Skip to content

JO inleder förundersökning mot HD:s chef - "kommer visa att anmälan mot mig är ogrundad"

Stefan Lindskog, ordförande i Högsta domstolen. Foto: Magnus Laupa

Justitieombudsmannen har beslutat att inleda en förundersökning mot Högsta Domstolens ordförande, justitierådet Stefan Lindskog, för misstänkt tjänstefel. "Jag ser fram mot att en förundersökning klargör att anmälan mot mig är ogrundad", skriver Lindskog själv.

 

Det var Expressen som före jul rapporterade att det fanns misstankar om jäv i samband med att HD:s ordförande Stefan Lindskog fattade ett beslut om prövningstillstånd i HD.

Den förundersökning som har inletts kommer enligt Expressen att ledas av justitieombudsmannen Lars Lindström tillsammans med överåklagare Anders Jakobsson vid Särskilda åklagarkammaren som handlägger brottsmisstankar mot bland annat poliser, åklagare och domare.

"Inga kommentarer"
Stefan Lindskog själv skriver i ett SMS till Expressen:

"Jag vet att inga ovidkommande hänsynstaganden har tagits vid mitt beslutsfattande och ser därför med tillförsikt fram mot att en förundersökning klargör att anmälan mot mig är ogrundad. Nu får utredningen ha sin gång och jag har därför inga ytterligare kommentarer".

Ekonomiska intressen
Enligt Expressen handlar misstankarna om ett beslut som Lindskog fattade i HD i somras om att inte bevilja prövningstillstånd i ett skadeståndsmål.

Lindskog ska ha haft ekonomiska intressen som var kopplade till det bolag vars ledning hade stämts av en norsk affärsman. Han ska även i nutid ha ekonomiska intressen i ett bolag där den tidigare VD:n är huvudägare.

394 sidor tjock anmälan
Polismyndighetens avdelning för särskilda utredningar ska enligt Expressen "på eget initiativ utrett Lindskog och skickat en 394 sidor tjock anmälan till åklagare Anders Jakobsson på särskilda åklagarkammaren".

Därefter ska ärendet ha skickats runt till olika instanser för handläggning utan att någon har velat hantera det.

Skickats runt
Jakobsson skickade enligt Expressen vidare utredningen till riksåklagaren Anders Perklev som skickade ärendet vidare till justitiekanslern Anna Skarhed som ansåg sig jävig eftersom hon tidigare har varit kollega med Stefan Lindskog på Högsta domstolen.

Skarhed skickade därför ärendet vidare till JO där nu Lars Lindström har beslutat att inleda en förundersökning.

Visste inte om aktierna
Stefan Lindskog själv sa i december till Expressen att det hela var en ”olycklig omständighet” och att han, när han tog beslutet inte visste om att han hade ägt eller äger aktier i den tidigare vd:ns bolag.

- Jag har inte en susning. Jag vet inte hur min aktieportfölj ser ut i detaljer. Eftersom jag lämnat ut det till diskretionär förvaltning för att inte komma i några situationer där mitt kapitalinnehav ska kunna kasta en skugga över vad jag gör, så vet jag inget om det. Jag har lämnat bort det och vet inte något, sa Lindskog till Expressen.

Har fått all information
Enligt Expressen är det Stefan Lindskogs särbos bror som sköter förvaltningen av aktieinnehaven. Bolagets nuvarande huvudägare säger att all finansiell information om bolaget har skickats direkt till Stefan Lindskog.

När det gäller frågan om Lindskog kan sitta kvar under tiden som förundersökningen pågår är det något som JO i så fall får driva och som då ska prövas av Högsta förvaltningsdomstolen.

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt