Skip to content

"Uppenbart att advokatkvinnor inte gör karriär på lika villkor"

DEBATT - av Sofia Larsen, ordförande Jusek, Jenny Kallerman, bolagsjurist och vice ordförande Jusek

 

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg menar i ett debattinlägg i SvD (13/12) att hon inte sett någon trovärdig rapport om hinder för kvinnor i advokatvärlden att göra karriär.

Juseks rapport ”Karriär på lika villkor för advokater” från 2015 visar att över en tredjedel av advokatkvinnorna upplever sig missgynnade när det gäller arbetsuppgifter, lön och delägarskap. Har rapporten gått Advokatsamfundet förbi?

Advokatsamfundet och generalsekreterare Anne Ramberg vill gärna skilja på trakasserier av sexuell natur och frågan om kvinnors karriärmöjligheter. I vår värld är det självklart att dessa två hänger ihop. Förekomsten av sexuella trakasserier på arbetsplatser, som i stor utsträckning riktas mot kvinnor, är ett uppenbart hinder för kvinnor att göra karriär på lika villkor som män.

Anne Ramberg hävdar i en debattreplik på SvD Brännpunkt (13/12) att hon inte sett någon trovärdig rapport om hinder för kvinnor i advokatvärlden att göra karriär. Från Juseks sida finner vi det uttalandet märkligt.

År 2015 släppte Jusek rapporten ”Karriär på lika villkor för advokater”. Rapporten visar att 43 procent av kvinnorna helt eller delvis upplever sig missgynnade när det gäller arbetsuppgifter. Drygt 30 procent anser sig missgynnade i fråga om lön och delägarskap.

Till grund för rapporten ligger en enkätundersökning bland samtliga medlemmar i Juseks advokatsektion.

En liknande undersökning gjordes år 2006. Under ett decennium har mycket lite hänt. Lika många kvinnor känner sig missgynnade i fråga om lön och delägarskap som då den förra undersökningen genomfördes.

Många av medlemmarna i Juseks advokatsektion är också medlemmar i Advokatsamfundet. Menar samfundet och Anne Ramberg att de egna medlemmarnas vittnesmål inte är trovärdiga?

Att Advokatsamfundet har så svårt att se och erkänna att det finns mönster i samhället som gynnar män framför kvinnor är bekymmersamt.

Att vi enas om att kvinnor möter hinder i sin karriär på ett annat sätt än män innebär inte att vi slår fast att alla kvinnor möter dessa hinder eller att män som grupp aktivt missgynnar kvinnor. Vi konstaterar helt enkelt att det fortfarande finns stora utmaningar på vägen mot ett jämställt arbetsliv.

 

Juseks rapport: ”Karriär på lika villkor för advokater” 

 

 


Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

14 comments

Tack! Jättebra skrivet! Dags att Anne Ramberg lyssnar!

De globala managementkonsultfirmorna har noterat att i de nordiska länderna, särskilt Sverige, har kvinnor svårare att nå toppositioner än i andra länder. En teori om orsaken är att svenska kvinnor har i global jämförelse extremt lång föräldraledighet och hög frånvaro för vård av barn. Om detta skulle stämma behöver nog svenska män och kvinnor dels dela mer lika på jobbfrånvaron, dels kanske korta ned den totala ledigheten. Jag tror att motsvarande faktorer är relevanta i advokatkåren. Det är knappast färre trakasserier på amerikanska advokatbyråer än svenska, men i USA blir fler kvinnor delägare. Att bevilja ännu längre ledighetsförmåner är ingen väg till jämställdhet på advokatbyråerna. Man blir delägare genom att arbeta med klienter.

Det stämmer att det finns förhållandevis få svenska kvinnor i höga positioner i näringslivet. Men det gäller i synnerhet mot hur det ser ut i länder som Brasilien, Ryssland, Indien, Kina, Sydafrika, Baltstaterna etc. och i lägre utsträckning mot andra västländer av samma snitt.

Det finns alltså ett tydligt statistiskt motsatsförhållande mellan feminism och jämställdhet respektive framstående positioner i näringslivet. Det är kanske uppseendeväckande men inte det minsta konstigt eftersom vi vet att feminismen som ideologi handlar om att passivisera kvinnan och reducera henne till sitt kön. Hon utmålas därmed som ett offer för diskriminerande strukturer som hon inte kan påverka, och förvånansvärt många lever sig tyvärr in i den rollen trots att de lever under oerhört priviligierade förhållanden.

En annan förklaring är att nordiska kvinnor befinner sig högre upp i behovstrappan. Hennes livsval begränsas inte i samma utsträckning utifrån behov av trygghet och försörjning, utan välstånd ger utrymme att välja utifrån personliga preferenser. Men med totalitära förtecken anser givetvis feministerna att även kvinnornas fria val är produkten av förtryckande strukturer om de inte väljer i enlighet med ideologernas preferenser. Världen behöver göra sig fri från feminism.

Hur kan en undersökning som grundar sig på vad någon ”anser” ligga till grund för ett ”konstaterande”? Statistik? Fakta?

Så motargumentet mot Rambergs argument att det inte finns några konkreta undersökningar som visar på diskriminering av kvinnor i det här avseendet är att saken är "uppenbar" eftersom en viss andel av kvinnorna "känner sig" förfördelade. Som medlem i Jusek blir jag ju verkligen imponerad av den vassa argumentationen från mina fackliga företrädare...

I anslutning till en annan artikel här på DJ fick jag och Larsen igång en diskussion om rekrytering av domare. Jag anmärkte då på den mycket märkliga processen vid lönesättning av dem som erbjudits anställning som ordinarie domare. Larsen, som i och för sig ska ha en eloge för att hon var uppriktig, sade sig inte känna till hur det gick till. Jag var inte så imponerad av det heller.

Jag tror sammanfattningsvis att jag anmäler mitt utträde ur Jusek så snart jag har en stund över.

Det känns minst sagt märkligt att två fackliga företrädare, som såvitt jag förstår saknar egen erfarenhet av att arbeta på advokatbyrå, gör väldigt svepande påståenden baserat på vad en del anställda på advokatbyråer "upplever" eller "anser". Det inger inte direkt förtroende. Min egen tidigare erfarenhet som biträdande jurist, advokat och delägare var att alla anser att de får utföra för enkla och/eller rutinartade arbetsuppgifter. Jag sa t.o.m. en gång till en biträdande jurist att jag inte kunde ge denne mer utmanande arbetsuppgifter eftersom jag inte hade sådana själv.

Känner igen det där från både advokatbyråtiden och från domstol. En diskussion man ständigt har med notarierna är den om arbetsuppgifterna. De vill ha mer avancerade arbetsuppgifter men även en ordinarie domares uppgifter är till stor del rutinåtgärder. Senast häromdagen lade jag en timme på att sortera upp handlingarna i en stor akt efter att jag lämnat ifrån mig domen för exp. Tyvärr kan jag inte använda min könstillhörighet som förevändning för att komma ifrån det. Men ibland funderar jag på att säga upp mig och rekommendera lagmannen att anställa två nya kanslister för lönesumman.

Advokatkvinnor? Vad säger advokatmännen?

Problem att göra karriär, bla som delägare i advokatbyråer, har inget med kön att göra utan det handlar om lönsamhet dvs intjäningsförmåga. Män som exempelvis drabbas av sjukdom eller tar hand om barn - helt eller på deltid - har samma problem. I grunden handlar det om att man som egen företagare / delägare inte kan ta ut mer "lön" än vad man drar i efter det rörelsekostnader avräknats. Därtill kommer att kunder / klienter förväntar sig kontinuerlig närvaro.

Helt krasst gäller det att prestera, debiterbara timmar och ackvisition, för att lyckas på en advokatbyrå. Är du inte tillgänglig och beredd att jobba med kort varsel så får du räkna med att klienten ringer någon annan.

Kvinnor gör inte heller lika karriär som kungar, kejsare, påvar
och svenska statsministrar.

"Nina mån, 2017-12-18 15:28
Tack! Jättebra skrivet! Dags att Anne Ramberg lyssnar!"

Men Anne Ramberg är ju en kvinna som verkligen har lyckats - är väl första
kvinnliga ordföranden.

På den posten har hon inga direkta debiteringskrav på sig och en samling personer
som hon kan delegera jobb till.

Hur mycket hon debiterade o ackvirerade när hon jobbade på advokatbyrå
(för det måzzte hon ha gjort ett antal år) är okänt för mig. Kanske andra vill
ge commentz

Anne Ramberg är ett utomordentligt exempel på att inom advokatverksamhet
kan kvinnor gå huur långt som helst - ja det finns massor av kvinnor som är
advokater o driver advokatbyråer

Märkligt inlägg utifrån att juristbranchen dominieras av kvinnor. Mellan 70-100% av alla domstolar, myndigheter, ivo, jo, m.m. m.m. utgörs av kvinnor. Möjligt att det är kvinnor som kränker kvinnor? Vilket även artikeln kan sägas indikera. Det är två kvinnor som kristerar en tredje kvinna.

Den första kvinnan är affärsutvecklare på Örebro universitet och förbundsordförande för Jusek, men såvitt jag förstår saknar hon juridisk utbildning, den andre kvinnan är driver ett enmansbolag och är därför särskilt insatt i konkurrensen på advokatbyråerna!?

Case over

Ja, debatten är märklig och ensidig. Juristernas upprop "Medvilkenrätt" syntes i väldigt stor utsträckning handla om annat än sexuella trakasserier. Jag tog i mina inlägg i anslutning till artiklar om uppropet här på DJ upp det faktum du pekar på; i domstolarna domineras av kvinnor, varför det vore konstigt om arbetsmiljöproblem mer eller mindre strikt kunde hänföras till den manliga delen av de anställda. Jag tog också upp mina egna erfarenheter som, helt ärligt, är att när yngre domstolsjurister utsätts för nedlåtande behandling av äldre kollegor är det regelmässigt äldre kvinnliga kollegor som står för detta. Jag påpekade slutligen det lite ironiska i att vissa av de kvinnor som skrivit under uppropet är eller under sin karriär varit ökända för att behandla de yngre juristerna illa. Jag kan ju säga att responsen på mina inlägg inte var positiv...

Mina erfarenheter ifrågasattes skarpt och bedömdes under alla förhållanden som icke representativa, av personer som inte syntes ha satt sin fot på domstol själva. Jag har då spenderat i dagens läge 17 år i domstol och är i dag rådman.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.