Skip to content

Handlade inte om att "sätta dit" mannen - tidigare frikänd fälls för överfallsvåldtäkt

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Hovrätten river upp en tidigare friande dom från Göteborgs tingsrätt och fäller en man i 20-årsåldern för en överfallsvåldtäkt mot en kvinna hösten 2015 på en lekplats. Tingsrätten ansåg att kvinnan "var sur" på mannen och ville "sätta dit" honom men hovrätten dömer honom till 18 månaders fängelse och utvisning.

 

Våldtäkten ska ha genomförts i ett så kallat lektorn på en lekplats i närheten av Nordstan i Göteborg hösten 2015. Mannen och kvinnan kände inte varandra men hade börjat prata, sedan hade de promenerat tillsammans och kvinnan hade även lånat hans mobiltelefon.

När de kom till lekplatsen hade han plötsligt slitit tag i henne och knuffat in henne i ett lektorn där han hade dragit sönder hennes kläder och genomfört ett samlag med henne mot hennes vilja.

Efteråt hade kvinnan ringt till SOS Alarm och samtidigt följt efter mannen. Polisen kunde därför gripa honom.

Hotat att anmäla honom
Mannen nekade i polisförhören till att ha haft samlag med kvinnan men vid tingsrättsförhandlingarna hävdade han att parterna haft samlag på kvinnans initiativ. Enligt mannen hade hon sedan försökt tvinga av honom hans mobiltelefon genom att hota med att anmäla honom för våldtäkt.

Tingsrätten ansåg den omständigheten att kvinnan hade följt efter mannen efter händelsen tydde på att "hon var sur på honom eftersom hon inte fick mobilen och ville sätta dit honom för det".

Påverkad av heroin
Tingsrätten konstaterade också att kvinnan hade varit påverkad av heroin, i behov av pengar och varit "inne i en aktiv missbruksperiod". Hon framstod också enligt tingsrätten som den fysiskt starkare av de båda.

Att mannen först i tingsrätten medgett samlag eftersom han inte vågat berätta detta för polisen var enligt tingsrätten inte konstigt eftersom "han kommer från ett annat land med en annan kultur där erfarenheterna av polisen kan vara mindre positiva". Mannen friades därför. Två av rättens ledamöter var dock skiljaktiga och ville fälla för våldtäkt.

Kunde inte försvara sig
Men hovrätten för Västra Sverige river upp domen och dömer mannen till 18 månaders fängelse för våldtäkt.

Hovrätten anser tvärtemot tingsrätten att det faktum kvinnan trots sitt missbruk följt efter mannen, sett till att han gripits och därefter underkastat sig en gynundersökning talar för att hon utsatts för ett övergrepp. Kvinnans narkotikapåverkan innebar enligt hovrätten att hon "måste ha haft svårigheter att försvara sig" även om hon varit kraftigare byggd än mannen.

Kvinnans uppgifter hade enligt hovrätten dessutom varit konsekventa och hade stöd av DNA-bevisning. 

Övertygande teknisk bevisning
Hovrätten kommenterar också att mannen först i domstol medgett att han och kvinnan haft samlag, efter att åklagaren lagt fram sin bevisning. Detta trots att han även tidigare konfronterats med "övertygande teknisk motbevisning i form av resultat av DNA-undersökningar".

Mannens förhållningssätt under förundersökningen och rättegången ger enligt hovrätten intryck av att han har "försökt anpassa sina uppgifter utifrån det då rådande bevisläget". Hans trovärdighet kan därför "starkt ifrågasättas", anser rätten som också konstaterar att det är "mindre sannolikt" att kvinnan skulle ha gjort en falsk våldtäktsanmälan bara för att hon inte fått mannens mobiltelefon.

Karaktären av överfallsvåldtäkt
Hovrättens slutsats är att kvinnans version ska läggas till grund för bedömningen och mannen ska därför dömas för våldtäkt. Att det har handlat om ett angrepp kvällstid mot en narkotikapåverkad person och att brottet haft karaktären av en överfallsvåldtäkt är försvårande och motiverar enligt hovrätten ett straffvärde på två och ett halvt års fängelse.

Mannen var samtidigt bara 19 år vid gärningstillfället och ska nu utvisas från Sverige på grund av våldtäkten. Påföljden bestäms med hänsyn till detta till 18 månaders fängelse, samtidigt som mannen förbjuds att återvända till Sverige i tio års tid.

Kvinnan avled före hovrättens dom men mannen ska betala 100 000 kronor i skadestånd till hennes dödsbo.

 

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

20 comments

"Mannens förhållningssätt under förundersökningen och rättegången ger enligt hovrätten intryck av att han har "försökt anpassa sina uppgifter utifrån det då rådande bevisläget"."

Så om jag väljer att tiga under polisens förhör för att invänta den bevisning som läggs fram i mot mig domstol så undergrävs min trovärdighet?

Han teg inte, han ljög.

M-anna : att ljuga är inte ett bevis på skuld. Som anklagad får du ljuga hur mycket som helst. Visst, det kanske inte ser bra ut, men det ska ändå inte vara ett bevis på skuld att han ljuger.

Kanske inte bevis på skuld men du får nog räkna med att inte åtnjuta samma trovärdighet som någon som varit konsekvent i sin berättelse. Alternativt komma med en rimlig förklaring till varför du ljög.

Ja, det kan den mycket väl göra.

Tyngdpunkten i rättsprocessen ska ligga i första instans, tingsrätten. Trots detta,
rena lotteriet, åter igen ett våldtäktsmål där Hovrätten tolkat den knapphändiga bevisningen på helt diametralt sätt än tingsrätten. Hur det nu ens är möjligt att tolka bevisningen helt olika? Juristerna är i majoritet i Hovrätten. Det finns en risk att Hovrätten även i detta mål - medvetet eller omedvetet - tagit intryck av me too-debatten och debatten efter Fittja-målet och levererat den dom som allmänheten vill ha. Trägen vinner säger man ju, så ligger man i och överklagar så kan man tydligen få det domslut man vill ha till slut. Men det har ingenting med rättvisa att göra och urholkar allmänhetens förtroende ytterligare om det nu ens är möjligt eftersom det redan är nere på skräpstatus-nivå. Ord står mot ord även i detta mål. Att kvinnan gjort anmälan direkt är inte ett bevis. Att kvinnan genomgått en läkarundersökning är förstås inte heller ett bevis. Det ekonomiska incitamentet att anmäla dvs. möjligheten att, få ett högt skadestånd kan man inte bortse från i det här fallet heller. I synnerhet inte i detta mål eftersom mä i detta mål var missbrukare, vilket kostar en hel del. Det Hovrätten inte skriver men kanske har tänkt är att en kvinna inte vill ha sex utomhus. Det kan lika gärna handla om ett sexköp som kanske gått snett för att mannen struntat i att betala. Sedan behöver man införa ett system där den som själv utsatts för övergrepp tvingas jäva ut sig. Därmed inte sagt att någon som handlagt just detta mål, har varit utsatt men den risken kan man inte bortse från eftersom man tolkat exakt samma bevisning helt annorlunda. Bara under det senaste året har det uppdagats ett flertal fall av falska våldtäkts-anmälningar, som skrivits om på denna sida. Detta kan inte vara obekant för rättsväsendet, så man borde vara extra försiktig när man bedömer dessa mål och det saknas oberoende bevisning tex. vittnen. Jag noterar att ett flertal som kommenterar här är kritiska till den förda invandringspolitiken. Det är i och för sig en annan debatt men det är jag också i likhet med nästan alla andra. Jag vill ha ett totalstopp under de kommande 15-20 åren så att alla som flyttat hit har chansen att få ett jobb så att vi inte fortsätter att bygga på arbetslösheten i all oändlighet.

Majoriteten i TR:en utgjordes av nämndemän (lekmannadomare). Den skiljaktiga juristdomaren ville fälla mannen.

Normalt sett är det den version som presenteras under huvudförhandlingen i enlighet med omedelbarhetsprincipen om direkt bevisupptagning som ligger till grund för domen. I denna dom frångås den principen. Men mannen kunde inte medge att samlag förekommit i förhören för då hade han medgett en form av sexköp där betalningen skulle ha utgjorts av en mobiltelefon. Enligt mannen krävde kvinnan mobiltelefonen som betalning för att inte anmäla. Invändningen framstår inte som uppbenbart orimlig, utan snarare tvärtom. Det kan mycket väl ha gått till så. Det som sägs under FU är inte ett bevis på skuld eller oskuld men kan tex. ha betydelse för huruvida åklagaren beslutar sig för att stämma eller inte. Att någon tiger under förhör är inte ett bevis på skuld lika lite som motsatsen är ett bevis på oskuld. Den misstänkte har normalt sett inte någon förklaringsbörda eller skyldighet att inkriminera sig själv. I detta fall står ord mot ord och då ska man fria som tingsrätten gjorde och inte försöka konstruera bevis som inte finns och på ett mycket konstruerat och krystat sätt tolka omständigheterna maximalt till den åtalades nackdel när det lika gärna kan tolkas på motsatt sätt, vilket tingsrätten gjorde. Man kan inte tolka det på annat sätt att en ung asylsökande man har ännu lägre status i ett våldtäktsmål än en missbrukare i domstolarnas ögon. Men en huvudförhandling i brottmål är inte som ett öråd i en dokusåpa där man till vilket pris som helst måste välja bort någon eller i brist på bättre välja den man tror mest på. Man kan heller inte singla slant om huruvida den tilltalade är skyldig eller inte. Enbart det förhållandet att tingsrätten och Hovrätten tolkat exakt samma bevisning eller snarare brist på densamma på helt olika sätt gör att HD bör pröva ärendet eftersom det framstår som högst osäker huruvida domslutet är korrekt. Om mannen frikänns, bör rättsväsendet överlämna ärendet till Migrationsverket som får ta honom i förvar i avvaktan på att utvisning kan ske för han har redan bedömts sakna skäl för att få flytta till Sverige. Skadestånd ska emellertid inte utgå i detta fall eftersom han själv försatt sig i en situation att han skäligen kunde misstänkas för brott.

Känns som att det finns flera parallella omständigheter i detta fall jämfört med Fittjafallet. Om Hovrätten gör liknande bevisvärdering och värdering av trovärdighet, narkotikapåverkan mm, ska det bli intressant att följa...

Förelåg det samtycken i Göteborg respektive Fittja?

I fittja sög målsägande av 3 av de våldtäktsanklagade i hopp om att byta handlingen mot kokain.
Detta bör vara jämförbart med samtycke, enligt männen var hon dessutom väldigt påträngande.
Hon hävdar i förhör att hon bara rökt lite hash (dagen innan om jag minns rätt) och att hon annars bara använt utskrivna läkemedel. När hon sedan ställs mot det faktum att provtagning visar att hon tagit kokain påstår hon att det i så fall skulle vara som de (de våldtäcktsanklagade männen) tvingat i henne kokain för att underlätta den påstådda våldtäkten. Kokain lär ju inte vara den bästa drogen om man ska våldta folk.
I läkarintyget kan man läsa om märken från äldre skador och vid förtydligande begärt av utredare framkommer att det bara är 2 märken som är dagsfärska. (hon undersöktes 4-6 timmar efter den påstådda våldtäkten) när läkaren intervjuas ca ett år senare har hennes minne ändrats och hon beskriver bågot helt annat än det man kan läsa i hennes läkarutlåtande (att minnet ändras är normalt och därför är det viktigt att undersökningar och förhör journalförs på ett bra sätt)
Att polisen inte undersökt rätt trappuppgång är pga att målsägande pekat dem till fel trappuppgång (i media är detta såklart polisens fel).

Att det som har hänt är otrevligt och visar en brist på moral, både från kvinnans och männens sida, kan nog alla vara överens om men någon våldtäkt var det då rakt inte, detta framgår tydligt både i fup och dom.
Men hon har massi fritz som målsägandebiträde och hon har pöbeln på sin sida.
Demonstrationer och uppvigling i media är ett bra medel om man är vill styra utgången av ett fall i hovrätten. Massi fritz vet dessutom hur man som bäst använder sig av dessa.

För övrigt vill jag tillägga att jag anser att vi har problem med för hög invandring och konsekvenserna av detta. Att någon ska dömas felaktigt för att det stöttar min politiska ställning är dock inget jag är intresserad av.

Litet tillrättaläggande. Ena sidan i den till Fittjadomen efterföljande debatten utgår från målsägandens berättelse som en sanning, dvs. en berättelse som går ut på att hon våldtagits analt, vaginalt och oralt av bl.a. de tre tilltalade. Den andra sidan tar männens berättelse som en sanning och utgår ifrån att målsäganden har haft oralsex med var och en av de tre mot betalning i narkotika.

Inget av detta är facit efter tingsrättens dom. Tingsrätten har endast, sammanfattningsvis, konstaterat att målsägandens berättelse inte kan läggas till grund för bedömningen. Tingsrätten har kommit dit utan att ens göra någon värdering av de tilltalades berättelser. Lite förenklat; åklagarens bevisning är otillräcklig oavsett vad de tilltalade har för förklaring till att deras sperma funnits på målsäganden. Så länge de har förnekat det som åklagaren gjort gällande kan de inte dömas på den bevisning åklagaren presenterat.

Själva debatten hålls i sann #metoo anda där man utgår från att en kvinna aldrig någonsin ljuger om våldtäkter, tafs eller sexuella övergrepp, inte ens när man flera gånger om året kan läsa hur det bevisas att kvinnor ljuger om detta.
Det är en debatt som spelas till 100% på känslor och inte är ett dugg intresserad av minsta smula av fakta.

Om en version hela tiden ändras både i olika förhör samt i rättegången är den inte trovärdig.
I domen är de väldigt tydliga

"Värderingen av de uppgifter som målsäganden har lämnat under rättegången har
härvid kommit att bli av avgörande betydelse. De skiljer sig i viktiga delar från det
som hon ska ha sagt i polisförhör, i vart fall så som hennes uppgifter har
sammanfattas där. Hon har i och för sig varit kritisk till att hennes uppgifter inte
återgetts riktigt eller missuppfattats av polisen. Hon har dock lämnat motstridiga
uppgifter även under rättegången. Hennes berättelse innehåller också svårförklarliga
inslag. I en del frågor är hennes uppgifter motbevisade av den övriga utredningen.
Flera exempel på det som nu sagts lämnas ovan i denna dom. Sammantaget
bedömer tingsrätten trovärdigheten och tillförlitligheten av de uppgifter som
målsäganden har lämnat under rättegången som låg. "

De säger på ett snällt sätt att hon ljuger. När man går igenom fupen och däri även läkarintyget blir det väldigt tydligt att så är fallet, framförallt gällande de påstått brutala våldtäkterna analt och vaginalt.

De åtalade har själva påpekat filmer av händelsen och där menat att det framgår att de inte gjort vad hon påstått.

Även om fallet lägger sig innan tinget behöver gå in på deras trovärdighet kan man genom att läsa fup och dom enkelt se att den är stark.

Poängen är att vi inte vet alls vad som hänt, i vart fall kan inte jag påstå att jag vet det. De tre tilltalades sperma har påträffats på olika ställen på målsäganden men kan ha hamnat där om det gått till som hon påstått, som de påstått eller på något annat sätt. Att man inte kan lägga hennes berättelse till grund för bedömningen innebär inte heller att det behöver ha gått till som de tilltalade berättat.

Oavsett vad som verkligen hände sägs det i domen på sidan 41 "I detta mål består den huvudsakliga bevisningen av målsägandens uppgifter".

På sidan 43 första stycket sägs i domen
"Vid flera tillfällen har hon uttalat sig säkert om sådant som har visat sig felaktigt eller som hon senare under rättegången har fått ta tillbaka eller ompröva. Då har hon uttalat sig lika säkert om de nya uppgifterna, trots att de inte varit förenliga med dem hon först lämnat med säkerhet".

"I flera avseenden har målsäganden gett intryck av att inte bara ha dragit sig något nytt till minne utan tvärtom av att ha anpassat sin berättelse till sådant som i övrigt har kommit fram".

De olika versionerna lämnades under tre rättegångsdagar iföljd varför frågan är: Vilken version ska rätten se som den mest tillförlitliga?

Dessutom sägs i sista stycket på sidan 43
"Som också åklagaren har framhållit är bevisvärdet av hennes uppgifter lågt".

Under sådana omständigheter är inte svårt att förstå varför tingsrätten friade de tre männen, det måste rimligtvis finnas några bevisfakta med substans som styrker åtalen. Därmed kan man fråga sig vad de som författade ett stort upprop mot domen vill säga: Ska domstolarna strunta i all form av bevisföring och helt lita på vad en målsägande säger?

Man kan kritisera en domstols bevisvärdering men knappast hävda att en tilltalad ska fällas trots frånvaron av robust bevisning! Vill "allmänheten" upphäva begreppet rättssäkerhet?

Nej sexköp betraktas ej som samtycke utan är ett brott enligt svensk lag.

Skönt att rättvisa till slut har skipats i detta fall. Enda smolket i glädjebägaren är att våldtäktsmannen hälsas välkommen till Sverige om 10 år. Risken är då om 10 år att våldtäktsmannen kommer tillbaka till Sverige, och då förmodligen med ett ackumulerat hat mot svenska kvinnor och allt svenskt, vilket inte kan vara till gagn för konungariket Sverige. Hen borde vara förbjuden att beträda svensk mark för alltid.

Risken/chansen finns att migrationsverket gör dig besviken tidigare än om 10 år genom att bevilja PUT på stående fot,vilket inte är helt ovanligt i liknande ärenden.

Vi kan inte veta säkert mannen är felaktigt dömd men den risken är högst påtaglig. Han är i vart fall dömd enbart på målsägandens utpekande, vilket inte hade varit möjligt i tex. ett misshandelsmål. Om ett utpekande ens kan kallas för bevis, det är väl snarare ett påstående om brott. Så bevisningen är knapphändig eller obefintlig. Kontentan av detta är i alla fall att den dömde som är fd. flytt-ansökanden som bedömts sakna skäl för att få flytta till Sverige, är kvar i Sverige på skattebetalarnas bekostnad. Om han inte hade åtalats och fällts så hade han med största sannolikhet befunnit sig lyckligt och väl hemma i hemlandet Afghanistan i säkerhet eller på hemväg till hemlandet Afghanistan. Nu tvingas Sverige försörja honom i ytterligare nästan två år för en dygnskostnad som är astronomisk. Dessutom kan kostnader för skadestånd tillkomma om han skulle frikännas. Så i synnerhet ur ett kostnadsexplosionsperspektiv är domen förödande. Ju längre tid han är kvar på svensk mark, desto större är risken att Migrationsverket hinner bevilja honom ett TUT. Migrationsverket är ibland totalt opålitligt, en loose-cannon. Bedömningen av Flytt-ansökningarna är som turkisk diplomati: "det kan sluta hur som helst", som vi brukar konstatera. Grynnorna och felkällorna är visserligen många där det förekommer köpta, falska asylberättelser, lögn om ålder och härkomst mm. Men kvaliteten i beslutsfattandet är även i beaktande av detta häpnadsväckande låg. Om rättsväsendet framhärdar i att mannen är skyldig, bör man skicka notan för fängelsevistelsen till Afghanistan.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.