Skip to content

HD: Chattkonversation visar att vittnen kan ha ljugit om våldtäkt - tonårspojkes fall ska prövas igen

Högsta domstolen. Foto: DJ

En chattkonversation mellan den 14-åriga flickan och två vittnen visar att vittnen kan ha ljugit under våldtäktsrättegången. Högsta domstolen beslutar därför att den 16-årige pojke som dömdes i tingsrätten ska få återta den återkallelse av sitt överklagande som han tidigare har gjort i hovrätten.

 

Den 16-årige pojken dömdes i Vänersborgs tingsrätt för våldtäkt mot barn. Enligt domen hade han sex med en 14-årig flicka på en toalett på den skola där båda går.

Pojken nekade till brott. Enligt honom var det i själva verket flickan som, på eget initiativ, hade velat ha sex med honom på toaletten. Hon hade blivit sur när han hade gått därifrån eftersom han inte var intresserad.

Stöd i vittnesmålen
Tingsrättens förkastade dock pojkens version med hänvisning till bland annat vittnesmål från kurator och vänner som styrkte flickans berättelse.

Tingsrätten ansåg att det var bevisat att det var pojken som hade lett flickan in på toaletten och där förmått henne att ha sex - trots att hon egentligen inte ville. Något våld eller tvång hade dock inte förekommit.

Flickan och pojken hade inte någon kärleksrelation och pojken kände dessutom till att flickan inte hade fyllt 15 år.

Våldtäkt mot barn
Pojken dömdes för våldtäkt mot barn till ungdomsvård och att betala 115 000 kronor i skadestånd till flickan. En del av skadeståndet skulle betalas av pojkens föräldrar.

Försvaret överklagade domen till Hovrätten för Västra Sverige men valde senare att återkalla sitt överklagande. Hovrätten skrev då av målet.

Försvaret har därefter vänt sig till Högsta domstolen och begärt att hovrättens avskrivningsbeslut ska undanröjas och att målet ska återförvisas till hovrätten för rättegång.

Chattkonversation
Enligt försvaret har det kommit fram ny bevisning som gör att saken har hamnat i ett nytt läge.

Högsta domstolen skriver i sitt beslut:

"Som grund för yrkandet har de anfört att det efter hovrättens beslut har framkommit bevisning om att vittnen uppmanats att mot betalning ljuga i rättegången och att ett av vittnena meddelat att hon hade för avsikt att ljuga. Till styrkande av sina påståenden har klagandena ingett och åberopat bl.a. chattkonversation mellan målsäganden och två av vittnena." 

Riksåklagaren har fått yttra sig och medger att Högsta domstolen tar upp fallet på grund av "synnerliga skäl". 

Högsta domstolen konstaterar att huvudregeln när det gäller återkallelse av ett överklagande som resulterar i avskrivning är att målet inte kan återupptas.

Inte undantagslös
Regeln är dock inte undantagslös utan avskrivningsbeslutet kan undanröjas - bland annat när det finns resningsgrundade omständigheter eller om det har förekommit ett grovt rättegångsfel.

HD skriver:

"Efter det att X (pojken och hans föräldrar) har återkallat sina överklaganden i hovrätten, har det kommit fram uppgifter om att målsäganden och två av vittnena i målet pratat om att ett av vittnena skulle ljuga i rättegången. Detta utgör en sådan omständighet som innebär att klagandena bör få ta tillbaka sina återkallelser." 

HD beslutar därför att undanröja försvarets tidigare återkallelse och överlämna målet till hovrätten för ny handläggning.

 

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt