Skip to content

Dan Eliasson får sparken som rikspolischef - "jag hade gärna fortsatt"

Rikspolischefen Dan Eliasson blir ny generaldirektör för MSB. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Regeringen har idag beslutat att utse Dan Eliasson till ny generaldirektör för MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Han tillträder tjänsten om en dryg månad och slutar därmed som rikspolischef.

 

- Jag hade gärna fortsatt arbetet tillsammans med alla fantastiska polisanställda, men tycker också det ska bli mycket spännande att leda en ny verksamhet med ett samhällsviktigt uppdrag, säger Dan Eliasson.

Dan Eliasson, jurist och tidigare socialdemokratisk statssekreterare vid Justitiedepartementet, blev rikspolischef när den stora omorganisationen av Polismyndigheten sjösattes den 1 januari 2015. 

Regeringen skriver i ett pressmeddelande:

"Dan Eliasson är en av de mest erfarna myndighetscheferna i statsförvaltningen, och han har tidigare varit generaldirektör för Migrationsverket och Försäkringskassan."

"Tuffa år"
Sedan Dan Eliasson tog över som rikspolischef har han fått mycket hård kritik från allmänheten, politiker och anställda för sitt sätt att sköta polisen och för Polismyndighetens sviktande resultat.

- Det har varit några tuffa år, men nu har omorganisationen slutförts. Vi har klarat av svåra operativa utmaningar som flyktingkrisen och terrordådet på Drottninggatan. En lönemässig uppvärdering av polisyrket har startat. Den negativa trenden för utredningsresultaten har brutits, säger Dan Eliasson. 

Polismyndigheten kommer tillfälligt att ledas av Mats Löfving som ställföreträdande rikspolischef och chef för polisens Nationella operativa avdelning Noa.

Slutar om två veckor
Dan Eliasson gör sin sista arbetsdag som rikspolischef 15 februari och tillträder tjänsten som generaldirektör på MSB den 5 mars.

MSB arbetar bland annat skydd mot olyckor, med krisberedskap och återuppbyggnaden av det civila försvaret. Myndigheten har sitt säte i Karlstad.

"Välkommen Dan Eliasson"
Den nuvarande vikarierande generaldirektör Nils Svartz blir kvar i myndighetsledningen fram till den 1 juni för att stötta i introduktionen i myndigheten.

- Jag välkomnar Dan Eliasson till statens finaste generaldirektörsjobb, säger Nils Svartz.

- Jag hade förmånen att jobba med Dan i Justitiedepartementet och har också haft många täta och goda kontakter med polisen och med Dan personligen under min tid vid MSB.

 

 

 

 

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

34 comments

Hoppas att regeringen beaktar klimatfrågan och har ett genusperspektiv vid tillsättandet av nästa rikspolischef.

Ett avbrott i vithetsnormen skulle också vara välkommet.

Ett "genusperspektiv"?

Det var väl just det perspektivet som "beaktades" när rikspolischefen lät utdela armbanden med textuppmaning, att vara snälla mot kvinnor, och dessa armband sedan användes i samband med gruppvåldtäkter?

Och "klimatfrågan" torde också ha kommit en bra bit på väg, när polismän törs åka in i de områden där bilar upprepat brinner.

Gud bevare kung och fosterland.

Äntligen fick regeringen tummen ur !

I kväll blir det Skåneakvavit

http://www.dagensjuridik.se/2015/05/rikspolischefen-inser-inte-att-det-f...
Jag är förvånad ! Min tanke var att Regeringen klarar inte ännu ett problem. Att avskeda eller förflytta Eliasson skulle vara det yttersta beviset på att Eliasson var en felrekrytering och att omorganisationen har gått helt snett.Huvudsyftet var att - som Eliasson uttryckte det- föra ut tusentals poliser till lokalsamhället. Det skulle finnas poliser överallt ! Istället blev det en absurd centralisering.

Min och kanske mångas uppfattning är att den egentlige ledaren och ansvarig har varit Mats Löfving. Med sin polisiära kompetens har han lett Eliasson fel. Löfving såg till att NOA och de centrala enheterna dränerade lokalpolisen på poliser och kompetens.

I morgon får vi veta vem som blir ny Rikspolischef. I detta läge skulle jag faktiskt förorda Carin Götblad. Hon är Löfvings totala motsats både som personlighet och i visioner. Dessutom är hon medial och har i högsta grad allmänhetens förtroende. Hon har alltid kämpat just för det som var det viktigaste i omorganisationen, nämligen att föra ut poliserna till folket !

Jag hade trott att Socialdemokraterna skulle stå ut med Eliasson till i höst men nu har ALLIANSEN FÅTT GULDLÄGE ! Detta kan t.o.m. leda till att Alliansen får regeringsmakten !
Om du googlar på mitt namn och söker här på DJ ser du att jag varit väldigt aktiv i denna fråga !

Jag tror att Partiet entledigade Eliasson för att Alliansen INTE skulle få ett "guldläge" i valet i höst. Alla politiska bedömare är nog överens om att socialdemokraten Eliasson är ett gigantiskt "sänke" för Partiet.

Värst vad det har blivit viktigt att kalla Eliasson för socialdemokrat. Det var det ingen som gjorde när han blev generaldirektör för sin första myndighet, utsedd av den borgerliga regeringen. Det är fjantigt att se hur borgerligheten nu använder Eliasson som slagträ för att ta fokus från att han fått förvalta den misslyckade polisreform som den borgerliga regeringen tog beslut om.

Anders Bergstedt,
jag kan ställa mig bakom det mesta du skriver men Carin Götblad är inte svaret på varken regeringen eller medborgarnas dröm som Eliassons efterträdare. Det hedrar henne om hon är Mats Löfvings motsats men varken hon eller Mats Löfving har de kvalifikationer som behövs. Mina tankar går i första hand till att tjänsten omvandlas till två rikspolischefer med skilda ansvarsområden, en hedervärd politiker och en med polisiärt kunnande. Här går mina tankar till Stefan Holgersson och Erik Nord när det gäller den polisiäre chefen..
Det finns dock fler lämpliga kandidater om man bara inte fäster tankarna på regionschefsnivå utan också kollar lite längre ner i leden..

Carin Götvlad har ju varit inblandad i ett par sammanhang som kanske inte varit optimala typ Olle Liljegren historien, heroin på Gotland och hystorien om hon Tysk som fick något spel. Vet inte riktigt varför medborgarna skulle ha förtroende för henne annat ön att hon tycks hamna i media och av någon anledning alltid kommer undan.

Jag har för vana att inte uttrycka glädje för någon annan människas olycka - men här gör jag ett undantag. Grattis till oss alla samhällsmedborgare! Oerhört olyckligt är det emellertid att han ska få tillfälle att haverera ytterligare en myndighet under sin livstid. Beklagar för alla de människor som för närvarande arbetar på MSB.

Nu ska rikspolischefen tillåtas att rasera ytterligare en myndighet. Jag tror Ygeman kommer att ersätta stället. Gud bevare kung och fosterland.

Ja, vårt hopp står till Gud. Ingen politiker kommer att ens försöka bevara kung och fosterland.

Varför denna felaktiga rubrik? Eliasson har fått ett nytt uppdrag. Vad har Dagens juridik för belägg för att han har fått sparken?

Blev han avskedad?

Avsätt kungen och Eliasson! Två kvar Svettsarn och Kungen vem faller först?

Det är ju passande, Eliasson har ju en mycket stor erfarenhet av katastrofer så han passar nog in som handen i handsken. Föreställer mig att en genomsnittlig APT helt plötsligt omvandlas till en realistisk övning av vad som händer efter invasion av främmande makt när samhället brakat samman och statsledningen kollapsat, en vanlig fredagsfika blir ett tämligen realistiskt substitut för stormen Gudrun. Det här är rent ut sagt lysande för MSB.

C Andersson, läs Text-TV enligt dem så blev han avskedad.

Det är nog hög tid att byta ut hela den här regeringen, hur kan man ens komma på tanken att tillsätta honom som Generaldirektör för MSB, efter att han varit inkompetent som högste chef på två olika myndigheter (först fk och nu rps). - Det är ju inte så att myndigheten MSB är något ovidkommande, första bästa krissituation som kan uppkomma i Sverige då är det ju kört!

Att få avsked betyder en sak. Att bli uppsagd nägot annat. Blir man uppsagd med omedelbar verkan så likställer jag det med att bli sparkad. Ett avsked är inte vanhedrande för någon av parterna men ofta mycket känslosamt ja rentav sorgligt. Jag vill nog påstå att Eliasson inte fick avskedm utan blev skild från tjänsten.

Och jag vill nog påstå att terminologin är irrelevant vad det avser en generaldirektör eftersom LAS inte är i närheten av att vara tillämplig.

Kan inte erinra mig en GD som varit föremål för så mkt kritik som denne.

Kan någon förklara hur Dan Eliasson kan bedömas som lämplig chef för en myndighet med ett samordnande ansvar för rikets säkerhet? Han har ju nyligen varit föremål för en eller t o m två förundersökningar för överträdelser i tjänsten av gällande säkerhetsregler. Dvs då han själv bestämde bl a att polisen kunde bortse från försvarets krypteringskrav vid IT-outsourcing av sin lönehantering m m? Och han blev väl inte "friad" heller, utan åklagaren bedömde väl att Eliasson onekligen överträtt reglerna men att straffrättsligt ansvar därutöver förutsatte att skada måste ha uppkommit?

Är kanske valet samt petningen av Thomas Ramberg en parallell? Han var ju inte heller fälld eller ens civilrättsligt krävd för den Allra-utdelning som han hann godkänna, men hans ansvarsområde som tänkt chef för länsstyrelsen i Stockholm skulle till viss del ha omfattat bl a penningtvätt etc. Det var det som personalen för länsstyrelsen hängde upp sig på. Kan personalen för MSB tänkas resonera likadant? Tänk om någon skada till följd av polisens bristande kryptering dyker upp i efterhand, då ska väl förundersökningen öppnas igen? Kan sådan skada t o m tänkas komma fram inom ramen för MSB:s ansvarsområde.

Jaha, nu avgår Dan Eliasson och ersätts med SÄPO-chefen Anders Thornberg av regeringen. Denne verkar ha mer polisärt kunnande än Eliasson, men det finns betydligt mer lämpligare kandidater till posten, t ex Stefan Holgersson, med utmärkta tankar om en mer verklighetsanpassad polisorganisation och praktisk erfarenhet av polisarbete. Dessa vill också göra något åt de svåra problemen som den nya organisationen har orsakat.

Nu har Eliasson getts möjlighet misslyckas med tre generaldirektörsjobb!
Hur fick han det första?
Hur kunde han sedan få det andra?
Och hur i h-e kunde någon ens tänka sig honom som rikspolischef? En så viktig position!
Inte ens nu åker han ut utan får ett nytt viktigt förordnande.
Vilka hållhakar har han på beslutsfattarna?
Det billigaste och bästa hade naturligtvis varit att låta honom behålla sin lön, få ett rum någonstans och ingenting att göra.

Om situationen inte vore så allvarlig hade man kunnat skratta åt den.

Det finns ett rum på regeringskansliet för odugliga generaldirektörer men det börjar bli trångt där.

Men vad ääär det Dan Eliasson säger JO:

Jag jobbar hellre än braa.

Jag anses ha misslyckats totalt - MEN SJÄLV ÄR JAG NÖJD
OCH TYCKER ATT JAG GJORT ETT VÄLDIGT BRA JOBB
så jag skall få fortsätta att vara förordnad.

Det finns visserligen andra kandidater men jobbet är svårt o
dom är ännu sämre än jag

Dan Eliasson har inte varit kompetent för arbetet och har inte haft förmågan att omge sig med rätt personer i polisens ledning. Den nuvarande personaldirektören har t ex orsakat stor skada genom att vara hårt pådrivande i omorganisationen, utan att ta in synpunkter ifrån polisfacket. Många frågor inom personalområdet har hanterats på ett sätt som står i direkt strid med lagar och avtal. Bland annat fullgjordes inte förhandlingsskyldighet vid omorganisationen och staten blev i AD dömd till ett stort skadestånd. Statens överklagandenämnd har underkänt en mycket hög andel av tjänstetillsättningarna, vilka ska ske på grund av förtjänst och skicklighet, i omorganisationen. Rikspolischefen och HR-chefen har även JO-anmälts för att under långt tid haft kännedom om allvarliga brister i ledarskapet men trots det låtit mobbing och trakasserier fortgå. Det är därför mycket viktigt att den nye rikspolischefen ser till att bilda en polisledning med personer som är kompetenta inom sina respektive områden.

Personaldirektören får hård kritik från både poliser och polisfack. Hennes inställning har hela tiden varit att de som kritiserar omorganisationen har fel och är inkompetenta.

Det är därför som jag gång efter annan frågar varför Löfving och övriga regionala chefer och deras biträdande sitter kvar ja varför inte hela Polisens strategiska ledningsgrupp med automatik får följa med Eliasson till MSB.

Jag håller med om att hela polisledningen har ansvar för den förödande omorganisationen och krisen inom polisen. I synnerhet HR-direktören som dessutom satt med i Genomförandekommittén.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.