Skip to content

Domstolar djupt oeniga men HD tar upp fallet - sexbrott att smeka tonårsflickas underben?

Foto: DJ

Är det sexuellt ofredande när en vuxen man smeker en 15-årig flicka över vaderna utanpå kläderna? Nej, ansåg tingsrätten. Ja, ansåg hovrätten. Båda domstolarna var dock djupt oeniga. Nu har Högsta domstolen beslutat att pröva fallet.

 

Den 49-årige mannen åtalades vid Falu tingsrätt för sexuellt ofredande alternativt ofredande mot en 15-årig flicka.

Åklagarens gärningsbeskrivning löd:

"X (den tilltalade) har ofredat MÄ (flickan), på ett sätt som kunde förväntas kränka MÄ:s sexuella integritet, genom att smeka henne på benen och uttala att 'det var mysigt att hon var här' eller något liknande."

Attraherad av flickan
Flickan hade i tre dygn bott hemma hos mannen som hon kände sedan tidigare. Enligt flickan hade mannen vid två tillfällen strukit henne över vaderna, utanpå kläderna, under en halv till en minut.

Mannen nekade till att det skulle ha inträffat någonting opassande. I en SMS-konversation hade han dock bekänt att han var attraherad av flickan. Hon hade då avvisat honom och efter det hade ingenting mer inträffat.

Tingsrätten slog fast att det var bevisat att mannen i och för sig hade agerat enligt åtalet men att det varken kunde anses som ett sexuellt ofredande eller ett "vanligt" ofredande att röra vid en en persons underben utanpå kläderna - och detta trots att mannen hade varit attraherad av flickan som dessutom hade känt ett stort obehag.

Mannen friades därför. Två nämndemän var dock skiljaktiga och ville döma honom för sexuellt ofredande.

Skillnad på barn och vuxna
Åklagaren överklagade den friande domen till Svea hovrätt som gjorde en helt annan bedömning.

När det gällde frågan om brottsrubriceringen som sexuellt ofredande skrev hovrätten i sina domskäl:

"För bedömningen kan det vara av betydelse mot vem handlandet företas och den kan påverkas av såväl tids- som miljöförhållanden. En och samma handling kan vara ägnad att kränka ett barns sexuella integritet men inte en vuxens." 

"Enligt hovrättens bedömning har X handlande, med hänsyn till förhållandena när gärningarna företogs, däribland målsägandes ålder och den utsatta situation hon befann sig i, en sådan sexuell innebörd att det typiskt sett duger att kränka målsägandena sexuella integritet." 

Mannen dömdes därför för sexuellt ofredande till 60 dagsböter à 270 kronor - alltså totalt 16 200 kronor - och 5 000 kronor i skadestånd till flickan.

Högsta domstolen tar upp fallet
Även hovrätten var dock djupt oenig. En tillförordnad hovrättsassessor ville döma mannen för ofredande och en nämndeman ville fria honom helt.

Mannen överklagade till Högsta domstolen och pekade på de olika uppfattningarna i domstolarna och avsaknaden av praxis på området.

Högsta domstolen har nu beslutat att meddela prövningstillstånd.

 

 

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt