Skip to content

"Jag tolkar regeringens ord som kritik - men polisledningen gör nog en helt annan tolkning"

DEBATT - av Börje Carlsson, fd kriminalpolis

 

Jag sitter och läser regeringens regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Polismyndigheten. Framför mig har jag också brevet för år 2017 och lägger märke till en del skillnader som gör mig intresserad och lite fundersam.

De första inledande raderna är exakt desamma om minskad brottslighet, ökad trygghet - och bla bla bla…

Enligt 2017 års regleringsbrev ska Polismyndighetens verksamhet beskrivas och konkretiseras i årsberättelsen för år 2017. Det ska bli spännande att se hur myndigheten ska beskriva en verksamhet som i stora drag nog måste kallas medioker.

Som tur är har någon/några händelser inträffat som det nog går att rida på under största delen av beskrivningen. Invandringen, nazistdemonstrationerna och terrordådet i Stockholm kommer troligen att ge lite luft och skapa lite andrum för myndigheten.

Myndighetens statistik av brottsutvecklingen och brottsutredningar kommer också att bli en intressant läsning. Här blir det intressant om myndigheten vågar använda statistik på självuppklarade brott som en framgångsfaktor. Som vanligt kommer nog de detaljer som är besvärande bara att nämnas i förbigående och i någon rosa nyans där sorgkanterna inte syns.

I regleringsbrevet för 2018 står att myndighetens ”styrning inte är tillräckligt samordnad och förankrad och därmed får den interna styrningen inte fullt genomslag i verksamheten”. Jag vet inte hur detta skall tolkas men jag ser det som kritik mot myndighetens ledning även om de i ledningen nog kommer att göra en helt annan tolkning.

Som en följd av den otillräckligt samordnade styrningen ska Polismyndigheten från januari 2018 månatligen redovisa ekonomi, verksamhet och personal samt statistik avseende utredningsverksamheten, uppskattningar av dödligt våld och skjutningar.

Polismyndigheten ska också ”identifiera ett antal polisiärt relevanta indikatorer som tillsammans ger en bild av situationen i utsatta områden”. Dessa indikationer skall redovisas kvartalsvis.

Detta kan inte tolkas på annat sätt än att regeringen börjar få kalla fötter av Polismyndighetens brist på konkreta och positiva resultat av verksamheten.

Jag tolkar det också som att regeringen börjar vackla i frågan om polisens organisation, dess ledningsstruktur och dess högsta ledning.

Jag anar att regeringen tagit del av vilka frågor som står högst på agendan för väljarna inför valet i höst. De börjar nog inse att Sveriges poliser är värda en bättre ledning och en bättre organisation nära medborgarna.

Trots det så har en enligt mig ett viktigt stycke tagits bort i 2018 års regleringsbrev. Jag saknar:

Fler poliser där de behövs bäst: En central utgångspunkt i ombildningen av polisen är att förstärka den lokala förmågan att förebygga och bekämpa brott, bland annat genom att få myndigheten att bli mer närvarande och tillgänglig i lokalsamhället. Polismyndigheten ska analysera och bedöma hur långt man har kommit i att uppnå denna målsättning. Särskild vikt ska läggas vid att bedöma hur väl Polismyndigheten svarar upp emot behoven av polisnärvaro i särskilt utsatta områden”.

Denna mening finns inte i denna lydelse med i regleringsbrevet trots att den nu borde vara viktigare än någonsin. Men svaret här torde vara givet och polismyndigheten kommer att framhärda medborgarlöften och kommunavtal, med en nästan hundraprocentig anslutning som svar på regeringens våta drömmar.

Det nya regleringsbrevet innehåller 19 sidor med olika krav och inriktningar som ställs på myndigheten och i farans riktning ligger att detta komplicerade regleringsbrev kommer att ta ytterligare personal i anspråk. Men vad gör väl det? Skit samma med en fungerande polis bara administrationen inom myndigheten fungerar så regering och riksdag får höra det de vill höra...

Det blir ett spännande år och trots min inbitna politiska uppfattning (som inte handlar om den bästa politiska lösningen utan om den minst dåliga) är jag nästan beredd att ge bort min röst på det parti som lovar att lyfta ut Eliasson, Löfving och de regionala ledningarna, se över det orubbade boet (regionerna) och organisera polisen på ett för polis och medborgare optimalt sätt.

Det värsta är dock att ett regimskifte förmodligen bara kommer att resultera i att Dan Eliasson tas ur cirkulation medan resten får fortgå som vanligt i denna organisation med alla dessa påtagliga och konkreta brister.

Hur länge har Sverige och dess invånare tålamod och fördragsamhet med ytterligare en, av Dan Eliasson, bottenkörd myndighet.

 

 

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

5 comments

Om man hade önskat att polisen blev effektivare
så hade man aldrig satt Eliasson som chef.

Många av våra nya invånare känner sig i dag förföljda av polisen
och det var för att ¨minska det problemet som man valde en chef
som hade större förståelse för utsatta människor.

Det var ännu en riktig dräpare, Börje ! Eliasson och Löfving driver framgångsrikt metoden att gå ut med diktat och inte bemöta initierad kritik. Inte en enda gång under dessa tre år har någon av dem bemödat sig att svara på kritik från dej och mej ! Då journalisterna försöker att komma åt dem ändrar de skickligt fokus. Inte ens GW lyckas få in dem i hörnet !

I artikeln tänkte jag främst ta upp den lokala förmågan. Det är ju där de största bristerna är.
Nu satsar man allt på gängskjutningar och sprängningar trots att det visar sig att den hårda kärnan i dessa rivaliserande grupper kanske bara består av 30 personer. Äntligen har man efter den massiva kritiken direkt lyckats bura in några. Det tyder på att man låtit detta fortgå i flera år och Lisa Magnusson skriver i dagens DN : "Pratet om hårdare tag är mest bara flum." Det är hårda ord men efter det facit som nu kommer verkar det vara sanningens ord !

Då det gäller den lokala förmågan så sätter Eliasson fokus på att uppklarningen av våldsbrotten måste bli bättre. Ingenting om den allmänna- i vissa fall totala avlövningen av lokal polisverksamhet. Han säger inte ett ord om bostadsinbrotten och stöldligorna som är det stora gisslet för hela Sverige. BMW-ligorna från Litauen härjar nu i Dalarna och bostadsinbrotten i Stockholmsområdet ökar dramatiskt ! Denna underlåtenheten är så stor att den kan rasera hela polisverksamheten. Det senaste är att man kastat in en "banger" i skolmatsal i Tumba där polisen gjorde ett skolbesök. Det säger något om nivån på angreppen mot blåljuspersonal.

I morse satt Eliasson i soffan hos Jesper Börjesson i TV4. Naturligt blev det störst fokus på att i går blev två personer skjutna i Uppsala och två i Helsingborg, varav en är avliden. Därför blev det inte heller nu ett enda ord om hur den övriga verksamheten fungerar. Nu kan inte Eliasson och Löfving längre få ha dessa problem som ständigt alibi för att annan verksamhet inte fungerar. Polisverksamheten i hela Sverige måste fungera !

Förutom stöldbrottsligheten utgör situationen i de utsatta områdenas skolor stora farhågor. Det är där hela samhället måste samverka för att få en dräglig situation. Det är ganska uppenbart att dessa skolor inte fungerar utan är förvaringsplats för redan kriminella som har gett upp skolan och bara har den som bas- i den mån de vistas där ! Händelsen i Tumba talar sitt tydliga språk !

Nu är det ytterligare två dödsskjutna med några timmars mellanrum, en i Rissne och en i Malmö.
Det blir bara värre och värre men också kommentarerna här på DJ uteblir ! Håller vi alla på att vara paralyserade ? Landet håller på att brytas sönder och Eliasson och politiker står hjälplösa. Har det gått så långt att förebilden nu är Mexiko där polisen inte heller har resurser utan företagarna betalar egna vaktstyrkor ! Oavsett vem som inte tagit sitt ansvar kan inte Eliasson tillåtas att leda en polisverksamhet som alltmer bryter ihop.

GW allas våran ärke professor sa häromdagen att alldrig för ar det vart så få poliser i detta land 2 poliser skulle patrulera halva norrland. Jamen det är ju utmärkt då kan större delen av befolkning demonstrera utantillstånd för det fins ingen polis som kan arrestera dig, där sket sig jesper Bokefors citat:
"Förbjud antidemokratiska organisationer nu - medan staten fortfarande är god"

För inte en jävel bryr sig om ett gäng nazzar paraderar ute i bushen för sig själv än mindre ett gäng hemkomna ISIS pöjkar med AK47!

Poängen är att är du en ISIS pöjke som vill skapa oreda åk bara ut till närmsta
by ute på landsbygden du kan mörda hela byn utan att det knappt märks.

Svärje 2018 välkommen hem.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.