Skip to content

Allt fler oroliga för terrorattacker och IT-säkerheten i Sverige - ny undersökning från MSB

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT

Svenskarnas oro för internationell terrorism och spridning av kärnvapen har ökat under det före-gående året. Det visar MSB:s årliga undersökning. Även oron för IT-säkerhet och spridning av ke-miska och biologiska stridsmedel ökar.

 

- Den största oron är internationell terrorism och vi ser att det är fler än i förra undersökningen som tror att en terroristattack kommer inträffa i Sverige inom fem år, säger Linda Ryen, analytiker på MSB. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps årliga Opinioner mäter svenskarnas uppfattningar om försvarsfrågor, samhället, svensk försvars- och utrikespolitik, hot och internationella förhållanden. 

I årets undersökning deltog 1 000 svenskar.

Ökad oro för brister i IT-säkerheten
Årets undersökning visar att sex av tio svarande är oroliga över brister i stora IT-system och att fler än i förra undersökningen ser det som troligt att det kommer inträffa ett långvarig IT- och teleavbrott i Sverige inom de närmaste fem åren.

- Vi ser en ökning av oro för brister i samhällsviktiga IT-system. Det är troligt att uppmärksamheten kring IT-attacker och IT-säkerhet under 2017 har ökat medvetenheten om riskerna och vikten av att skydda viktig information i samhället, säger Linda Ryen. 

Låg tilltro till Sveriges militära beredskap
Andelen svarande som anser att Sveriges militära alliansfrihet har en positiv påverkan på fred och säkerhet i Sverige har minskat från 46 procent till 36 procent - det lägsta värdet sen frågan kom med år 2006.

Mer än 76 procent anser dessutom att Sverige inte har tillräcklig beredskap i händelse av ett militärt angrepp.

Minskad oro för politiska hot
Andelen svarande som räds ett politiskt hot från annat land riktat mot Sverige inom de närmaste fem åren har minskat markant i årets undersökning.

I enkäten svarade 63 procent att det inte är troligt att det kommer inträffa, jämfört med 49 procent år 2016. 

 

Läs hela rapporten här

 

 

 


  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt