Skip to content

Tullverket bröt mot lagen om hemliga tvångsmedel igen - "allvarligt men beror på mänskliga faktorn"

Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden riktar åter skarp kritik mot att Tullverket som vid upprepade tillfällen har brutit mot lagen när det gäller inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation. 

 

- Denna gång handlar det om andra brister än sådant som kan hänföras till slarvfel eller misstag, säger Cecilia Agnehall, Enhetschef på Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden. 

Framgår inte om rättslig grund finns
I ett av de två ärenden menar nämnden att det inte framgår huruvida Tullverket har haft rättsliga förutsättningar att inhämta vissa uppgifter genom hemliga tvångsmedel. 

Först efter uttryckliga frågor från nämnden har Tullverket inkommit med uppgifter om att åtgärden skedde i syfte att förebygga, förhindra eller upptäcka förestående brottslig verksamhet, vilka är den så kallade inhämtningslagens kriterier för att få använda hemliga tvångsmedel. 

Fattat beslut efter beslutsdatum
I det andra ärendet har nämnden anmärkt på flera brister i Tullverkets agerande. Enligt nämnden har Tullverket dels fattat beslut om inhämtning av uppgifter efter beslutsdatum och dels inte varit tillräckligt tydliga i dokumentationen kring vilken brottslighet som omfattades. 

Även i detta ärende krävdes uttryckliga frågor från Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden innan Tullverket uppgav tillfredsställande uppgifter som gav delvis stöd för åtgärderna. 

"Anledning till uppföljning"
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden är kritisk till Tullverkets agerande i båda dessa ärenden och menar att det kan finnas skäl till uppföljning i framtiden. 

- Nämnden ser allvarligt på att Tullverket återkommande uppvisar brister i sin hantering av inhämtningsärenden. Det kan därför finnas anledning för nämnden att särskilt följa upp detta under år 2018,  säger Cecilia Agnehall, enhetschef på Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden. 

- Nämnden har fått ställa upprepade frågor om förhållanden och omständigheter som har betydelse för om inhämtningslagen överhuvudtaget är tillämplig i verksamheten eller inte. De svar som Tullverket sedan har lämnat till nämnden saknar i delar stöd i den dokumentation som finns i ärendena.

"Beror på mänskliga faktorn"
Tullverket menar att bristerna har uppkommit på grund av tidspress. 

- Detta är jättetråkigt och allvarligt, det beror på mänskliga faktorn. Det handlar ofta om tidskritiska beslut som ska tas och då kan det bli så här. Tack och lov har felaktigheterna i besluten inte verställts, säger Susanne Axbom, kvalificerad handläggare på Tullverket. 

Hon påtalar även att Tullverket, till följd av nämndens kritik, har vidtagit åtgärder i syfte att åtgärda bristerna. 

Vi har, som en konsekvens av detta, haft genomgångar med vår personal där vi tittar på nämndens granskning för att säkerställa att det inte ska upprepas. Det är allvarligt att vi inte har varit mer noggranna. 

 

 

 


  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt