Skip to content

"Det offentliga måste ta ansvar" - arbetsrättsliga villkor när myndigheter upphandlar städtjänster

Foto: Bertil Ericson/TT

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram arbetsrättsliga villkor som ska användas vid upphandling av städtjänster. Orsaken är misstankarna om att det förekommer oskäliga arbetsvillkor inom branschen. 

 

- Målet är förstås att individen ska ha skäliga villkor för sin arbetsinsats och att offentlig verksamhet tar ett självklart ansvar för att det blir verklighet, säger Charlotta Frenander vid Upphandlingsmyndighetens enhet för hållbarhet.

Stödmaterial för myndigheter
Upphandlingsmyndigheten har tagit fram ett så kallat stödmaterial som ska användas när myndigheter upphandlar städtjänster.

Materialet är framtaget tillsammans med arbetsmarknadens parter i städbranschen och behandlar framförallt arbetsrättsliga villkor som ska kunna krävas av de företag som vinner en upphandling.

Bakgrunden är att regeringen i propositionen (2016/17:163) nämnde städbranschen som ett område som bland annat har särskilda skatteregleringar för att bland annat kunna motverka svart arbetskraft.

Påtaglig risk för oskäliga villkor
Upphandlingsmyndigheten konstaterar att den påtagliga risken för oskäliga villkor för de arbetstagare som utför städarbete behövde motverkas med tydliga arbetsrättsliga villkor - någonting om även bekräftas av arbetsmarknadens parter.

I stödmaterialet  ingår särskilda kontraktsvillkor för lön, semester och arbetstid. Dessutom har Upphandlingsmyndigheten tagit fram ytterligare stöd i form av tillämpningsanvisningar, behövlighetsbedömning av städbranschen och underlag för uppföljning.

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt