Skip to content

Advokat skickade inte underhållsbidrag vidare till ex-klient - varnas efter 14 års inbetalningar

Foto: Hasse Holmberg/TT

Varje månad i 14 år betalade mannen in pengar som underhållsbidrag till sin före detta hustrus advokat - som dock inte skickade dem vidare. I stället fick Kronofogden utmäta dem på advo-katens klientmedelskonto. Advoksamfundets disciplinnämnd tilldelar nu advokaten en varning.

 

Mannen och kvinnan separerade år 2002 och advokaten var ombud för ex-hustrun den vårdnadstvist som pågick fram till 2007 då den slutligen avgjordes av hovrätten.

Trots att mannen varje månad har satt in pengarna på advokatens klientmedelskonto så har han fått krav från Försäkringskassan som har betalat ut så kallat bidragsförskott till kvinnan.

Vidare till Kronofogden
Kraven har gått vidare till Kronofogden trots att mannen har bestridit kraven och hänvisat till de insättningar han har gjort till kvinnans advokat.

I sitt yttrande till disciplinnämnden hävdar advokaten att mannen skulle ha full kännedom om att han inte "med befriande verkan" har kunnat betala underhållsbidraget via advokatbyrån. Från klientmedelskontot - där mannens inbetalningar har satts in - har utmätning skett vid tre olika tillfällen, eftersom Försäkringskassan betalat bidragsförskott.

Advokaten redogör också för korrespondens med mannen - en korrespondens från år 2011 som visar att mannen frågade advokaten om underhållsstödet hade betalats vidare och då fått svaret att inga pengar hade överförts annat än till Kronofogden.

Borde varit tydligare
Disciplinnämnden beslutar nu att tilldela advokaten en varning.

Nämnden skriver i sitt beslut:

"Av utredningen framgår att det uppdrag, i vilket A (advokaten) företrätt K (kvinnan) mot M (mannen) sedan många år är avslutat. Nämnden konstaterar att det under sådana förhållanden har ålegat A att, genom omedelbar återbetalning till M, se till att han inte haft dennes medel på ett klientmedelskonto."

"Nämnden konstaterar vidare att A borde ha varit mer aktiv med att söka förhindra att M överförde pengar till advokatbyråns klientmedelskonto och att han borde ha varit tydligare i sin information härom till M. 

Mot bakgrund av den långa tid som förflutit anser nämnden att advokatens agerande innebär ett "allvarligt åsidosättande", och tilldelar därför honom en varning.

  • Alt-texten
    Carina Johansson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt