Skip to content

"Bevisbördan för tung för enskilda" - professor vill tillåta grupptalan vid diskriminering

Eva Blomberg, professor vid Södertörns högskola. Foto: Fredrik Sandberg/TT och SH

Bevisbördan vilar tungt på enskilda individer och man missar mönster och strukturer för diskrimi-nering. Det skriver professorn och genus-historikern Eva Blomberg i en debattartikel där hon kräver ny lagstiftning som gör det möjligt med grupptalan i diskrimineringsfall.

 

De behövs "en vassare lagstiftning som inrymmer såväl individuella som kollektiva anmälningar", skriver Eva Blomberg på DN debatt.

Hon anser att detta skulle kunna bli Diskrimineringsombudsmannens (DO) "nya verktyg för att hantera och analysera sexuella trakasserier både som enskilda händelser och strukturer på olika nivåer i samhället och inom olika branscher".

Svårt se mönster
I dag går det bara att göra individuella anmälningar om könsdiskriminering och dessa hanteras utifrån den specifika situationen och den specifika förövaren.

Det gör det svårt att se mönster och det lägger en tung bevisbörda på den som påstår sig vara utsatt. Därför skulle Eva Blomberg vilja se en möjlighet att använda sig av grupptalan istället.

Hon hänvisar även till sin egen forskning på området där hon "suttit med näsan i gamla anmälningar".

Hon pekar på att det blir "ganska tydligt att kvinnor inom vissa branscher verkar särskilt utsatta: Svenska kyrkan, polisen, militären och skolvärlden".

Men med dagens lagstiftning kan alltså inte DO göra något åt det.

Större tyngd
Med en grupptalan skulle flera personer kunna gå samman och gör en gemensam anmälan, till exempel mot en namngiven förövare i en specifik bransch.

"Med flera berättelser mot en person blir tyngden i respektive berättelse större och DO skulle då få redskapen att se mönstren i förövarens agerande", skriver Eva Blomberg.

Ansvaret att bevisa
Frågan har varit aktuell tidigare och Eva Blomberg påminner om att man 1994 lade utredningen "Grupprättegång" på is och att rätten att föra grupptalan infördes först år 2002 men då inte för diskrimineringsärenden. Grupptalan används idag till exempel när gäller talan mot läkemedelsbolag.

När det gäller bevisbördan skriver Eva Blomberg:

"Vad jag är vill visa är att ansvaret för att bevisa att sexuella trakasserier ägt rum vilar tungt på den enskildes axlar. Även om bevisbördan ändrades och arbetsgivarna har fått ett ökat ansvar att se till att könsdiskriminering inte äger rum på arbetsplatsen ligger ansvaret på den enskilda individen att våga ta tag i saken och berätta om vad som hänt. Och svårast är detta i en beroendesituation."

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

7 comments

Ta bort de juridiska könen. Slopa diskrimineringslagen. Slopa lagen om hets mot folkgrupp. Återställ yttrandefriheten.

Frihet, jämlikhet, broderskap: https://www.canstockphoto.se/medborgare-två-frankrike-svart-fond-32522360.html

Hur skulle borttagning av lagarna mot diskriminering och hets mot folkgrupp "återställa" yttrandefriheten? Menar du att det skulle vara en positiv sak, och på något sätt gynna samhällsdebatten, om människor kunde behandla andra illa på grund av härkomst, kön, utseende eller vad deras partner har för kön, etc. - och på vilket sätt menar du att vi idag inte har yttrandefrihet? (En existerande yttrandefrihet går inte att "återställa", alltså drar jag slutsatsen att du anser att yttrandefrihet idag inte finns.)

Dock håller jag med dig om att vi skulle klara oss riktigt bra utan juridiskt kön - det har i dag ganska begränsad praktisk användning i vilket fall, och orsakar dessutom administrativa och sociala problem för vissa minoriteter.

Får vi inte yttra oss fritt har vi ingen yttrandefrihet och det får vi inte i dag. Yttrandefrihet gynnar samhällsdebatten. Det gör inte exkluderande lagstiftning. Som gör att man inte vågar yttra sig fritt utan att vara rädd för att hamna i fängelse. Lagen om hets mot folkgrupp är apartheid. Diskrimineringslagen gäller inte lika för alla. Upplägget är märkligt och konsekvenserna är annu besynnerligare. Vårt land har inte gått framåt sedan de lagarna kom till. Utvecklingen gick framåt till 1970-talet. Efter det ha det bara gått bakåt.

Regeringen ämnar att föreslå inskränknigar i strejkrätten. Det finns en opinion att begränsa demonstrationsrätten. Att man ska kunna förbjuda demonstrationer som man först har nekat tillstånd. Åsiktsfrihet, yttrandefrihet, strejkrätt och demonstrationsrätt är grundbultar i en demokrati. Det är inte mycket till demokrati vi har i Sverige. Och värre lär det bli. Om inte EU sätter stopp.

Vad menar du med minoriteter? Är det alla bokstavssyndrom du tänker på?

Tro det eller ej men jag läste just om en man som åtalats för hets mot folkgrupp efter att ha kallat ett annat lands medborgare för lata på Facebook. Skrattretande, om det inte vore för att det visar på hur illa ställt det är med den sk. yttrandefriheten. Så nu är censurivrarna och åsiktsförtryckarna nere på den låga nivån när man jagar sina meningsmotståndare. Jag ifrågasätter starkt huruvida det ens kan anses som kränkande att kalla någon för lat. Det är då ingenting som rättsväsendet ska syssla med men det ger en oroväckande fingervisning om prioriteringarna. Sedan har man mage att klaga på resursbrist hos Polisen. Och hur kan man få ut IP-adressen från Teleoperatören på dessa premisser? Det handlar om ett missbruk av rättsväsendet för sina egna politiska syften

"Regeringen har gett Brottsförebyggande rådet (BRÅ) i uppdrag att utreda varför antalet anmälda sexualbrott ökat. I uppdraget ingår även att analysera om ökningarna gäller särskilda grupper av gärningspersoner. Om det även innefattar gärningsmännens härkomst blir upp till BRÅ att avgöra."

TT/sverigesradio [ http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6857068 ]
Jag har inte funnit någon länk till någon artikel på tt.se

DO är väl den närmaste rättshaverist man kan komma som myndighet - möjligtvis undantaget transportstyrelsen och polismyndigheten. Att ge dem "nya verktyg" vore omdömeslöst.

Då kunde alla kvinnor stämma alla män
eller alla svarta stämma alla vita.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.