Skip to content

HD: Chattkonversation visar att vittnen kan ha ljugit om våldtäkt - tonårspojkes fall ska prövas igen

Högsta domstolen. Foto: DJ

En chattkonversation mellan den 14-åriga flickan och två vittnen visar att vittnen kan ha ljugit under våldtäktsrättegången. Högsta domstolen beslutar därför att den 16-årige pojke som dömdes i tingsrätten ska få återta den återkallelse av sitt överklagande som han tidigare har gjort i hovrätten.

 

Den 16-årige pojken dömdes i Vänersborgs tingsrätt för våldtäkt mot barn. Enligt domen hade han sex med en 14-årig flicka på en toalett på den skola där båda går.

Pojken nekade till brott. Enligt honom var det i själva verket flickan som, på eget initiativ, hade velat ha sex med honom på toaletten. Hon hade blivit sur när han hade gått därifrån eftersom han inte var intresserad.

Stöd i vittnesmålen
Tingsrättens förkastade dock pojkens version med hänvisning till bland annat vittnesmål från kurator och vänner som styrkte flickans berättelse.

Tingsrätten ansåg att det var bevisat att det var pojken som hade lett flickan in på toaletten och där förmått henne att ha sex - trots att hon egentligen inte ville. Något våld eller tvång hade dock inte förekommit.

Flickan och pojken hade inte någon kärleksrelation och pojken kände dessutom till att flickan inte hade fyllt 15 år.

Våldtäkt mot barn
Pojken dömdes för våldtäkt mot barn till ungdomsvård och att betala 115 000 kronor i skadestånd till flickan. En del av skadeståndet skulle betalas av pojkens föräldrar.

Försvaret överklagade domen till Hovrätten för Västra Sverige men valde senare att återkalla sitt överklagande. Hovrätten skrev då av målet.

Försvaret har därefter vänt sig till Högsta domstolen och begärt att hovrättens avskrivningsbeslut ska undanröjas och att målet ska återförvisas till hovrätten för rättegång.

Chattkonversation
Enligt försvaret har det kommit fram ny bevisning som gör att saken har hamnat i ett nytt läge.

Högsta domstolen skriver i sitt beslut:

"Som grund för yrkandet har de anfört att det efter hovrättens beslut har framkommit bevisning om att vittnen uppmanats att mot betalning ljuga i rättegången och att ett av vittnena meddelat att hon hade för avsikt att ljuga. Till styrkande av sina påståenden har klagandena ingett och åberopat bl.a. chattkonversation mellan målsäganden och två av vittnena." 

Riksåklagaren har fått yttra sig och medger att Högsta domstolen tar upp fallet på grund av "synnerliga skäl". 

Högsta domstolen konstaterar att huvudregeln när det gäller återkallelse av ett överklagande som resulterar i avskrivning är att målet inte kan återupptas.

Inte undantagslös
Regeln är dock inte undantagslös utan avskrivningsbeslutet kan undanröjas - bland annat när det finns resningsgrundade omständigheter eller om det har förekommit ett grovt rättegångsfel.

HD skriver:

"Efter det att X (pojken och hans föräldrar) har återkallat sina överklaganden i hovrätten, har det kommit fram uppgifter om att målsäganden och två av vittnena i målet pratat om att ett av vittnena skulle ljuga i rättegången. Detta utgör en sådan omständighet som innebär att klagandena bör få ta tillbaka sina återkallelser." 

HD beslutar därför att undanröja försvarets tidigare återkallelse och överlämna målet till hovrätten för ny handläggning.

 

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

16 comments

Ännu en gång kommer det fram som man undrat över.Varför sätter Domstolar så stark tilltro på vitten och deras vittnesmål och påståenden?Lämpliga vittnen som finns tillhanda så lägligt för Målsäganden är för mig tvivelaktiga.Och hur många falska vittnesmål har fått oskyldiga dämda?Det finns ingen anledning för vittnen att ljuga påstår ibland Domstolar?Människor ljuger

Exakt min käpphäst Håkan. Människor ljuger för att de kan och vill. Och domstolarna köper det naivt, gång efter annan. Man kan ju dessutom fråga sig hur en kurator kan bevisa att en våldtäkt är begången, om han/hon inte sett det. Det finns massor med skäl till att någon mår dåligt efter i princip vilken händelse som helst, det styrker alltså ingenting att mä reagerat och sagt saker på ett visst sätt efter en påstådd händelse. Häxbränning liknar bevisreglerna mest.

Svar på "hur många falska vittnesmål har fått oskyldiga dömda" är fastställt flera tusen per år.
De falska angivarna och vittnena som begått mened undgår dessutom för det mesta åtal, undgår i lagar stiftade straffpåföljder och de facto utgör att mörkertalet oskyldiga dömda, är ännu större.

Att "Chattkonversationer ansetts visa att (målsäganden) och dennes vittnen under ed ljugit om våldtäkten" har HD denna gång ansetts utgjort återförvisning till hovrätten, men samma HD med samma justitieråd har avseende ett stort antal justitiemord totalt ignorerat exakt samma och betydligt starkare bevismaterial.
Mvh Thérèse Angélique med Pro Bono Team

Kvinnan har 115 000 kr att ljuga om detta. Om staten tog bort möjligheten för att "offret" får pengar kommer antalet anmälningar sjunka till nära noll. Staten Sverige har dubbelbestrafning, böter eller fängelse sedan ett skadestånd som en livstid att betala för många.

En för alla som du kallar dig för. Det är klart att staten inte kan ta bort skadestånd , för hur hade du tänkt att de som på riktigt blir utsatta skall få skadestånd? Skadestånd ifrån domstolar skall självklart alltid vara med i bilden, men bara i de fall där brottet begåtts. Sedan är det en annan sak att försäkringsbolagen rimligtvis får ändra på att per automatik ersätta alla som gör en anmälan utan att det ens finns en lagakraftvunnen dom. De borde istället själva förbehålla sig rätten att antingen betala ut eller ej i de fall där ärendena läggs ned, genom att själva ta del av utredningen och förundersökning o.s.v. Fast inte att de skall ersätta i varje fall som läggs ned per automatik, för det gör ju däremot att många blir frestade till att falskeligen anmäla ja.

Det är inte skadestånds delen det är fel på, utan snarare en lagstiftning som bjuder in sådana falska anmälningar. Fler kommer det att bli med åren i och med samtyckeslagstiftningen som öppnar upp ytterligare nya portaler för åtal endast innehållande berättelser.

https://www.youtube.com/watch?v=kYd3Gq9272o

@En för alla.
Inkompetenta förhörsledare, förundersökningsledare är yttersta orsak till tusentals åtal utan rättslig grund och avseende ”Om staten tog bort möjligheten för att offret får pengar kommer antalet anmälningar sjunka till nära noll” är inte lösningen ty lösningen är.
Förhörsledare och förundersökningsledare ska inte tillåtas att enbart utreda specifika brott, ty tusentals bevis finns för att de av egna åsikter uppsåtligt både manipulerar och å det grövsta styr förhören och till domstolarna inlämnade skriftliga och filmade förhör är dessutom så till den grad urkundsförfalskade att om originalförhören kom till allmänheten kännedom, skulle det bli uppror!

Målsägande med oavsett sant eller falska angivelse med sanna eller falska vittnen och misstänkta med vittnen ska bemöts lika, vilket aldrig sker i Sverige ty anmälaren (Mä) anses direkt utgöra brottsoffer och med vittnen erbjuds de stöd etcetera, vilket av dem sant eller falskt anmälda med vittnen, inte erbjuds.
Lösningen på upprättandet av i Sverige rättssäkerhet är utrensning av inkompetenta politiker och att kunskapskrav och kompetens ställs på kommande kommun och rikspolitiker följt av, total destruering av de enormt omfattande brustna länkar i hela rättskedjan som är rådande innefattande, att alla falska angivare med vittnen som fastställt begått mened - ska utan undantag - åtalas och dömas till i lagar stiftade skadestånd och fängelse, vilket är straffskala.

Avseende: Staten Sverige dubbelbestraffning”, är det faktiskt oundviklig konsekvens av att vem som helst utan enda renommé, utbildning eller i övrigt kunskap om någonting kan bli rikspolitiker och statens kontrollmyndigheter och domstolar är politiskt styrda av den enorma inkompetens rikspolitiker med av dem inplockade anhöriga i hela släktled besitter, tillika har de premierings rätt och av dem premierade i tillsynsmyndigheter RÅ, JK, JO och Domstolarnas Ordförandena och Justitieråd vara eller inte vara desamma, utgör att Sverige är den mest anmälda och mest dömda EU medlemsstaten för så ock Brott mot FN Tortyrförbud!
Mvh.

Thérèse Angélique, det finns ytterligare en apparat i kedjan som gör att det ser ut på detta vis och det är fega råttor till advokater som ofta försöker pressa klienter till att godta att de blivit oskyldigt dömda. Det gör att HD sitter för tryggt och i sin tur kan fortsätta skydda domstolarna och avslå , då advokater godtar läget. Hade de strejkat och demonstrerat , så hade de kanske börjat närma sig grannlandet Norge som ligger 16 gånger så bättre än Sverige när det kommer till detta område. Det är en grov skillnad till ett land som dessutom är hälften så stort som Sverige. Visst politiker är ju totalt fel ute och har ingen som helst inblick, men då borde ju advokater och domstolar stå på sig. Det enda sättet för domstolarna att markera för politikerna är ju att bevilja fler resning för att markera, innan det rasar helt. Fast det kanske måste rasa helt innan det blir en förändring.

http://verbalt.se/norge--ett-f-red-me.htm

@Paradox.
Av dig publicerat är faktum som inte kan motsägas.

Avseende "fega råttor till advokater som ofta försöker pressa klienter till att godta att de blivit oskyldigt dömda" skulle jag vilja tillägga att oförsvarbart är att ingen rättsinstans vidtar åtgärder mot advokater som till och med i strid mot Advokatsamfundets regler kontaktar och erbjuder att åta sig uppdrag till x antal hundratusentals kronor och samma sekund de mottagit av dem själva bestämt flera tiotusentals kronor i förskott, inträder genuint kriminellt advokatagerande.

Information att allt som yttras spela in avskräcker inte dessa advokater som så ock inför vittnen iskallt svarar att samfundets beskyddarregel utgör att ingen annan advokat åtar sig uppdrag mot advokatkollegor och när Samfundet, RÅ, JO och JK tillsetts bevismaterialen avseende dessa ett stort antal genuint kriminella advokater grovt organiserade oegentligheter är enda följd, omedelbar och total mörkläggning!
Mvh.

Thérèse Angélique, ja jag tänkte mest att människor överlag som blivit oskyldigt dömda och kontaktar advokater och faktiskt ändå har nya starka bevis, så har många advokater lärt sig ett fint uttryck som " det är svårt att få resning", vilket innebär att advokaterna redan i förväg är positionerade till att skydda HDs korrupta nät ytterligare ett steg. Om inte ens advokaterna vill se ändring , så kan man ju undra vilka som annars ska vilja det. Vissa advokater uttrycker till och med att "det skall vara svårt att få resning" (vilket jag sett intervju på i någon tidning) viket innebär att de till och med supportar HD. Det är ju klart som tusan att det finns grova brister utan dess like, när endast 1 per 200 beviljas resning. Det behövs inte mer än sunt förnuft för att begripa att det för tusan måste vara mer än 1 per 200 som uppfyller kraven. Då är det verkligen otroligt mycket som inte stämmer i kedjan. Det är totalt ofattbart att massmedia, politiker och domstolar kunnat mörka och gömma undan ärendena och hålla på att marschera i den takten som de har gjort i många år.

Jag håller med dig till fullo: det finns många tysta och rädda advokater som sitter med armarna i kors istället för att tillvarata klienternas intressen fullt ut, medan denna orättvisa tillåts pågå. De är rädda för att stöta sig med andra personer inom rättsväsendet och för att betraktas som obekväma. Åtminstone borde de protestera vilt när deras klienter som i en hel del fall inte minst under senare tid, fälls i hovrätten på exakt samma bevisning som de friats på i tingsrätten. Vilket tycks ha blivit allt vanligare under senare tid, både i våldtäktsmål och i andra allvarliga brottmål. Trots att tyngdpunkten i rättsprocessen ska ligga i tingsrätten så är en friande dom i tingsrätten inte värd ett dyft om hovrätten bestämmer sig för att ändra den. De tolkar den ofta knapphändiga bevisningen helt olika. Förfarandet borde vara så att HD automatiskt prövar ett överklagande när underinstanserna är oeniga. Det enda sättet att åstadkomma en förändring är att fler ombud som ju är en del av systemet protesterar vilt. Det är de som tillsammans med klienten kan det enskilda fallet bäst och det har större tyngd när en som själv är en del av systemet protesterar än när utomstående gör det. Mordet som var ett justitiemord. När man läser hovrättens fällande dom för mord i det sk. badkarsmordet där RÅ nu sent omsider tillstyrkt resning, blir man chockad över hur lite som krävs för att fälla någon för det allvarligaste brottet mord och döma denne till 15 års fängelse. Rättsläkaren var inte ens säker på vad som var dödsorsaken. Ändå kunde en i och för sig oenig hovrätt slå fast bortom rimligt tvivel att mannen hade dränkts. Trots total avsaknad av teknisk bevisning. Polisen hade inte ens brytt sig om att göra någon brottsplatsundersökning, vilket lades den dömde till last som nu suttit oskyldigt dömd i fängelse i 9 år. Det finns ännu fler skandal-domar i våldtäktsmål. Vissa mål är smått komiska där mä. slitit av sig alla sina paltor och sedan hoppat helnäck i säng med första bästa kille för att dagen därpå hävda att hon våldtagits. Även ett par fall där filminspelning med mobilkamera och övervakningskamera bevisat att det inte ägt rum någon våldtäkt. Det finns visst ingen måtta på galenskaperna. Ett stort problem är att domstolarna uppmuntrar galenskaperna genom att trots avsaknaden av oberoende bevisning som vittnen, godta målsägandens berättelse. Framstår mä bara som någorlunda normalt funtad och berättar någorlunda sammanhängande, så köper man oftast hennes berättelse rakt av. Rena självklarheter som att mä underkastat sig en läkarundersökning och gjort en anmälan direkt, ansågs nyligen av Hovrätten för Västra Sverige utgöra bevis för att hon blivit våldtagen. I andra fall är det dock inte något hinder fast mä dröjt flera år med sin anmälan. Med stor avsky har jag kunnat notera att domstolarna älskar att döma i gamla skåpmatsmål oberoende av ärendetyp. Ju äldre desto bättre, tycks resonemanget gå. Även det nu beskrivna fallet är oerhört upprörande där det verkliga offret är den dömde. Motivet till de falska anmälningarna är många gånger ekonomiska och att folk gör saker i berusat tillstånd som de inte skulle gjort annars. Sedan är hela samhället uppbyggt så att det alltid är någon annans fel, folk vägrar ta ansvar för sina egna handlingar. I många fall är motivet så simpelt att de varit otrogna och för att rädda förhållandet så drar de till med en rövarhistoria att de blivit våldtagna. I andra fall hämnas kvinnan för att mannen lämnat henne och inte sällan är anklagelserna ett tillhygge i en vårdnadstvist. När det sedan uppdagas justitiemord så vägrar ansvariga politiker och tillsynsmyndigheterna erkänna att det finns systemfel som behöver rättas till, utan hävdar att den felaktiga fällande domen är resultatet av ett enstaka olycksfall i arbetet. Med en åsnas envishet duckar ansvariga politiker frågan om ett fristående resningsinstitut eller en reformering av HD så att vi får en resnings-domstol och en Högsta domstol värd namnet. En Högsta domstol där uppdraget att skippa rättvisa är prioritet nummer ett och att skapa prejudikat kommer i andra hand. Vi kan inte ha en ordning där enbart de som lyckas få media att gräva i sitt fall, beviljas resning. Sverige är värd ett bättre öde än en Högsta Domstol där en del ledamöter abdikerat från sitt ansvar och anser att HD inte ska vara den yttersta garanten för rättvisa. Varje land som gör anspråk på att vara en rättsstat borde ha råd att hålla sig med en domstolsförfarande värd namnet där det sker en ordentlig prövning i alla tre instanser.

Paul Peder, du har som vanligt fullständigt rätt i varje ord du skriver. Sedan tycker jag inte heller att det skall finnas någon Riksåklagare som dessutom skall fortsätta envisas hej vilt när oskyldiga kommer in med en resnings ansökan. HD bör själva omgående avgöra om den bevisning som inkommit på riktigt är avgörande och sedan bara bita i ihop och bevilja de som skall beviljas. Det skall inte behöva vara värre än så. Förr eller senare måste de börja vänja sig vid att det skall bli normalt att återförvisa mål till Hovrätterna så att ingen skall behöva bli chockad längre. De måste börja ta klivet att normalisera det hela, så att de sedan bekvämt bara gör rätt för sig. Då kommer allmänheten och även domstolarna lättare att börja acceptera att mål som gått helt snett bara skall rättas till, istället för som nu där de gjort det så ansträngt att ingen vill ta första steget, utan att alla bara skyddar varandra. Det kommer ändå spricka till slut, och då är det bäst de börjar ta tag i det redan nu, även om de egentligen borde ha börjat och gjort på det viset redan för 20 år sedan.

Jag håller med dig till fullo: det finns många tysta och rädda advokater som sitter med armarna i kors istället för att tillvarata klienternas intressen fullt ut, medan denna orättvisa tillåts pågå. De är rädda för att stöta sig med andra personer inom rättsväsendet och för att betraktas som obekväma. Åtminstone borde de protestera vilt när deras klienter som i en hel del fall inte minst under senare tid, fälls i hovrätten på exakt samma bevisning som de friats på i tingsrätten. Vilket tycks ha blivit allt vanligare under senare tid, både i våldtäktsmål och i andra allvarliga brottmål. Trots att tyngdpunkten i rättsprocessen ska ligga i tingsrätten så är en friande dom i tingsrätten inte värd ett dyft om hovrätten bestämmer sig för att ändra den. De tolkar den ofta knapphändiga bevisningen helt olika. Förfarandet borde vara så att HD automatiskt prövar ett överklagande när underinstanserna är oeniga. Det enda sättet att åstadkomma en förändring är att fler ombud som ju är en del av systemet protesterar vilt. Det är de som tillsammans med klienten kan det enskilda fallet bäst och det har större tyngd när en som själv är en del av systemet protesterar än när utomstående gör det. Mordet som var ett justitiemord. När man läser hovrättens fällande dom för mord i det sk. badkarsmordet där RÅ nu sent omsider tillstyrkt resning, blir man chockad över hur lite som krävs för att fälla någon för det allvarligaste brottet mord och döma denne till 15 års fängelse. Rättsläkaren var inte ens säker på vad som var dödsorsaken. Ändå kunde en i och för sig oenig hovrätt slå fast bortom rimligt tvivel att mannen hade dränkts. Trots total avsaknad av teknisk bevisning. Polisen hade inte ens brytt sig om att göra någon brottsplatsundersökning, vilket lades den dömde till last som nu suttit oskyldigt dömd i fängelse i 9 år. Det finns ännu fler skandal-domar i våldtäktsmål. Vissa mål är smått komiska där mä. slitit av sig alla sina paltor och sedan hoppat helnäck i säng med första bästa kille för att dagen därpå hävda att hon våldtagits. Även ett par fall där filminspelning med mobilkamera och övervakningskamera bevisat att det inte ägt rum någon våldtäkt. Det finns visst ingen måtta på galenskaperna. Ett stort problem är att domstolarna uppmuntrar galenskaperna genom att trots avsaknaden av oberoende bevisning som vittnen, godta målsägandens berättelse. Framstår mä bara som någorlunda normalt funtad och berättar någorlunda sammanhängande, så köper man oftast hennes berättelse rakt av. Rena självklarheter som att mä underkastat sig en läkarundersökning och gjort en anmälan direkt, ansågs nyligen av Hovrätten för Västra Sverige utgöra bevis för att hon blivit våldtagen. I andra fall är det dock inte något hinder fast mä dröjt flera år med sin anmälan. Med stor avsky har jag kunnat notera att domstolarna älskar att döma i gamla skåpmatsmål oberoende av ärendetyp. Ju äldre desto bättre, tycks resonemanget gå. Även det nu beskrivna fallet är oerhört upprörande där det verkliga offret är den dömde. Motivet till de falska anmälningarna är många gånger ekonomiska och att folk gör saker i berusat tillstånd som de inte skulle gjort annars. Sedan är hela samhället uppbyggt så att det alltid är någon annans fel, folk vägrar ta ansvar för sina egna handlingar. I många fall är motivet så simpelt att de varit otrogna och för att rädda förhållandet så drar de till med en rövarhistoria att de blivit våldtagna. I andra fall hämnas kvinnan för att mannen lämnat henne och inte sällan är anklagelserna ett tillhygge i en vårdnadstvist. När det sedan uppdagas justitiemord så vägrar ansvariga politiker och tillsynsmyndigheterna erkänna att det finns systemfel som behöver rättas till, utan hävdar att den felaktiga fällande domen är resultatet av ett enstaka olycksfall i arbetet. Med en åsnas envishet duckar ansvariga politiker frågan om ett fristående resningsinstitut eller en reformering av HD så att vi får en resnings-domstol och en Högsta domstol värd namnet. En Högsta domstol där uppdraget att skippa rättvisa är prioritet nummer ett och att skapa prejudikat kommer i andra hand. Vi kan inte ha en ordning där enbart de som lyckas få media att gräva i sitt fall, beviljas resning. Sverige är värd ett bättre öde än en Högsta Domstol där en del ledamöter abdikerat från sitt ansvar och anser att HD inte ska vara den yttersta garanten för rättvisa. Varje land som gör anspråk på att vara en rättsstat borde ha råd att hålla sig med en domstolsförfarande värd namnet där det sker en ordentlig prövning i alla tre instanser.

Jag håller med dig till fullo: det finns många tysta och rädda advokater som sitter med armarna i kors istället för att tillvarata klienternas intressen fullt ut, medan denna orättvisa tillåts pågå. De är rädda för att stöta sig med andra personer inom rättsväsendet och för att betraktas som obekväma. Åtminstone borde de protestera vilt när deras klienter som i en hel del fall inte minst under senare tid, fälls i hovrätten på exakt samma bevisning som de friats på i tingsrätten. Vilket tycks ha blivit allt vanligare under senare tid, både i våldtäktsmål och i andra allvarliga brottmål. Trots att tyngdpunkten i rättsprocessen ska ligga i tingsrätten så är en friande dom i tingsrätten inte värd ett dyft om hovrätten bestämmer sig för att ändra den. De tolkar den ofta knapphändiga bevisningen helt olika. Förfarandet borde vara så att HD automatiskt prövar ett överklagande när underinstanserna är oeniga. Det enda sättet att åstadkomma en förändring är att fler ombud som ju är en del av systemet protesterar vilt. Det är de som tillsammans med klienten kan det enskilda fallet bäst och det har större tyngd när en som själv är en del av systemet protesterar än när utomstående gör det. Mordet som var ett justitiemord. När man läser hovrättens fällande dom för mord i det sk. badkarsmordet där RÅ nu sent omsider tillstyrkt resning, blir man chockad över hur lite som krävs för att fälla någon för det allvarligaste brottet mord och döma denne till 15 års fängelse. Rättsläkaren var inte ens säker på vad som var dödsorsaken. Ändå kunde en i och för sig oenig hovrätt slå fast bortom rimligt tvivel att mannen hade dränkts. Trots total avsaknad av teknisk bevisning. Polisen hade inte ens brytt sig om att göra någon brottsplatsundersökning, vilket lades den dömde till last som nu suttit oskyldigt dömd i fängelse i 9 år. Det finns ännu fler skandal-domar i våldtäktsmål. Vissa mål är smått komiska där mä. slitit av sig alla sina paltor och sedan hoppat helnäck i säng med första bästa kille för att dagen därpå hävda att hon våldtagits. Även ett par fall där filminspelning med mobilkamera och övervakningskamera bevisat att det inte ägt rum någon våldtäkt. Det finns visst ingen måtta på galenskaperna. Ett stort problem är att domstolarna uppmuntrar galenskaperna genom att trots avsaknaden av oberoende bevisning som vittnen, godta målsägandens berättelse. Framstår mä bara som någorlunda normalt funtad och berättar någorlunda sammanhängande, så köper man oftast hennes berättelse rakt av. Rena självklarheter som att mä underkastat sig en läkarundersökning och gjort en anmälan direkt, ansågs nyligen av Hovrätten för Västra Sverige utgöra bevis för att hon blivit våldtagen. I andra fall är det dock inte något hinder fast mä dröjt flera år med sin anmälan. Med stor avsky har jag kunnat notera att domstolarna älskar att döma i gamla skåpmatsmål oberoende av ärendetyp. Ju äldre desto bättre, tycks resonemanget gå. Även det nu beskrivna fallet är oerhört upprörande där det verkliga offret är den dömde. Motivet till de falska anmälningarna är många gånger ekonomiska och att folk gör saker i berusat tillstånd som de inte skulle gjort annars. Sedan är hela samhället uppbyggt så att det alltid är någon annans fel, folk vägrar ta ansvar för sina egna handlingar. I många fall är motivet så simpelt att de varit otrogna och för att rädda förhållandet så drar de till med en rövarhistoria att de blivit våldtagna. I andra fall hämnas kvinnan för att mannen lämnat henne och inte sällan är anklagelserna ett tillhygge i en vårdnadstvist. När det sedan uppdagas justitiemord så vägrar ansvariga politiker och tillsynsmyndigheterna erkänna att det finns systemfel som behöver rättas till, utan hävdar att den felaktiga fällande domen är resultatet av ett enstaka olycksfall i arbetet. Med en åsnas envishet duckar ansvariga politiker frågan om ett fristående resningsinstitut eller en reformering av HD så att vi får en resnings-domstol och en Högsta domstol värd namnet. En Högsta domstol där uppdraget att skippa rättvisa är prioritet nummer ett och att skapa prejudikat kommer i andra hand. Vi kan inte ha en ordning där enbart de som lyckas få media att gräva i sitt fall, beviljas resning. Sverige är värd ett bättre öde än en Högsta Domstol där en del ledamöter abdikerat från sitt ansvar och anser att HD inte ska vara den yttersta garanten för rättvisa. Varje land som gör anspråk på att vara en rättsstat borde ha råd att hålla sig med en domstolsförfarande värd namnet där det sker en ordentlig prövning i alla tre instanser.

Att en 14-åring på detta vis ska kunna bedra rättsväsendet och en målsägande på > 100 000 kr är minst sagt skrämmande. Allt hon har behövt göra är att sitta hos skolkuratorn och berätta lite om "våldtäkten". Det räcker som "vittnesmål". Hon är inte ens straffmyndig!

#metoo

Ja snart kommer väl de oskyldiga -too

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.