Skip to content

225 miljoner i avdrag för rivning inför Tele2 Arena - Stockholm Globe Arena vinner mot Skatteverket

Foto: Staffan Löwstedt/SvD/TT

225 miljoner kronor i avdrag är helt i sin ordning för värdeminskning och utrangering av fastigheter som inhandlats dyrt. Det konstaterar kammarrätten som därmed ger Stockholm Globe Arena Fastigheter AB rätt mot Skatteverket i en tvist om obehörig skatteförmån i samband med planeringen av bygget av Tele2 Arena.

 

Tele2 Arena färdigställdes 2013 och beräknades kosta 2,7 miljarder kronor att bygga. På platsen fanns förut några låga industribyggnader och Sandstuparken med en anlagd damm och fontän. 

Skatteverket gjorde gällande att Stockholm Globe Arena (SGA) hade köpt fastigheterna till ett för högt räknat marknadsvärde.

"Obehörig skatteförmån"
Drygt 84 procent av fastighetsförvärven hade gjorts direkt från Stockholms stad som i sin tur hade förvärvat de aktuella markområdena under en tid när mark utanför tullarna hade ett lägre marknadsvärde.

Skatteverket skriver:
"Eftersom Stockholms stad inte beskattas för den vinst som uppkommit vid försäljningen är det uppenbart att det uppkommer en obehörig skatteförmån för SGA som får tillgodoräkna sig köpeskillingen som underlag för avdrag."

Avdrag med 225,6 miljoner
Men SGA hävdade att bolaget hade rätt att göra yrkade avdrag för värdeminskning och utrangering av fastigheterna som fått ge plats för bygget av Tele2 Arena.

Kammarrätten i Stockholm slår nu fast att avdragen på sammanlagt 225,6 miljoner kronor ska beviljas.

Köpte till marknadsvärde
Enligt kammarrätten har inget framkommit i målet som ger anledning att anta att förvärvet av fastigheterna inte har skett till marknadsvärde. Anskaffningsvärdet hade uppgått till 227 miljoner kronor.

Kammarrätten fastställer förvaltningsrättens dom och SGA beviljas därmed värdeminskningsavdrag med 5,6 miljoner kronor för taxeringsår 2010, värdeminskningsavdrag med tre miljoner kronor och utrangeringsavdrag med 170 miljoner kronor för taxeringsår 2011 samt värdeminskningsavdrag med närmare en miljon och utrangeringsavdrag med 46 miljoner kronor för taxeringsår 2012.

  • Alt-texten
    Malin Roubert

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt