Skip to content

Föräldrars skadeståndsansvar saknar stöd inom rättsväsendet - "skapar stora praktiska problem"

Foto: Johan Nilsson/TT

Ta bort principalansvaret för föräldrar till barn som döms till skadestånd på grund av brott. Det kräver flera av de domare och åklagare som medverkat i Brå:s granskning av det utökade skadeståndsansvaret för vårdnadshavare som infördes för sju år sedan.

 

Föräldrar skulle tvingas ta mer ansvar för sina barn och då skulle ungdomsbrottsligheten minska. Det var tanken bakom ett utökat skadeståndsansvar för vårdnadshavare. Men den sju år gamla lagändringen får nu hård kritik av Brottsförebyggande rådet (Brå) som på regeringens uppdrag granskat effekterna. 

Drabbar ensamma mammor
Enligt Brå slår reformen bland annat ojämlikt eftersom den i stor utsträckning drabbar en redan utsatt grupp, nämligen ekonomiskt svaga föräldrar och då särskilt ensamstående mammor.

Det utökade ansvaret har inte heller ökat engagemanget från föräldrarna. Tvärtom konstaterar Brå att relationen mellan barn och föräldrar istället kan försämras till följd av skadeståndsansvaret, särskilt i familjer där relationen mellan dem redan är ansträngd.

Saknar stöd hos domare
Dessutom verkar regleringen sakna stöd inom stora delar av rättsväsendet. En stor del av de domare och åklagare som medverkat i Brås:s granskning är negativa eller mycket negativa till reformen.

Främst anses reformen vara "missriktad" och den uppges orsaka "stora praktiska problem" för rättsväsendet.

Ingen ombud
Föräldrarna har till exempel inte rätt till ett offentligt finansierat juridiskt ombud som kan hjälpa dem med processen och information som de får är ofta bristfällig. De korta tidsfristerna i ungdomsmål innebär också att föräldrarna inte hinner förbereda sig inför rättegången. Ibland hinner man inte ens ordna en tolk till dem.

Det kan enligt Brå:s granskning också bli problematiskt i de fall där föräldrarna vill åberopa någon av jämkningsreglerna eftersom bevisbördan ligger på dem trots att de saknar rätt till ett offentligt ombud.

Ta bort ansvaret
Det förändringsförslag som framträder tydligast i Brå:s intervjuer är att principalansvaret för föräldrar till barn som döms till skadestånd på grund av brott bör tas bort. Brå instämmer i den bedömningen.

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt