Skip to content

Ingen tvångsvård för gravid tonårsflicka i våldsam hederskultur - inte "socialt nedbrytande"

Foto: DJ

Den gravida 17-åringen lever i en hederskultur och har misshandlats av sin sambo. Att hon vill återvända dit handlar dock inte om ett "socialt nedbrytande beteende" utan om "en bristande insikt i riskerna för att hon kan komma att utsättas för våld". Kammarrätten slår därför fast att flickan inte ska tvångsvårdas.

 

I somras beslutade Socialnämnden i Oskarshamns kommun att den 17-årig flickan skulle omhändertas med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Beslutet fastställdes av Förvaltningsrätten i Växjö.

Socialnämnden begärde också att flickan skulle få fortsatt vård enligt LVU eftersom inte borde återvända till sin sambo. Orsaken var att flickan hade misshandlats av sin sambo sedan hon kom till Sverige år 2015 tillsammans med sambon och hans familj.

Barnäktenskap ogiltigförklarades
Hon hade då varit gift med mannen men äktenskapet hade ogiltigförklarats av svenska myndigheter med hänvisning till hennes låga ålder.

Paret har en son som föddes i Sverige år 2016 och i flickan var nu gravid med sitt andra barn.

Att flickan hade tagit tillbaka sina påståenden om att hon hade misshandlats berodde enligt socialnämnden på påtryckningar från familjen.

Socialnämndens utredning redovisas i förvaltningsrättens dom: 

"Hon har bett om hjälp att lämna sambon, men har sedan återtagit sin berättelse om våld eller osämja och gått tillbaka till honom... Det finns skäl att misstänka att hon, utifrån ett hedersperspektiv, påverkats av både sin och sambons familj i sina val att gå tillbaka."

"Om hon återgår till sambon är risken stor att hon kommer fortsätta att utsättas för våld och att våldet ökar utifrån att hon vanärat familjens heder genom att berätta om våldet och lämna sambon." 

Att hon hade misshandlats styrktes bland annat av ett läkarintyg.

Socialt nedbrytande beteende
Enligt socialnämnden uppvisade flickan "ett socialt nedbrytande beteende" genom att vilja återförenas med sin sambo och hon borde därför hindras från detta genom att tvångsvårdas enligt LVU.

Flickan, å sin sida, ville inte få vård utan återvända till sin sambo. Hon påstod att hon hade ljugit på uppmaning från sin mamma och att syftet var att mamman ville få uppehållstillstånd i Sverige genom anknytning till flickan.

Förvaltningsrätten trodde dock inte på flickans berättelse utan slog fast att hon, genom att söka sig tillbaka till sin våldsamma sambo, hade ett "socialt nedbrytande beteende".

Förvaltningsrätten skrev:

"Vid placeringar i HVB-hem har hon, trots omfattande övervakning, avvikit ett flertal gånger för att återvända till sambon... Uppgifter från asylboende och polis visar att sambon har ett aggressivt beteende och svårigheter att hantera känslor när han blir arg och upprörd."

"Genom att aktivt söka sig tillbaka till en miljö där hon far illa anser förvaltningsrätten att hennes beteende utgör ett socialt nedbrytande beteende som innebär en påtaglig risk för hennes hälsa och utveckling."

Bristande insikt i riskerna
Förvaltningsrätten slog därmed fast att flickan hade ett vårdbehov enligt LVU och att hon skulle tvångsvårdas.

Domen överklagades till Kammarrätten i Jönköping som nyligen gick på motsatt linje.

Kammarrätten slår i och för sig slår fast att flickan har utsatts för våld men att hennes vilja att återvända till sambon.

Kammarrätten skriver:

"Om vård ska kunna beredas X (flickan) med stöd av 3 § LVU krävs emellertid att hon själv genom sitt beteende utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att skadas. X agerande till följd av sin vilja att återförenas med mannen och dennes familj innebär enligt kammarrättens mening att hon utsätter sig för risker men kan inte anses bryta mot samhällets grundläggande normer." 

River upp förvaltningsrättens dom
Enligt kammarrätten handlar detta inte om "ett socialt nedbrytande beteende" i lagens mening utan om "ett utslag av att hon som ung mamma befinner sig i en utsatt situation utan andra anhöriga i Sverige samt av att hon har en bristande insikt i riskerna för att hon kan komma att utsättas för våld".

Kammarrätten river därför upp förvaltningsrättens dom och beslutar att flickan inte ska tvångsvårdas enligt LVU.

 

  • Alt-texten
    Malin Roubert

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt