Skip to content

Inte olagligt att neka skolskjuts - 3,5 mil extra skulle innebära merkostnad

Foto: Janerik Henriksson/TT

Arvika kommun hade rätt att neka en 15-årig flicka skolskjuts. Det slog förvaltningsrätten i Karlstad fast efter att flickan själv valt en skola 3,5 mil bort från hemmet. Kammarrätten instämmer nu i den bedömningen.

 

Arvika kommun avslog i oktober förra året en ansökan om skolskjuts för en 15-årig flicka. Grunden för kommunens beslut var att flickan gjort ett aktivt val att gå på en annan skola än den anvisade. Att bevilja skolskjuts till den valda skolan skulle även innebära en merkostnad för kommunen.

Mamman klagade
Flickans mamma överklagade kommunens beslut till Förvaltningsrätten i Karlstad. Mamman hävdade att det inte alls skulle medföra en merkostnad för kommunen att stå för skolskjutsen till skolan som låg i centrala Arvika.

Mamman menade också att det måste vara felaktigt att kommunen fick ta tillbaka redan utgivna respass. Samtliga elever på landsbygden hade redan fått sådana, men senare fått information om att de skulle återkallas.

Sannolik merkostnad
Kommunen hade som skäl för att inte bevilja skolskjuts anfört att det skulle innebära merkostnad för kommunen men inte preciserat hur stora dessa kostnader skulle bli. Förvaltningsrätten ansåg att det var upp till mamman att bevisa att kommunens beslut var olagligt. Mamman hade enligt domstolen inte gjort detta.

Förvaltningsrätten ansåg också att det var sannolikt att det skulle uppkomma merkostnader med hänsyn till skolornas geografiska läge i förhållande till flickans bostad. Den skola flickan hade valt låg drygt 36 kilometer från hemmet.

Avslår överklagandet
Angående respassen konstaterade förvaltningsrätten att det var tveksamt om det kunde betraktas som ett beslut från kommunens sida. Därmed var principen om att gynnande beslut inte får ändras till nackdel för enskild inte tillämplig.

Det framgick från kommunen att flickan hade fått behålla sitt återkallade respass hela höstterminen.

Inte olagligt
Mamman överklagade till kammarrätten i Göteborg som nu avslår överklagandet, då kammarrätten menar att mamman inte visat att beslutet om skolskjuts skulle vara olaligt på något sätt.

Flickans val av skola anses även ha inneburit en ekonomisk svårighet för Arvika kommun när det gällde att ordna skolskjuts.

Den skola som anvisats flyttades till Arvika från höstterminen 2017 men det påverkade inte beslutet om att ett år tidigare neka 15-åringen skolskjuts till en skola i stan.

  • Alt-texten
    Carina Johansson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt