Skip to content

"Utvecklingen går åt fel håll" - rikspolischefen vill se nya lösningar för att hantera ökad brottslighet

Rikspolischef Dan Eliasson och Mats Löfving, stf rikspolischef och chef för polisens nationella operativa avdelning. Foto: Maja Suslin/TT

Ökad brottslighet och fler angrepp på polisen visar att utvecklingen går år fel. Det konstaterar rikspolischef Dan Eliasson tillsammans med Mats Löfving, chefen för NOA. De vill bland annat se fortsatt tillgång till datalagring av mobilsamtal, strängare straff och ännu fler poliser.

 

I en debattartikel i Dagens Nyheter skriver rikspolischefen Dan Eliasson och chefen för polisens nationella operativa avdelning (NOA) Mats Löfving att "utvecklingen går åt fel håll" och att "den senaste tidens attacker har passerat alla gränser".

De syftar då i första hand på den grova brottslighetens utveckling och angreppen mot polisen men de lyfter också fram kriminaliteten bland ungdomar i gängmiljöer och det faktum att brottsligheten överlag ser ut att öka vad gäller till exempel sexualbrott, misshandel och bedrägerier.

"För lätt att komma undan"
De vill se vårdinsatser för att påverka unga kriminella eller strängare straff. "Det är för lätt för kriminella att komma undan i dag", skriver Eliasson och Löfving. Även hårdare straff för angrepp mot blåljuspersonal står på kravlistan.

För att komma åt den grövsta brottsligheten vill de se ökade möjligheter till kameraövervakning, fortsatt tillgång till teleoperatörernas datalagring av mobilsamtal och möjlighet till så kallad hemlig dataavläsning.

"Kraftfulla resursförstärkningar"
De vill också ha ännu mer pengar till fler poliser. "Det kommer att krävas kraftfulla resursförstärkningar för tiden efter 2020", skriver de i debattartikeln.

Samtidigt anser de att "hela samhället måste agera utifrån sina ansvarsområden". Det är alltså inte bara polisens ansvar. Enligt Eliasson och Löfving "krävs kraftfullare insatser för att få fler i arbete, förbättra skolresultaten, lyfta boendemiljöerna och mycket annat".

"1 jan skärps straffen"
Justitieminister Morgan Johansson har kommenterat debattartikeln på Twitter:
"Vi har skärpt straffen för bl a de grova våldsbrotten och de grövsta narkotikabrotten. 1 jan skärps straffen för grova vapenbrott och förslag kommer om bl a kameraövervakning, skärpt straff för mord och nya påföljder för unga."

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

24 comments

http://www.dagensjuridik.se/2017/12/over-300-skjutningar-i-sverige-i-ar-...
Kritiken har varit stark mot att polisen nu varken klarar den samhällsfarliga gängbrottsligheten eller den vardagsbrottslighet som är det stora gisslet för allmänheten. Genom att helt sätta fokus på gängbrottsligheten försöker man förstärka sitt alibi då det gäller mängdbrotten !

Naturligtvis är artikeln på DN Debatt ett befogat uppvaknande efter 3 år med den nya polisorganisationen. Däremot är det oförlåtligt att man skrotat alla specialenheter som lämnat fältet fritt för tillgreppsbrottsligheten. Kanske 100.000 brottsoffer VARJE ÅR bara för bostadsinbrotten. Sedan ser vi hur näringsidkare drabbas flera gånger av jätteförluster som leder till nedläggningar och konkurser. Detta har bara blivit uppenbart då det gäller utanförskapsområden men gäller i högsta grad samhället i övrigt. De utländska ligorna - med etablerad förankring i Sverige- anpassar sig hela tiden geografiskt och då det gäller alternativa brott, främst bilbrott ,enteprenadmaskiner och hästsadlar !!!!

Inför år 2018 är det absoluta kravet att polisen nu måste börja fungera lokalt-ÖVERALLT !

Koppar. Koppartak, hängrännor och stuprör på våra kyrkor, kapell och likbodar. Vandalisering av gravvårdar och gravvårdar.

Två vindkraftverk i sydöstra Sverige blev länsade på all kopparledning. Vet ni hur mycket kopparn var värd och hur mycket det kostar att återställa kablaget? Hur mycket betalar skrothandlarna? Jag vet inte vad de betalar. Vad betyder stilleståndet i minskade intäkter för de som äger.kraftverken?

Hur mycket kostar alla 'signalfel' på järnvägsnätet? Vet ni vad signalfel är för något?

Vilka är det som sysslar med det här? Jag vet inte. Jag vet bara att det brändes kablar vid Kalmar Dämme.

http://www.blaljus.nu/nyhetsartikel/polisdebatten-i-mellandagarna
Blåljus försöker nu bena ut Eliassons svar på kritiken att bl.a.vardagsbrott och våldtäkter läggs på hög. Han menar att det är fel och att om det behövs så skall man ta personal från "mängdbrottsgrupper" på Lokalpolisområdena.

En ilsken polis som jobbar just på LPO undrar om Eliasson vet vad han talar om. P.g.a. belastningen med den grova gängbrottsligheten får de ta över bl.a. grova rån, grov misshandel, grov stöld, VÅLDTÄKTER, BIN-ärenden, grooming m.m SAMTIDIGT som de har FRIHETSBERÖVADE.

Det innebär att just där hamnar de gripna för BOSTADSINBROTT som just är grov stöld. Där har man inte tid och resurser att följa upp denna seriebrottslighet. Man inriktar sig bara på gripandebrottet trots att det med uppföljande utredning skulle gå att styrka ytterligare 3-4 brott ! Därför var uppklarningen i Stockholmsområdet senast bara 2,8 procent då man lätt skulle kunna nå 10 !

Konstigt !
När Dan Eliasson härjade på försäkringskassan så gick allt åt fel håll.
Inte gick det mycket bättre när han styrde och ställde på invandrarverket.
Jag undrar varför så många poliser vill sluta och inga nya vill ha jobbet

Ett litet glädjeämne dock: Uppsalapolisens framgångsrika arbete under året mot gäng- och livstilskriminella i samarbete med andra myndigheter. Såklart resurskrävande men nödvändigt.
Men jag reagerar mot att Regeringen säger att man vill skärpa straffen för de grövsta narkotikabrotten mot bakgrund av att HD under de senaste åren sänkt straffen för narkotikabrott, de har uppenbarligen inte haft politikerna med sig. Såvida det inte förekommer en dragkamp i det fördolda om vem som bestämmer i kriminalpolitiken. Ett annat exempel på att politiken tvingas runda domstolarna är att man höjt minimistraffen för vissa brott eftersom de oftast endast mäter ut minimistraffet.
Antalet poliser har minskat drastiskt på en del håll i landet bara under de senaste åren. Alla kan se att Polisen är väldigt osynlig, även trafikövervakningen som fungerade rätt så hyfsat tidigare, har nedprioriterats. Fartkameror förväntas nu göra jobbet och säkra intäkterna till statskassan. Ändå är det så att man måste vara synlig, det förebygger brott och ökar tryggheten. Sedan förväntas Polisen hantera även sådant som inte är brott. Där behöver de vara tydligare i beskedet till allmänheten: att man inte är ett allmänt konfliktlösningsorgan. Antalet onödiga möten behöver minimeras.

"Samarbete med andra myndigheter" eller korruption, tjänstemannaaktivism mellan myndigheter och inblandade entreprenörer samt missbruk av våldsmonopolet?

Polismyndighetens "nya" arbetssätt liknar i många avseenden vad man kan förvänta sig av en diktaturstat och inte i ett rättssamhälle. Det skapar definitivt inte någon trygghet - snarare rädsla!

Justitieminister Morgan Johansson skärper straffsatserna men några planer på att minska tillflödet har han inte,möjligen beroende på att det då skulle drabba hans partis väljarbas.

Inte minska inflödet och åklagarna / dumstolarna gör vad man kan för att hindra utflödet dvs döma till utvisning efter avtjänat straff.

Skärpta straff hjälper ju inte om ingen åtalas pga bristande utredningsresurser.

Vidare hjälper det ju bara marginellt i de fall någon faktiskt åtalas eftersom domstolarna envisas med straffrabatt på straffrabatten på minimistraff - OM någon ens döms då...

D. E. borde ju ha bytts ut för länge sedan. Att man låter honom ens få tjänsten med tanke på tidigare meriter och dessutom låter honom sitta kvar visar ju på att man med berått mod försöker förstöra rättsväsendet och tilltron till detsamma, vilket ju i förlängningen snabbar på förloppet. Det kan ju också förklara hans åtalsimmunitet trots tavla på tavla som skulle fått vilken löneslav som helst på fall.

I år fick Sveriges åklagare nya direktiv för hantering av ungdomsmålen. Enligt dessa skall vi i princip tillämpa vändkorsprincipen. Exempelvis kan en 16 åring gå ut och in i olika butiker och stjäla utan att gripande kan ske. Vet polisen identiteten på brottslingen finns ingen rätt att ingripa. Jag känner till fall fall där fyra ungdomar stulit fyra bilar under en natt och förstört dessa till ett sammanlagt värde av cirka 600 000-800 000 kr och utan att ens förhör ägt rum släpptes omgående. Samtliga fyra ungdomar lämnade polisstationen skrattande. Detta hänför sig till den svenska tolkningen av barnkonventionen som i princip lämnar amnesti åt ingdomar för åtskilligt med brott. Eliasson kan således i första hand vända sig till kanslihuset och begära ändring eftersom detta regelverk har sitt ursprung där

För att kunna få bukt med den ökande kriminaliteten, t ex gängen, måste polisen få tillbaka de verktyg och förutsättningar som krävs, t ex specialenheter och kommunikationscentraler ute på polisområdena. Vidare får åklagare och domstolar inte vara släpphänta och gå de kriminellas ärenden av bekvämlighetsskäl. De måste visa kurage och inte hänvisa till en hoper luddiga konventioner hit och dit. Polisregionerna ska också skrotas, vilket kan frigöra mängder med resurser uppbundna till kontraproduktiv byråkrati. Det är faktiskt så, att det dagliga polisarbetet sker ute i närpolisområdena och i polisområdena istället för i de konstlade polisregionerna.

Du är extremt okunnig om du tror att åklagaren är "slapp" när man häver ett gripande. Tvärtom vill åklagare och poliser lagföra brott men när det gäller tex ungdomar mellan 15 - 18 år är det numera mycket starkt begränsade möjligheter att anhålla. Detta tack vare att riksåklagaren meddelat riktlinjer med den innebörden och att han utövar en repressiv tillsyn över åklagarna om de inte gör som han anser är korrekt. Nu gläds vi dock över att han ser ut att få ett nytt jobb, president i Svea hovrätt. Vi får se om regeringen nu vågar utse en riktig åklagare som riksåklagare eller om det blir en till domare utan någonsomhelst egen erfarenhet av förundersökningsledning.

Inte ett ord i DN-artikeln om vad som är orsaken till den ökande och allt brutalare brottsligheten. Detta är skandal! Orsakssambanden borde klargöras innan man sätter in allt mer repressiva metoder och gör Sverige till ett fascistoitt övervaknings- och kontrollsamhälle.

Självklart är orsaken den allt brutalare och allt volyminösare elefanten i rummet! Trots det så vägrar BRÅ och dess uppdragsgivare att göra några som helst analyser på elefanten i rummet. För det kan ju väcka ”högerextremerna” enligt känd, gammal sliten retorik.

För att minimera problemet (vilket i politiskt korrekt språkbruk stavas utmaningen) med elefanten i rummet, så måste Sverige bl.a. upprätta ett effektivt skalskydd. Detta innebär de facto ett svenskt utträde ur EU och Schengensamarbetet. För elefanten i rummet är ju inte inhemsk, utan den har i frånvaro av ett effektivt skalskydd närmast obehindrat kommit in utifrån.

Vad tycker Jerzy Sarnecki?

Illa! Sarnecki gillar inte hårdare straff, ty hen har en predisposition för att gulla med gärningsmännen ( de kriminella) och negligera brottsoffren enligt ett känt vänsterideologiskt narrativ.

"Professorn i kriminologi, Jerzy Sarnecki, varnar för den amerikanska utvecklingen. Hårdare straff fungerar nämligen dåligt, hävdar han i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Sarnecki hänvisar bland annat till införandet av den så kallade nolltoleransen i New York. Många svenska politiker nämner den som exempel när de kräver hårdare tag mot brottslingar. Men Sarnecki menar att brottsligheten i New York minskade redan innan nolltoleransen infördes. Delvis hängde det samman med att krig mellan olika gäng om drogmarknaden ändrade karaktär. En annan amerikansk straffmätningsprincip, ”Three strikes and you´re out” brukar också lyftas fram i den svenska debatten som en bra metod att minska brottsligheten. Metoden går ut på att den som lagförs för sitt tredje brott döms regelmässigt till 25 år eller livstids fängelse utan möjligheter till tidigare frigivning. ”Three strikes” och liknande lagstiftning, som för övrigt numera tillämpas i de flesta av USA:s stater, har lett till en mångdubbling av antalet fångar, menar Sarnecki.- Vad alla dessa fängelseår dessutom innebär i mänskligt lidande, och då i synnerhet i vissa befolkningsgrupper (till exempel bland unga fattiga afroamerikaner, som i mycket stor utsträckning befolkar USA:s fängelser) går inte att föreställa sig, menar han."

http://www.dagen.se/kriminolog-varnar-for-hardare-straff-1.217124

Tramsaren Jerzy Sarnecki är iirelevant, NewYorks nya borgmästare tog på 80 talet helt nya och hårdare tag och körde en stenhård policy vände ut och in på Polisens metoder och resultatet väntade inte på sig en utränsning av dräggen skedde och Bronx blev promenerbart på kvällen från att ha vart nogozon under hela dygnet.

Fullständigt ointressant vad han tycker!

Att han för närvarande inte tycker alls är inte helt ointressant. Han kanske har tyckt färdigt om ingen längre tycker som han. Riksdagsvalet står för dörren. Då gäller det för partierna att tycka som väljarna och inte tvärtom.

I alla tider så har vi svenskar skjutit. Det har bara blivit vanligare att anmälla skjutningar i dag än tidigare, men problemet har funnits redan innan vi uppfann krutet. Men det är inte säkert att det skjuts mer i dag än tidigare. Däremot har det blivit lättare att anmälla i dag tackvare massmedia och kampanjen #Notonme. Vi får inte häller glömma att definitionen av skjutning skiljer sig mellan länderna så man kan inte bara jämföra statistik rakt av.

Vi har startat med att lära dagisbarnen att man inte får skjuta, och delar också ut armband med "inte skjut". Även om det inte ger resultat direkt så tror vi på en ändrad hållning på sikt.

Akut så måste vi komma till rätta med rasismen hos polisen. Det är idag mycket större risk att bli misstänkt för skjutning om man heter Mohammed än Sven. Här satsar vi på den mångkulturella personalen som kan hindra misstänkande pga hudfärg.

Det glädjande som visar att vi ändå är på rätt väg är att vi i dag beslagtar tyngre vapen än tidigare, och det är ju förväl att vi får dessa bort från gatan.

En lösning: Straffet för utlänningar som begår brott i sverige ändras till total konfiskering av alla ägodelar samt minst tio år i fängelse på vatten och bröd, oavsett brottet. Givetvis följt av livstids utvisning.

Något överdrivet, kanske, men ett problem är ju att sverige utmärker sig som ett land där det är liten risk att åka fast och att om utlänningen mot all förmodan avslöjas så får den inget straff värt namnet om den inte gjort något extremt grovt. Hamnar de ändå i fängelse så är det som att bo på hotell och dessutom tjänar man pengar där inne.

Resultatet av att sticka ut på det sättet är förutsägbart. Det är som att läsa en turistbroschyr. Kom hit och plundra! Ni har allt att vinna och inget att förlora!

http://www.bibelskolan.com/litterator/pleijel/nyfikenhetsskolan/utskrift...
Nu Johannes pläderar du för "öga för öga tand för tand" som finns både i Gamla Testamentet och Koranen och säkert ligger bakom det levnadsmönster som orsakat krigen i tusentals år i Mellanöstern som människorna nu flytt ifrån.

Så vill vi inte ha det i Sverige och jag återkommer till tråden, dialogen om gängskjutningarna där flera verkar vara överens med mej om att oavsett religion eller värdegrund så är sekulariseringen och förlusten av den kristna värdegrunden förklaringen till den situation som nu råder i Sverige. Det är fasansfullt att gängkriget och dödandet fortsätter och att hat riktas mot blåljuspersonal, sjukvård och den sociala sektorn. Så fortsatte det även inför Nyår och man bävar inför år 2018 !

Det sprängs, skjuts och dödas igen och igen och igen ! Jag fattar inte att ynglingar i 20-årsåldern uppenbarligen kan röra sej i Rinkeby och andra områden beväpnade utan att bli visiterade av polis. Nu var det vid 18-tiden vid en pizzeria som är utsatt. Polisen vet vilka det handlar om men då det händer finns ingen polis i närheten. Uppenbarligen är polisledningens försäkran om ständig närvaro och punktmarkering en grov lögn. Nu väntar man tills något har hänt och sedan kommer man med massiva insatser bl.a. med helikopter.
På detta sätt försöker man att skapa falsk trygghet. Det enda som skapar äkta trygghet är att gripa brottslingarna och att klara upp brotten. Tendensen nu är att nästan ingenting av detta klaras upp. Vart är vi på väg under år 2018 ?

Utvecklingen går käpprätt åt helvete, sosseriet moderateriet är är källan för skiten
Vad som kommer att hända är som i Brasilien med nogozoner där krimmet skjuter med AK47 på polishelikoptern. En AK47 kan i dag köpas för 10 000-15 000 spän en skit summa för en figur som halar knark. Jag som hemvärnsmann är redan idag förbjuden
att övningsskjuta med kåpist, men en litten MENA unge kan springa omkring och sjuta hur mycket som helst uutan att det händer nånting. Jamen dåså är det bara för mig att gå ur hemvärnet då.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.