Skip to content

JO inleder förundersökning mot HD:s chef - "kommer visa att anmälan mot mig är ogrundad"

Stefan Lindskog, ordförande i Högsta domstolen. Foto: Magnus Laupa

Justitieombudsmannen har beslutat att inleda en förundersökning mot Högsta Domstolens ordförande, justitierådet Stefan Lindskog, för misstänkt tjänstefel. "Jag ser fram mot att en förundersökning klargör att anmälan mot mig är ogrundad", skriver Lindskog själv.

 

Det var Expressen som före jul rapporterade att det fanns misstankar om jäv i samband med att HD:s ordförande Stefan Lindskog fattade ett beslut om prövningstillstånd i HD.

Den förundersökning som har inletts kommer enligt Expressen att ledas av justitieombudsmannen Lars Lindström tillsammans med överåklagare Anders Jakobsson vid Särskilda åklagarkammaren som handlägger brottsmisstankar mot bland annat poliser, åklagare och domare.

"Inga kommentarer"
Stefan Lindskog själv skriver i ett SMS till Expressen:

"Jag vet att inga ovidkommande hänsynstaganden har tagits vid mitt beslutsfattande och ser därför med tillförsikt fram mot att en förundersökning klargör att anmälan mot mig är ogrundad. Nu får utredningen ha sin gång och jag har därför inga ytterligare kommentarer".

Ekonomiska intressen
Enligt Expressen handlar misstankarna om ett beslut som Lindskog fattade i HD i somras om att inte bevilja prövningstillstånd i ett skadeståndsmål.

Lindskog ska ha haft ekonomiska intressen som var kopplade till det bolag vars ledning hade stämts av en norsk affärsman. Han ska även i nutid ha ekonomiska intressen i ett bolag där den tidigare VD:n är huvudägare.

394 sidor tjock anmälan
Polismyndighetens avdelning för särskilda utredningar ska enligt Expressen "på eget initiativ utrett Lindskog och skickat en 394 sidor tjock anmälan till åklagare Anders Jakobsson på särskilda åklagarkammaren".

Därefter ska ärendet ha skickats runt till olika instanser för handläggning utan att någon har velat hantera det.

Skickats runt
Jakobsson skickade enligt Expressen vidare utredningen till riksåklagaren Anders Perklev som skickade ärendet vidare till justitiekanslern Anna Skarhed som ansåg sig jävig eftersom hon tidigare har varit kollega med Stefan Lindskog på Högsta domstolen.

Skarhed skickade därför ärendet vidare till JO där nu Lars Lindström har beslutat att inleda en förundersökning.

Visste inte om aktierna
Stefan Lindskog själv sa i december till Expressen att det hela var en ”olycklig omständighet” och att han, när han tog beslutet inte visste om att han hade ägt eller äger aktier i den tidigare vd:ns bolag.

- Jag har inte en susning. Jag vet inte hur min aktieportfölj ser ut i detaljer. Eftersom jag lämnat ut det till diskretionär förvaltning för att inte komma i några situationer där mitt kapitalinnehav ska kunna kasta en skugga över vad jag gör, så vet jag inget om det. Jag har lämnat bort det och vet inte något, sa Lindskog till Expressen.

Har fått all information
Enligt Expressen är det Stefan Lindskogs särbos bror som sköter förvaltningen av aktieinnehaven. Bolagets nuvarande huvudägare säger att all finansiell information om bolaget har skickats direkt till Stefan Lindskog.

När det gäller frågan om Lindskog kan sitta kvar under tiden som förundersökningen pågår är det något som JO i så fall får driva och som då ska prövas av Högsta förvaltningsdomstolen.

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

13 comments

Oavsett hur det står till med skuldfrågan så framstår han som en av de personer i svenskt rättsväsende som har störst integritet så han är synnerligen väl lämpad att utföra detta grannlaga uppdrag.

Ja du, Paul Peder, det gäller för varje jurist att vara tydlig och hålla reda på vem som åsyftas. Tänker du på JO-ämbetsmannen ("som är synnerligen väl lämpad att utföra detta grannlaga uppdrag"?) så håller jag kanske med dig. Annars vet jag inte.

Det är såklart Lars Lindström som avses. Man får nog leta efter skickligare jurist och någon med större integritet än honom är svår att finna. Lindström mfl. hos Jo har utfört ett enormt arbete under de senaste åren med att granska många av landets tingsrätter mm. Inspektionsprotokollen finns utlagda på myndighetens hemsida. Man kan se att många fel återkommer hos flera tingsrätter så det är en helt nödvändig granskning. Vid allvarliga fel har Lindström gått vidare och utfört en större granskning av felet. Det är dock ytterst sällan man inleder förundersökning och väcker åtal för tjänstefel.

Ett problem med JO är ju att ämbetet har för klena muskler. Även om JO Lindström och hans kollegor är goda granskare får ju inte alla deras kritiska granskningsuttalanden det genomslag och den efterrättelse som är avsikten och som de förtjänar! Att t ex samma fel återkommer hos samma granskade myndigheter är "bevis" så goda som några på att granskningarna ibland tyvärr har/får ett mycket begränsat värde.

Tingsrätten är första instans och ofta enda instans i tvistemål, ärenden och i många brottmål mm. Tyngdpunkten i rättsprocesserna ligger där. Därför är det extra viktigt att deras verksamhet granskas.
Det märkliga är att inte andra tingsrätter läser inspektionsprotokollen för att säkerställa att man inte gör samma fel. Så att inspektionen blir till nytta även utanför den tingsrätt som granskas. Detta visar hur viktig tillsynsbesöken är för att verksamheten ska kunna förbättras. För det är det primära syftet med inspektionen. När fel påpekas så är ju tingsrätten ifråga skyldig att rätta till det som fungerar dåligt. Därför är det viktigt att tillsynsbesöken fortsätter så att alla tingsrätter granskas, vilket bör ske med regelbundenhet. Även JK har under föregående år granskat någon eller några tingsrätter. Ska bli intressant att se vad deras arbete resulterat i.

Vilken het potatis! Och vilken tur för riksåklagare och justitiekansler att de slipper stöta sig med HD. Hoppas den där Lindström är en modig man som vågar utreda på riktigt och inte är rädd för HD-chefen eller hans vänner.

Och att alla andra (domare o dyl) som kan tänkas bli inblandade är lika modiga. För finns det en enda fegskit bland dem är saken redan klar.

Dagens Juridik har slutat att vara fegskitar och vågar äntligen skriva om detta. Det var nog säkrast att först vänta tills att både Expressen och Aftonbladet skrivit om det innan "Sveriges juridiska dagstidning" gjorde det.

När motivering av avslag på prövningstillstånd "inte är obehövlig" är HD skyldig att redovisa sina skäl. Hade HD gjort det i detta fall, och skälen var hållbara, så skulle den här tråkiga situationen förmodligen inte ha uppstått.

@ Anders, prof. em.:
Har du inte råkat kommentera en annan artikel på annan plats denna gång?
Förslagsvis denna:
"12 miljoner i skadestånd för dålig processföring - HD prövar tvist mellan advokat och ex-klient
Publicerad 2018-01-08 14:49"

Nej!

Poliserna jobbade i stor iver ihop 394 sidor vilket blev en för het potatis för de flesta. Förmodligen kommer JO låta saken kallna ett tag för att sedan, när det inträffar någon större massmedial sak som gör att intresset är riktat åt annat håll, låta skriva av det hela. Att JO skulle driva åtal mot HD:s chef i HD är i princip otänkbart (även om det är lagtekniskt möjligt). Kommer inte ens att bli någon vanlig JO-kritik. Poliserna får, oaktat om de så kan bevisa väldigt mycket, alltså vackert foga sig i hur det är att vara undersåtar.

Om åtal inte väcks blir väl inte fupen offentlig? Den troliga utgången är att JO framöver kommer säga: - jag har idag beslutat att lägga ner förundersökningen. Därefter kan alla somna om.

Den misstänkte ordföranden vill freda sig med att han inte kände till sitt innehav. Det må så vara, men domstolarna brukar ju i andra sammanhang vara snara med att framföra att den tilltalade "får anses ha känt till" sakförhållandet. Skulle vara intressant att se om JO Lindström och HFD skulle våga underlätta för den dömande verksamheten även denna gång. Om de ens vill.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.