökan.

"Gick bakom ryggen"
JO konstaterar att det inte är förenligt med det krav på saklighet som gäller för statsanställda att gå ”bakom ryggen” på sin medsökande och ändra i en medelsansökan så som lektorn har gjort.

Lektorn hade även lämnat felaktig information till kvinnan i samband med att kvinnan fått sitt avslag samt uttryckt sig olämpligt, bland annat genom att kalla kvinnans doktorandansökan ”lökig”.

"Lämnat oriktiga uppgifter"
JO har även granskat de uppgifter som lektorn lämnat till universitetet och till Konkurrensverket kring medelsansökan och kommit fram till att de är oförenliga.

Detsamma gäller uppgifter som lektorn har lämnat till JO och till Konkurrensverket kring hur det kommer sig att lektorn flera veckor före det att antagningsbeskedet till forskarutbildningen expedierades, kunde säga att kvinnan inte skulle få en plats.

"Statligt anställda har en sanningsplikt och denna har lektorn brutit mot genom att lämna oriktiga uppgifter i sitt yttrande till JO", konstaterar JO och skriver att lektorn "förtjänar därför allvarlig kritik".

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt