Skip to content

DO söker processförare

Diskrimineringsombudsmannen (DO) söker processförare. 

DO är en statlig myndighet som arbetar för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter. Myndigheten ska verka för att diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder inte förekommer. 

För närvarande är vi ett hundratal anställda som arbetar i tillgängliga lokaler på Råsundavägen 18 i Solna, med närhet till goda kommunikationsmöjligheter. Vi ser inte ytterligare anpassningar som ett hinder. 

Processenheten Processenheten, som består av sex personer, hanterar de tvistemål rörande diskrimineringsersättning som DO som part driver i allmän domstol och i Arbetsdomstolen. I enhetens ansvar ingår även hantering av vitesförlägganden enligt diskrimineringslagen (2008:567). Enheten bistår också andra delar av myndigheten med juridiska analyser. 

Dina arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna som processförare består i huvudsak av att företräda DO i domstol. I arbetet ingår även utredningsarbete kopplat till processföringen och att utföra kvalificerade rättsutredningar. Processförare på DO företräder regelbundet myndigheten externt i medier och i andra sammanhang. I arbetet ingår även att utföra och på ett pedagogiskt sätt förmedla analyser av rättspraxis inom områdena EU-rätt och EKMR. 

Kravprofil 

Vi söker dig med • akademisk examen från juristlinjen eller juristprogrammet • flerårig aktuell erfarenhet av processföring i tvistemål alternativt annat kvalificerat juridiskt arbete i allmän domstol • notarietjänstgöring i allmän domstol eller minst två års erfarenhet av annat juridiskt arbete i allmän domstol • mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.

Du ska därutöver ha • mycket god analytisk förmåga och förmåga att hantera ett omfattande och komplext material • mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift  • mycket god argumentationsförmåga  • mycket god pedagogisk förmåga • mycket god samarbetsförmåga • hög integritet  • hög grad av ansvarskännande 

Särskilt meriterande • tjänstgöring som fiskal eller hovrättsassessor  • goda kunskaper i EU-rätt  

Meriterande • erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete inom statlig verksamhet • goda kunskaper i diskrimineringsrätt • goda kunskaper i arbetsrätt • goda kunskaper om EKMR • goda kunskaper i franska 

I den här rekryteringen lägger vi stor vikt vid förmågekraven. 

Tjänsten är en tillsvidareanställning med provanställning om sex månader. 

DO erbjuder dig en arbetsplats med förmåner som bland annat flexibla arbetstider, friskvårdsersättning och friskvårdstimme. 

DO värnar om en rekrytering fri från diskriminering som ger lika möjligheter för alla. 

Kontaktperson är rekryterande chef Martin Mörk eller HR-handläggare Amanda Nyberg. Fackliga företrädare är Henrik Angel för Saco och Ammar Makboul för ST. Du når dem via DO:s växel 08-120 20 700. 

Välkommen med din ansökan inklusive meritförteckning senast den 31 januari 2018 till Diskrimineringsombudsmannen, Box 4057, 169 04 Solna eller till ansokning@do.se med referensnummer LED 2018/26. 

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt