Skip to content

Föräldrars skadeståndsansvar saknar stöd inom rättsväsendet - "skapar stora praktiska problem"

Foto: Johan Nilsson/TT

Ta bort principalansvaret för föräldrar till barn som döms till skadestånd på grund av brott. Det kräver flera av de domare och åklagare som medverkat i Brå:s granskning av det utökade skadeståndsansvaret för vårdnadshavare som infördes för sju år sedan.

 

Föräldrar skulle tvingas ta mer ansvar för sina barn och då skulle ungdomsbrottsligheten minska. Det var tanken bakom ett utökat skadeståndsansvar för vårdnadshavare. Men den sju år gamla lagändringen får nu hård kritik av Brottsförebyggande rådet (Brå) som på regeringens uppdrag granskat effekterna. 

Drabbar ensamma mammor
Enligt Brå slår reformen bland annat ojämlikt eftersom den i stor utsträckning drabbar en redan utsatt grupp, nämligen ekonomiskt svaga föräldrar och då särskilt ensamstående mammor.

Det utökade ansvaret har inte heller ökat engagemanget från föräldrarna. Tvärtom konstaterar Brå att relationen mellan barn och föräldrar istället kan försämras till följd av skadeståndsansvaret, särskilt i familjer där relationen mellan dem redan är ansträngd.

Saknar stöd hos domare
Dessutom verkar regleringen sakna stöd inom stora delar av rättsväsendet. En stor del av de domare och åklagare som medverkat i Brås:s granskning är negativa eller mycket negativa till reformen.

Främst anses reformen vara "missriktad" och den uppges orsaka "stora praktiska problem" för rättsväsendet.

Ingen ombud
Föräldrarna har till exempel inte rätt till ett offentligt finansierat juridiskt ombud som kan hjälpa dem med processen och information som de får är ofta bristfällig. De korta tidsfristerna i ungdomsmål innebär också att föräldrarna inte hinner förbereda sig inför rättegången. Ibland hinner man inte ens ordna en tolk till dem.

Det kan enligt Brå:s granskning också bli problematiskt i de fall där föräldrarna vill åberopa någon av jämkningsreglerna eftersom bevisbördan ligger på dem trots att de saknar rätt till ett offentligt ombud.

Ta bort ansvaret
Det förändringsförslag som framträder tydligast i Brå:s intervjuer är att principalansvaret för föräldrar till barn som döms till skadestånd på grund av brott bör tas bort. Brå instämmer i den bedömningen.

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

18 comments

Jag förstår argumentationen men vad är alternativet ? Kriminella ungdomar kommer nu- helt utan spärrar- att fortsätta med kriminalitet trots utdömda skadestånd. Ser man problemet ihop med försöken att komma åt ungdomars brottslighet så inser man hopplösheten ! Uppfattar verkligen föräldrarna (nästan alltid modern) detta som en hjälp eller innebär det att samhället och rättssamhället vill slippa att hantera grundproblemet ?

Saken är ju den att kriminella ungdomar redan nu helt utan spärrar fortsätter med sin kriminalitet utan spärrar. Det är inget de avstår ifrån av omtanke för föräldrarnas ekonomi. Grundproblemet, kriminella omyndiga ungdomar, är en fråga för LVU som föräldrar till dessa ungdomar faktiskt uppfattat som en hjälp då de rent fysiskt hindras från att fortsätta sin kriminalitet och erhåller vård. Denna uppnås inte genom att föräldrarna krävs pä skadestånd med anledning av en situation de uppenbarligen inte kan styra upp själva.
Samhällets insatser kommer lämpligare via socialtjänsten och inte kronofogden.

"Det är inget de avstår ifrån av omtanke för föräldrarnas ekonomi"
? Det är det nog garanterat! Många av dessa ungdomar skulle aldrig i världen gå emot fadern till exempel. Men om nu fadern inte vet om det...
Incitament fungerar. Föräldransvaret bör ökas.

Öh, för att sönerna saknar respekt för sina mödrar, så ska de ensamstående mödrrnas ansvar ökas? Eller hur var det du menade?

Bägge föräldrarna (de saknar inte respekt för mödrarna heller). Även om de är skilda är deras ansvar för barnet delat. Dagens mesighet gör att unga halvkriminella kan leva dubbelliv. Om inte annat tänker kanske förövaren på sina yngre syskons situation nästa gång..

Nu sticker jag ut hakan, men kan man inte ta det ett steg längre och låta alla de föräldrar som medvetet och högaktningsfullt struntar i att deras barn sysslar med brott sitta på häktet 24 timmar så skulle nog ungdomskriminaliteten minska högst avsevärt.

Om det vore föräldrarnas fel så säger jag inget om det men så ofta som i 50% av fallen så är det Socialtjänsten som har skrivit ned förälder/föräldrar för att omhänderta barnen och de flesta av de barnen blir förstörda och kriminella.

Ja, Anders - man vill slippa att hantera grundproblemet på grund av att det är kommunerna själva som skapar så mycket kriminalitet ibland barn och ungdomar. Jag vet detta eftersom jag själv har varit tvungen att skriva till Riksrevisionen om problemet eftersom jag fick se detta då man gjorde båda mina barn kriminella och jag har även sett att man gör så med andras barn. I mitt fall var det en chef i Mjölby kommun som hanterade mitt ärende trots jäv och hanteringen var mer eller mindre kriminell och man hade inte papper på allt ens o IVO gav dem kritik som vanligt utan reaktion/bättring. Jag har dok en del förslag på hur man ska få bukt med problemet. Det är för övrigt inte heller statens sak att skydda jobben åt statliga tjänstemän, polis o Socialtjänst o politiker genom att göra omhändertaganden på lösa grunder och konstruerade skäl.

Ska inte gå in på vad jag tycker om den materiella lagstiftningen i fråga. Men faktum är att den departementsutredning som ledde fram till dessa bestämmelser och bestämmelserna som sådana är bland de mest bristfälliga av lagstiftningsprodukter som jag som rådman har att hantera i min vardag. De processuella frågeställningarna har helt förbisetts. Man har t.ex. inte tänkt på att inordna talan mot föräldrarna i 22 kap. rättegångsbalken utan talan måste väckas genom ansökan om stämning. Man har inte funderat på hur detta förhåller sig till tvåveckorsfristen i lagen om unga lagöverträdare, man har inte funderat på hur man praktiskt ska hantera föräldrarna som parter, vad som gäller för prövningstillstånd i hovrätten osv. I materiellt hänseende finns också ett antal brister och vägledningen för tillämpningen är knapphändig och har i stort "överlämnats till praxis" som det brukar heta.

Det är mycket lätt för föräldrar att slippa skadeståndsansvar, vilket numera spritts i de kriminella kretsarna. Det är bara att inte komma till förhandlingen. Rätten brukar inte delge skadeståndskraven med föräldrarna.

Sätt 50000 för alla, det har alla så småningom råd att betala, men svider tillräckligt. Föräldrarna är ansvariga för dem till 18 och låter de bli att ta ansvar så blir det stökigt. Har jobbat med missbruk och ungdomar och sk snälla föräldrar som inte sätter gränser hjälper inte dem. Ska inte vara att de får stryk, men mobilindragning och annat är rätt effektivt.

Det som hjälper barnen minst till att bli lagliga är då kommunerna omhändertar dem och tar över ansvaret på dem - för då finns det ingen som tar något ansvar. Har själv sett hur de lär barnen röka på och lär dem kriminalitet på HVB-hemmen.

Besynnerligt att ö.h.t komma med ett dylikt förslag. I min egenskap av lärare i bland annat samhällskunskap går ett dylikt förslag stick i stäv mot vad de läromedel vi har i skolan förmedlar. Men om domare och åklagare anser detta så får väl de betala då, förmodar att de trots det faktum att min utbildning som adjunkt på ett gymnasium är lika lång som de som föreslår ovanstående stolligheter (min åsikt) så har de med all sannolikhet en betydligt högre lön och då kan de säkert även betala för de skador som mig veterligt föräldrar tidigare betalat. Detta samhälle gräver sin egen grav, i synnerhet de som leker inom domar samt åklagarväsendet. Om dessa domare samt åklagare betalar då kan jag hålla med om deras konstifika förslag. Kanske har de om förslaget är nytt liksom Karl-Bertil "luktat lite för mycket på glöggen"?¿?

Mycket märkligt resonerat av lagens kritiker. Problemet är ju att föräldrarna inte tog sitt ansvar när barnen var 6 år och det kommer nu tillbaka som en bumerang när barnen är 16 år. Är väl ingen ursäkt att det tog tio år innan konsekvenserna kom ifatt föräldrarna. De har varit ansvariga hela vägen.

Och tolk? De får väl lära sig svenska.

ÅSA: man vill slippa att hantera grundproblemet på grund av att det är kommunerna själva som skapar så mycket kriminalitet ibland barn och ungdomar. Jag vet detta eftersom jag själv har varit tvungen att skriva till Riksrevisionen om problemet eftersom jag fick se detta då man gjorde båda mina barn kriminella och jag har även sett att man gör så med andras barn. I mitt fall var det en chef i Mjölby kommun som hanterade mitt ärende trots jäv och hanteringen var mer eller mindre kriminell

HAR MAN INGA PROBLEMBARN - måzzte man skaffa annars kan man bli arbetslös
och utan expension av problembarn bler det inga nya chefsjobb o befodringar till dessa.
Kräftgång är det sämsta för offantligt anställda

Poliserna har hamnat säkert i sadeln sedan ett par decennier tillbaka genom azylköret
PLUS att kriminella ensamstående män med barn någonstans blir INTE utvisade om det
INTE ÄR SYNNERLIG GROOOV KRIMINALITET DE DÖMS FÖR - märkligt enligt Z-Mannen eftersom barn gärna tar efter föräldrarna o sönerna papzen.

Nu har poliserna hamnat ännu säkrare i sadeln på några decenniers sikt sedan de sista årens massinvandring som kommer att ge genomslag både i o långt över tid.

Azozialakrobaterna lär få sin del av skörden eftersom probleminvandrarna förökar sig
(Med Den Dom Vill - men även med Dem Som INTE Vill)

ÅSA: Det som hjälper barnen minst till att bli lagliga är då kommunerna omhändertar dem och tar över ansvaret på dem - för då finns det ingen som tar något ansvar. Har själv sett hur de lär barnen röka på och lär dem kriminalitet på HVB-hemmen.

Ja är detta naturligt eller konsigt?

För azozialakrobaterna är barnen PenningMaskiner o KarriärStolpar.
Märkligt nog att dessa o HBV-hems- o rehabiliteringsfolket slipper ta
ansvar EFTER att De Har Tagit Över o Misslyckats

Rebecca Gabrielsson, Linköping är EN av de få som velat göra
karriär på detta o faktiskt misslyckats märkligt nog

PS - linköping är inte sååå långt från Mjölby

Bra om du förtydligar vad Rebecca Gabrielsson försöker att göra karriär på?
Nej, Linköpings kommun var det som indirekt tog livet av Vivianne genom att säga till henne att barnen hade det bättre utan henne så hon tog dem på orden och begick självmord. Linköpings kommun har fått betala mycket skadestånd till folk för att de beter sig så klumpigt. Du förstår att jag råkar känna till vad det stora problemet är i Linköping och Mjölby kommun - det vill säga grannkommunerna - för det är lika illa på båda ställena! Det är nämligen så att En chef vid namn Anders Granqvist i Mjölby kommun är gift med en kvinna som sitter i Socialnämnden i Linköpings kommun - så det är ordentlig svågerpolitik och det var på grund av den svågerpolitiken som de gjorde mina barn kriminella. Har du eller någon annan någon idé om hur man kommer åt denna problematik så hör av dig till mig på 072-237 0672

http://corren.se/nyheter/linkoping/lognerskakarfolkpartiet-7540792.aspx

för att citera ett filippinskt uttryck så gav beteendet även hennes man
Shit On His Head - men ha baaraa toog deet.

Nu är hon (tarot?)direktör men miljön o familjen är densamma

http://bybuteo.tarotguiderna.se/2016/08/17/rebecka-gabrielsson-ger-7-tip...

Gräv vidare själv - kommer att bli raderad annars

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.